Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade advocaat Amsterdam

Een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of hondenbeet kan vervelende gevolgen hebben, zeker als u hierbij gewond bent geraakt of klachten aan het ongeval over hebt gehouden. De schade die u als gevolg van uw letsel lijdt, kunt u gratis laten verhalen door een letselschade advocaat van ons kantoor. Hoe dit kan leest u hier.

Lijdt u ook schade door een aanrijding of bedrijfsongeval? Wij hielpen al meer dan 5000 mensen bij het verhalen van letselschade, altijd geheel kosteloos!

Waar vind ik mijn letselschade advocaat in Amsterdam?

Als u aangereden bent door een auto of fietser, dan wilt u uiteraard uw letselschade verhalen. Hiervoor kunt u gratis bij ons terecht. U vindt uw letselschade advocaat in Amsterdam aan Donauweg 10 te Amsterdam.

Ons letselschadebureau is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer en wij hebben een gratis parkeermogelijkheid. Maar als u letsel heeft opgelopen, dan kan het vervelend zijn als u moet reizen. Daarom komen onze letselschade advocaten gewoon bij u thuis voor een intakegesprek of uitgebreid letselschade advies.

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Daarom wordt u bij ons altijd geholpen door 1 vaste letselschade advocaat in Amsterdam die altijd goed bereikbaar is en u in het gehele letselschade traject bijstaat.

Wat doet een letselschade advocaat in Amsterdam allemaal?

Letselschade claimen is niet eenvoudig. Bent u aangereden of is u een bedrijfsongeval overkomen, dan krijgt u vaak te maken met een letselschade jurist van een schadeverzekeraar. Deze kent de wet en zal er alles aan doen om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Om ervoor te zorgen dat u de letselschadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft, is het dan verstandig om een letselschade advocaat in Amsterdam in te schakelen. Deze weet immers precies waar u recht op heeft. Maar wat doen een letselschade advocaat eigenlijk allemaal?

Van belang is dat vaststaat wie schuldig is aan een aanrijding of aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Dit is vaak niet altijd even duidelijk door diverse wettelijke regelingen. Zo is een bestuurder van een auto altijd aansprakelijk bij een aanrijding met een fietser. Maar er kan ook discussie zijn wie er nu schuldig is bij een aanrijding. Uw letselschade advocaat zoekt dit voor u uit.

Is bekend wie aansprakelijk is voor de letselschade, dan zal de letselschade advocaat in Amsterdam de tegenpartij aansprakelijk stellen. Na erkenning van de aansprakelijkheid verzorgt hij een schadestaat met daarop alle letselschadebedragen en wordt er een voorschot op de letselschadevergoeding geclaimd.

Er ontstaan vaak discussie over de hoogte van een schadevergoeding. Ook hierbij wordt u ondersteund door de letselschade advocaat. Deze voert voor u de discussie met de jurist van de aansprakelijkheidsverzekering en zorgt ervoor dat u een maximal schadevergoeding ontvangt.

Schakelt u dus een letselschade advocaat in Amsterdam in, dan helpt deze u gedurende het gehele letselschadetraject zodat u zeker weet dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Wat is letselschade eigenlijk?

Hiervoor spraken wij over letselschade. Maar wat is letselschade eigenlijk? In de wet ontbreekt hiervan een definitie, maar we kunnen letselschade als volgt omschrijven: "letselschade is de materiële schade en het smartengeld dat een slachtoffer van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of hondenbeet lijdt omdat hij bij dit ongeval gewond is geraakt of hieraan klachten over heeft gehouden."

In Amsterdam gebeuren dagelijks veel ongevallen. Ondanks de helmplicht en het verbod voor scooters om op het fietspad te rijden, gebeuren er dagelijks nog veel fietsongevallen. Maar door de drukte op de weg in en rond Amsterdam zijn kettingbotsingen en kop-staartbotsingen ook nog aan de orde van de dag. Een ongeval met letsel komt dus veel voor.

Letselschade bestaat zoals we hierboven zagen uit materiële schade en immateriële schade. Beide soorten schadebedragen worden door uw letselschade advocaat in Amsterdam verhaald. Maar wat is nu het verschil tussen deze schadeposten?

