Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Aansprakelijkheid bij kop-staart botsing

Als bestuurder van een auto moet je voldoende afstand houden. In de praktijk gebeurt dit vaak niet, met een kop-staart botsing tot gevolg. Hierbij kunnen verwondingen en klachten ontstaan.

De automobilist die achterop is gereden, is aansprakelijk bij een kop-staart botsing. Dit is alleen anders in uitzonderingsgevallen. In deze bijdrage leest u alles over aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing:

Wat is een kop-staart botsing?

Een kop-staart botsing is een auto botsing waarbij 2 auto’s betrokken zijn en waarbij het achterste voertuig achterop bij het voorste voertuig rijdt. Bijvoorbeeld omdat iemand niet ziet dat iemand voor een stoplicht of zebrapad stil staat.

Het verschil tussen een kop-staart botsing en een kettingbotsing is dat bij een kettingbotsing niet 2, maar altijd ten minste 3 auto’s bij de auto botsing betrokken zijn. Een kettingbotsing wordt veel gezien op de snelweg als een file te laat wordt opgemerkt.

Kop-staart botsing, wie is schuldig?

In de wet staat dat iedereen zich zo in het verkeer dient te gedragen dat een auto ongeluk voorkomen wordt. Dit houdt onder andere in dat een automobilist voldoende afstand op zijn voorganger houdt. Bij een kop-staart botsing wordt er van uitgegaan dat het auto- ongeluk is ontstaan omdat het achterste voertuig onvoldoende afstand heeft gehouden.

Bij een kop-staart botsing is dus de achterop rijdende automobilist aansprakelijk voor de letselschade. Zelf kan hij voor zijn letsel een beroep doen op zijn schade-inzittendenverzekering.

Er bestaan wel uitzonderingen op deze hoofdregel. Stopt het voorste voertuig zonder reden plotseling en hield het achterste voertuig voldoende afstand? Dan is het voorste voortuig aansprakelijk omdat deze zich gevaarlijk op de weg gedragen heeft.

Wie is aansprakelijk bij een kop-staart botsing?

Het achterste voertuig is schuldig en dus aansprakelijk voor de schade die u lijdt. De bestuurder is echter niet altijd de eigenaar van de auto, wie is er dan aansprakelijk?

In beginsel zijn zowel de bestuurder als de eigenaar van de auto die bij de auto botsing betrokken is aansprakelijk. U kunt echter uw letselschade claim direct bij de autoverzekeraar van de aansprakelijke persoon indienen. In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen  (WAM) is namelijk geregeld dat u een letselschade claim bij een auto ongeluk binnen 3 jaar rechtstreeks bij de autoverzekering in kunt dienen.

Doorrijden na ongeval

Het gebeurt helaas steeds vaker, doorrijden na een ongeval. Als u dit meemaakt, bent u dubbel slachtoffer, van de aanrijding en van het feit dat u uw letselschade niet op de aansprakelijke partij kunt verhalen. Gelukkig kunt u bij doorrijden na een ongeval aanspraak maken op een schade uitkering uit het Waarborgfonds Motorverkeer.

Is er sprake van doorrijden na een ongeval? Doe dan binnen 14 dagen na het verkeersongeval aangifte bij de politie. Dit is een voorwaarde om een uitkering van uw schade te krijgen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Bent u aangereden en is de dader doorgereden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u bij het indienen van de aanvraag bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wettelijke regeling kop- staart botsing

Er zijn een aantal wettelijke regeling van toepassing waarin de aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing geregeld is:

1. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat een bestuurder van een motorvoertuig er voor moet zorgen dat hij zijn voertuig binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is, tot stilstand moet kunnen brengen.

2. Artikel 5 en 6 Wegenverkeerswet

In de Wegenverkeerswet staan een aantal verboden. Artikel 5 Wegenverkeerswet luidt als volgt:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Op grond van dit artikel is te kort afstand houden niet toegestaan, nu de kans op een achterop aanrijding in dit geval groot is.De inhoud van artikel 6 Wegenverkeerswet luidt:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Op grond van artikel 6 Wegenverkeerswet is het dus verboden te kort afstand te houden. Dit is zo met bumperkleven, maar ook in het algemeen als de achterop rijdende auto minder afstand houdt dan zijn remweg.