Materiële schade is de schade die op geld te waarderen is. Een van de bekendste materiële schadeposten in inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Deze is uiteraard op geld waardeerbaar. Maar ook medische kosten, reiskosten en kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp zijn voorbeelden van materiële schadeposten.

Smartengeld is juist niet op geld waardeerbaar. Het is een vergoeding voor het leed dat u door het ongeval lijdt. Er is na een ongeval met letsel altijd recht op smartengeld.

Uw letselschade advocaat in Amsterdam verhaalt alle letselschade voor u, zowel de materiële schade als het smartengeld, altijd 100% kosteloos!

Gratis juridische hulp van een letselschade advocaat in Amsterdam

U leest het goed, wij bieden u gratis juridische hulp bij letselschade in Amsterdam. Verkeersslachtoffers of een slachtoffer van een bedrijfsongeval of hondenbeet kunnen dus gegarandeerd gratis bij ons terecht. Wij verhalen de kosten van rechtsbijstand namelijk op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Wilt u ook gratis hulp van een ervaren en deskundige letselschade advocaat in Amsterdam? Neem dan contact met ons op. Bel gratis 0800 278 4626 of stuur ons een bericht via de mail of whatsapp en wij helpen u direct.

Ik ben aangereden in Amsterdam, wat nu?

U kunt nog zo voorzichtig zijn en uitkijken, een ander doet dit niet. Nog altijd zitten veel mensen in de auto of op de fiets op een mobieltje te kijken of zijn ze met andere dingen dan het verkeer bezig. Het gevolg is dat jaarlijks veel verkeersongelukken gebeuren. Maar wat nu te doen als u aangereden bent?

Vaak zal direct duidelijk zijn wie schuldig is aan een aanrijding. Maar ook dan kan er nog discussie over de toedracht ontstaan of wil de tegenpartij niet meewerken. Daarbij komt dat de bewijslast van de schuldvraag of u als verkeersslachtoffer licht.

Hieronder vindt u een aantal tips om de kans op het succesvol letselschade te claimen te vergroten:

 • vul altijd een schadeformulier in en laat deze door de tegenpartij ondertekenen. De toedracht van de aanrijding staat dan vast. Ondertekenen beide partijen het aanrijdingsformulier, dan staat de inhoud tussen partijen vast.
 • vraag getuigen om een getuigenverklaring
 • maak foto's van de locatie van het ongeval en van uw letsel
 • bezoek direct na de aanrijding een arts en vermeld uw klachten en beperkingen.
 • schakel zo snel mogelijk een letselschade advocaat in Amsterdam van ons letselschadebureau in. Hoe eerder wij voor u aan de slag kunnen hoe hoger de kans op een maximale schadevergoeding

 

Een aanrijding kan diverse oorzaken hebben. Hierbij gelden verschillende soorten wettelijke regelingen. Daarom bespreken wij hieronder;

Letselschade door een auto ongeluk in Amsterdam

Helaas gaat het niet goed met de verkeersveiligheid in Amsterdam. Iedere dag vinden er in Amsterdam 3 ongelukken met ernstig letsel plaats. Het aantal zware verkeersongevallen is hiermee in 12 maanden met ruim 30% gestegen!

Veel van de verkeersongevallen in Amsterdam bestaat uit een auto ongeluk. Veel voorkomende auto ongevallen zijn daarbij een aanrijding van achteren en het niet verlenen van voorrang. De vraag is dan wie er schuldig is bij een dergelijke aanrijding.

Het antwoord op de bovenstaande vraag vinden wij in een aantal wettelijke bepalingen:

 • artikel 6:162 lid 1 BW: Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 • artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens: De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is
 • Wegenverkeerswet, artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 

Met andere woorden, als iemand te kort afstand houdt en hiermee een kop-staart botsing veroorzaakt, te hard rijdt of geen voorrang verleend, dan is deze persoon aansprakelijk voor de door het verkeersslachtoffer geleden letselschade.

In Nederland geldt een verzekeringsplicht voor alle motorvoertuigen. Wordt u aangereden door een auto, scooter of motor, dan biedt de tegenpartij dus altijd verhaal en kunt u uw letselschadeclaim rechtstreeks bij de schadeverzekeraar indienen. Uiteraard doet uw letselschade advocaat in Amsterdam dit voor u.

Letselschade door scooterongeluk Amsterdam

Zoals hiervoor aangegeven gebeuren er iedere dag 3 zware verkeersongevallen in Amsterdam. Hierbij gaat het ook vaak om een scooterongeluk. De gemeente Amsterdam doet er alles aan om het aantal scooterongelukken en fietsongelukken terug te dringen. Maatregelingen die genomen zijn betreffen:

 • een verbod op telefoongebruik op de scooter en fiets
 • de helmplicht voor scooters
 • het verbod voor scooters om op het fietspad te rijden

 

Met deze maatregelen probeert de gemeente Amsterdam onder andere hersenletsel tegen te gaan en aanrijdingen tussen een scooter en fiets op het fietspad. Maar al deze maatregelen ten spijt groeit het aantal aanrijdingen in Amsterdam dus nog steeds.

Bent u op de scooter aangereden, dan gelden dezelfde regels als bij een auto ongeluk. Bent u dus bij een scooterongeluk gewond geraakt, dan is er in beginsel alleen recht op een schadevergoeding als de tegenpartij aansprakelijk is. Dit is alleen anders bij een schade opzittende verzekering.

Bent u op de scooter aangereden en lijdt u hierdoor letselschade? Neem dan contact met ons op, een letselschade advocaat in Amsterdam van ons advocatenkantoor helpt u graag.

Als fietser of voetganger aangereden in Amsterdam

Een van de favoriete vervoersmiddelen in Amsterdam is de fiets. Dagelijks stappen maar liefst 400.000 mensen in Amsterdam op de fiets. Dit is de helft van het aantal Amsterdammers.

Er gebeuren in Amsterdam relatief veel fietsongelukken, vaak met letsel tot gevolg. Veel aanrijdingen vinden plaats tussen een fietser en auto, maar ook een fietsongeluk tussen fietsers komt bijna dagelijks voor. Met betrekking tot het verhalen van letselschade is het belangrijk een onderscheid te maken tussen deze 2 verkeersongelukken.

Bent u als fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan geldt er een bijzondere wettelijke regeling waar u als fietser met letsel aanspraak op kunt doen. Deze regeling is te vinden in artikel 185 Wegenverkeerswet en houdt in dat u altijd recht op schadevergoeding heeft bij een aanrijding. Ook als u zelf een verkeersfout maakt!

Kort samengevat komt de regeling van artikel 185 Wegenverkeerswet op het volgende neer:

 • u bent aangereden door toedoen van een motorvoertuig: de volledig schade wordt betaald, zowel de materiële schade als het smartengeld.
 • er is aan uw zijde sprake van eigen schuld, bijvoorbeeld door een voorrangsfout of rijden door rood licht: ten minste 50% van de geleden schade wordt vergoed
 • in het geval van een aanrijding van uw kind wordt de volledige letselschade vergoed

 

Deze regeling geldt dus alleen bij een aanrijding tussen een fiets of voetganger en een auto. Bent u als fietser aangereden door een ander fietser? Dan ontvangt u alleen een letselschadevergoeding als de tegenpartij schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding.

De eenzijdige aanrijding en eigen schuld

Voor alle motorvoertuigen geldt een verplichte verzekering. Deze vergoed alleen toegebrachte schade aan een ander. Maar het kan ook zo zijn dat u betrokken raakt bij een eenzijdig ongeval of dat u zelf een verkeersongeval veroorzaakt heeft.

Steeds meer automobilisten maar ook scooterrijders sluiten tegenwoordig naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering een vrijwilliger verzekering af. De svi of svo verzekering

De schade inzittendenverzekering of schade opzittende verzekering vergoed letselschade van alle inzittenden of opzittenden als gevolg van een eenzijdig ongeluk, bijvoorbeeld omdat u door een klapband of gladheid tegen een boom rijdt. Daarnaast vergoed het alle letselschade indien u zelf een ongeval veroorzaakt heeft.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschade vergoeding na een aanrijding? Onze letselschade advocaten in Amsterdam helpen u graag en altijd volledig kosteloos.

Letselschade door een bedrijfsongeval in Amsterdam

Een ongeval in de haven, een gebrekkige machine of een fout van een collega waardoor u letsel oploopt. Niet alleen in het verkeer, maar ook op het werk kunt u gewond raken en schade lijden.