Letsel na een achterop aanrijding

Een achterop aanrijding kan voor verwondingen en klachten zorgen. Door de harde klap komen met name nekklachten na een aanrijding van achteren veel voor. Vaak merkt u de eerste dagen niks of is er lichte stijfheid van de nek, maar na een aantal dagen ontstaan dan nekklachten. Houden deze klachten aan, dan spreken wij van een whiplash.

Naast whiplashklachten komt het volgende letsel na een achterop aanrijding veel voor:

 • rugklachten
 • botbreuken
 • hersenschade
 • hersenschudding
 • open wonden
 • dwarslaesie

Waaruit bestaat een schadevergoeding?

Is de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u uw letselschade claimen op de aansprakelijke persoon. Omdat motorvoertuigen in Nederland verplicht verzekerd zijn wordt de schadevergoeding betaald door de WAM- verzekeraar.

Een schadevergoeding bij letselschade bestaat uit:

Wanneer is het achterste voertuig niet aansprakelijk?

Op de hiervoor besproken hoofdregel bestaan uitzonderingen. Het achterste voertuig is niet vanzelfsprekend aansprakelijk voor de aanrijding indien:

 • het gaat om een kettingbotsing
 • de voorganger zonder reden remt
 • het eerste voertuig remt voor een dier
 • als het achterste voertuig afgesneden wordt

Wat is smartengeld?

Gemaakte kosten en inkomensschade zijn materiële schadeposten. Deze letselschade is op geld waardeerbaar. Een smartengeldvergoeding bestaat nu juist uit schade welke niet op geld te waarderen is. Voorbeelden zijn pijnklachten na een ongeluk, verkeersangst en psychische klachten.

10 meest voorkomende materiële schadeposten:

 • inkomensschade
 • pensioenschade
 • studievertraging
 • verplicht wettelijke eigen risico
 • kosten fysiotherapeut en psycholoog
 • huishoudelijke hulp
 • onderhoudskosten huis en tuin
 • reiskosten
 • verpleegkosten & verzorgingskosten
 • reparatiekosten en vervangingskosten

Wat doet een letselschade jurist voor mij?

Schade verhalen na een aanrijding is niet eenvoudig. U krijgt te maken met een letselschade jurist van een verzekeraar die veel kennis van zaken heeft. De taak van de letselschade jurist van deze verzekeraar heeft als doel de letselschade uitkering zo laag mogelijk te houden. Daarom is het goed om u laten bijstaan door een letselschade specialist.

Kiest u voor een letselschade specialist van ons kantoor, dan behartigen wij uw belangen gedurende het gehele letselschade traject:

 • wij zoeken uit wie er aansprakelijk is
 • er wordt er een aansprakelijkstelling opgesteld
 • de tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld
 • wij regelen direct een voorschot letselschade voor u
 • de onderhandelingen met de verzekeraar worden gevoerd
 • wij zorgen voor een maximale schadevergoeding

Gratis juridische bijstand, hoe kan dat?

Onze letselschade juristen helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. Dit doen wij ook nog eens geheel kosteloos voor u. Maar gratis juridische bijstand, hoe kan dat?

In artikel 6:96 BW staat dat de kosten voor het vaststellen en verhalen van schade vergoed moet worden door de aansprakelijke persoon. Daarom dienen wij onze rekening in bij de verzekeraar van de persoon die u aangereden heeft. U maakt dus geen kosten voor onze rechtsbijstand.

Wilt u ook kosteloze rechtsbijstand bij het verhalen van uw letselschade? Neem dan contact met onze letselschade juristen op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of geef hier aan wat u is overkomen. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

Letselschade Kompas

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Daarom zijn wij geen standaard letselschade bureau. Dit heeft voor u grote voordelen:

 • wij hebben meer kennis dan een letselschade bureau
 • wij kunnen procederen, een letselschade bureau niet
 • u wordt indien gewenst geholpen door een letselschade advocaat

Letselschade Kompas werkt door heel Nederland. Wij hebben door ook meerdere locaties door heel Nederland. Maar ook Brugman Letselschade Advocaten is werkzaam binnen heel Nederland. U kunt dus bij ons ook terecht voor een letselschade advocaat, bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Amsterdam of een letselschade advocaat in Rotterdam.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Schade melden

Wilt u gratis uw letselschade claimen na een kop-staart botsing?

Neem dan contact met een letselschade jurist bij u in de buurt op. Wij werken namelijk door heel Nederland en met meer dan 10 afspraaklocaties zijn wij altijd in de buurt.