In het geval van een bedrijfsongeval is in veel gevallen de werkgever aansprakelijk. Of een werkgever aansprakelijk is, hangt af van de vraag of er voldaan is aan de zorgplicht van de werkgever. Maar wat houdt deze zorgplicht in?

De zorgplicht van de werkgever is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een werkgever:

 • moet zorgen dat u veilig uw werk kan doen
 • er voldoende toezicht op de werkzaamheden is
 • u voldoende (schriftelijke) instructies heeft ontvangen over hoe het werk uit te voeren

 

Met andere woorden, machines dienen beveiligd te zijn, de vloer niet nat en u dient indien nodig beschermde kleding te dragen. Gevaren moeten bekend zijn er dient toezicht gehouden te worden of de werkzaamheden wel veilig uitgevoerd (kunnen) worden.

Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht, dan is deze aansprakelijk. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Niet alleen in het geval van een bedrijfsongeval is een werkgever aansprakelijk. Er is ook werkgeversaansprakelijkheid in de volgende gevallen:

 • u loopt letsel op door een fout van een collega
 • indien u onder werktijd een verkeersongeval is overkomen

 

Bent u op het werk gewond geraakt en wilt u weten of u aanspraak op schadevergoeding kunt maken? Neem dan contact op met een letselschade advocaat in Amsterdam van ons advocatenkantoor.

Letselschade als gevolg van een hondenbeet in Amsterdam

Omdat er veel hondenbeten in Amsterdam plaatsvonden, heeft Amsterdam in 2018 een hondenprotocol opgesteld. Deze geldt nog steeds en hierin staan onder andere te treffen maatregelen na een hondenbeet. Maar wat nu als u in Amsterdam door een hond gebeten wordt en wat kan uw letselschade advocaat in Amsterdam hierbij voor u doen.

Aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in de wet en wel in artikel 6:179 BW. Hierin staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade als gevolg van een handeling van een dier. Het is dus de hondenbezitter die aansprakelijk is voor letselschade veroorzaakt door een hondenbeet.

Bent u gebeten door een hond, dan is een aantal zaken van belang voor het verhalen van letselschade:

 • zorg dat u weet wie de hondenbezitter is
 • maak een foto van de hond en uw letsel
 • vraag getuigen om een getuigenverklaring
 • neem alle gegevens van de hondenbezitter op, niet alleen een telefoonnummer
 • vraag naar de verzekeringsgegevens van de hondenbezitter
 • raadpleeg direct uw letselschade advocaat in Amsterdam

 

Van belang om te weten is dat er geen verplichte verzekering is voor hondenbezitters. Een letselschadevergoeding bij een hondenbeet valt wel onder de dekking van een AVP verzekering, een WA verzekering voor particulieren.

De AVP verzekering is geen verplichte verzekering. Vraagt u dus altijd aan de hondenbezitter of deze verzekerd is. Indien dit niet het geval is wordt het vaak lastig om uw letselschade te verhalen.

Contact met uw letselschade advocaat in Amsterdam

Bent u aangereden, betrokken bij een bedrijfsongeval of gebeten door een hond? Een letselschade advocaat in Amsterdam van ons letselschade bureau helpt u graag. Dit doen wij altijd geheel kosteloos, de kosten van rechtsbijstand worden op de tegenpartij of dienst schadeverzekering verhaald.

Wilt u ook gratis hulp van een ervaren en deskundige letselschade advocaat in Amsterdam? Neem dan contact met ons op. Bel gratis 0800 278 4626 of stuur ons een mail of whatsappbericht en wij komen direct voor u in actie.

Mensen lezen ook:
De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 months geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 year geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 year geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  
Wognum
Dick Ketlaan 2
1687 CD WOGNUM
Noord - Holland
Nederland
Den Bosch
Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord - Brabant
Nederland
Tilburg
Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14
5038 JL Tilburg
Noord - Brabant
Nederland
Gouda
Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda
2803 PE Gouda
Zuid - Holland
Nederland
Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Noord - Holland
Nederland
Delft
Poortweg 4
2612 PA Delft
Zuid - Holland
Nederland
Den Haag
Jan Pietersz. Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Zuid - Holland
Nederland
Nijmegen

 
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland