Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL

Wat doet een letselschade advocaat

U bent onderweg naar uw werk als u van achteren aangereden wordt. Of u loopt verwondingen op als gevolg van een bedrijfsongeval of een hondenbeet.

Als u letselschade oploopt door toedoen van een derde, dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Voor het claimen van letselschade kunt u een letselschade advocaat inschakelen. Maar wat doet een letselschade advocaat eigenlijk allemaal en hoe kan het wij u gratis kunnen helpen? U leest het op deze pagina.

Wat doet een letselschade advocaat voor mij?

Letselschade verhalen is niet eenvoudig. Het is het werk van een letselschade specialist. Dit kan een letselschade advocaat of een letselschade jurist zijn.

Omdat Letselschade Kompas onderdeel is van Brugman Letselschade Advocaten, wordt u bij ons altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat. Maar wat doet een letselschade advocaat van ons letselschadebureau voor u?

Is u een ongeluk overkomen, dan komt u meestal in aanraking met een letselschade jurist van een schadeverzekering. Deze heeft veel kennis van het letselschaderecht en zal er alles aan dien om de letselschade uitkering zo laag mogelijk te houden. Het is dan wel zo fijn als u zelf ook een letselschadespecialist in de arm neemt. U weet dan zeker dat u de letselschadevergoeding ontvangt die u toekomt.

Kiest u voor een letselschade specialist van ons letselschadekantoor, dan nemen wij alle zorgen voor u uit handen:

 • er wordt onderzocht wie schuldig is bij een aanrijding of een bedrijfsongeval
 • wij gaan de tegenpartij aansprakelijk stellen door middel van een aansprakelijkheidsbrief
 • na erkenning van aansprakelijkheid wordt een schadestaat opgesteld met daarom alle u toekomende letselschade bedragen
 • op basis van de schadestaat vragen wij een voorschot op de letselschade voor u aan
 • alle correspondentie met de tegenpartij nemen wij voor onze rekening, waaronder de discussie en het onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding
 • er wordt gezorgd voor een maximale vergoeding van uw letselschade

 

Vraagt u zich af wat doet een letselschade advocaat voor mij of wilt u dat wij uw letselschade berekenen en verhalen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos.

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Een letselschade advocaat helpt u dus bij alle stappen uit het letselschadetraject. Ons letselschade bureau helpt u daarbij ook nog eens volledig kosteloos.

Gratis rechtsbijstand bij letselschade is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 6:96 lid 2 BW.. Dit artikel luidt:

"Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht, de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte."

Op basis van artikel 6:96 lid 2 BW kunnen wij dus gratis helpen bij het gehele letselschade traject en betaalt u ons dus helemaal niks voor het verhalen van uw letselschade na een aanrijding, ongeluk op het werk of hondenbeet.

Wilt u ook gratis juridische bijstand van een ervaren en deskundige letselschade advocaat bij u in de buurt? Meer dan 3.000 mensen gingen u voor! Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

Wat doet een letselschade advocaat voor mijn naasten?

Een ongeval lijdt u nooit alleen, is een bekend gezegde van onze letselschade juristen. Dit omdat een ongeval vaak ook de omgeving van een letselschadeslachtoffer treft. Denk aan verzorging thuis die geboden wordt door gezinsleden, overname van huishoudelijke taken die overgenomen moeten worden en verdriet over wat er gebeurd is.

Een letselschade advocaat helpt ook de naasten van een slachtoffer, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een smartengeldvergoeding. Dit wordt affectieschade genoemd.

Bent u getuige geweest van een ongeluk van een familielid of goede vriend? Dan kunt u ook schade lijden door de shock die het zien van het ongeval met zich meebrengt. Deze schade wordt shockschade genoemd.

Een letselschade advocaat kan affectieschade en shockschade kosteloos voor u verhalen.

Shockschade claimen

In het geval van shockschade heeft een naaste van het slachtoffer het ongeluk gezien of is deze persoon "direct geconfronteerd met de gevolgen van het ongeluk". Wat hieronder valt is niet geheel duidelijk. In ieder geval zijn er een aantal eisen voor het verkrijgen van shockschade:

 • u bent getuige geweest van het ongeval of heeft kort na het ongeval de gevolgen van het ongeval gezien. Bijvoorbeeld omdat u kort na het ongeval op de plek van het ongeval aankomt
 • Alleen directe naasten hebben recht op een shockschadevergoeding.

 

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van shockschade? Dan is er recht op een volledige schadevergoeding van zowel de materiële schadeposten als van het smartengeld.

Onder materiële schade valt onder andere inkomensschade, ook wel verlies aan verdienvermogen genoemd. Maar ook medische kosten en mantelzorg vallen onder de materiële schadevergoeding.

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u is toegedaan, bijvoorbeeld de psychische klachten die door het ongeluk zijn ontstaan.

Wat is affectieschade?

Per 1 januari 2019 hebben naasten van een slachtoffer recht op een affectieschadevergoeding. Affectieschade is een vorm van smartengeld, een vergoeding voor het leed dat iemand door een ongeval is toegedaan.

Affectieschade wordt alleen vergoed bij overlijden door een ongeluk of bij zwaar letsel. Maar niet iedereen heeft recht op een affectieschadevergoeding. Het gaat met name om:

 • ouders
 • kinderen
 • partners van het slachtoffer

 

Letselschade advocaten vinden dat meer mensen recht op een vergoeding van affectieschade hebben. Zo hebben broers en zussen geen recht op affectieschade. Op dit moment is er echter een wetsvoorstel om dit te veranderen.

De affectieschadevergoeding bestaat uit een vast bedrag. De hoogte hiervan hangt af van een aantal factoren en ligt tussen de € 12.500 en € 20.000,00. Uw letselschade advocaat van ons letselschade bureau adviseert u graag voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Welke schadeposten worden vergoed?

Is een ander schuldig bij een aanrijding of is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, dan kunt u letselschade claimen. Maar wat is letselschade eigenlijk en waaruit bestaat een letselschade vergoeding?

Letselschade is de schade die iemand oploopt doordat deze persoon bij een schade- evenement letsel en schade oploopt. Dit kan een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet zijn.

Is er recht op een letselschade vergoeding, dan wordt zowel de materiële schade als de immateriële schade vergoed. Materiële schade is alle schade die wij op geld kunnen waarderen. Een bekend voorbeeld hiervan is inkomensschade. Deze ontstaat als u door een ongeluk niet of minder kunt werken en u hierdoor minder inkomen heeft. Het tekort aan inkomen dient dan door de letselschade verzekering aangevuld te worden.

Andere materiële schadeposten zijn:

 • pensioenschade
 • studievertraging
 • medische kosten
 • reiskosten
 • mantelzorg
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
 • onderhoudskosten van uw huis en tuin
 • reparatiekosten, zoals van uw fiets na een fietsongeluk
 • (extra) kinderopvang
 • honden uitlaat service
Waaruit bestaat een smartengeldvergoeding?

Naast materiële schade bestaat er ook recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor het leed dat u lijdt door een ongeluk. U kunt hierbij denken aan:

 • pijnklachten, zoals nekklachten door een whiplash
 • rij angst van een aanrijding
 • angst voor honden na een aanval van een hond
 • psychische klachten

 

Er is altijd recht op een smartengeldvergoeding, dus ook bij licht letsel en tijdelijk letsel. Uw letselschade advocaat adviseert u hier graag over.

No cure no pay letselschade advocaat

In artikel 6:96 van het Burgerlijk wetboek is het recht op hulp van een gratis letselschade advocaat opgenomen. Maar u kunt ook kiezen voor een no cure no pay letselschade advocaat.

No cure no pay wil zeggen dat u uw letselschade advocaat alleen betaalt bij een positief resultaat van uw letselschadezaak. Komt de aansprakelijkheid niet rond of verlies u een gerechtelijke procedure, dan betaalt u de letselschade advocaat niks.

Het inschakelen van een no cure no pay letselschade advocaat is bijna nooit nodig. Immers, op grond van de wet is er recht op gratis hulp van een letselschade advocaat als u de tegenpartij aansprakelijk stellen kunt. Een no cure no pay letselschade advocaat is dan ook alleen noodzakelijk als:

 • de aansprakelijkheid niet rond komt
 • er een gerechtelijke procedure nodig is
Waar vind ik een letselschade advocaat?

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschade bureau. Wij zijn onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Dit is een van de grootste en enige gespecialiseerde letselschade advocatenkantoren.

Samen met Brugman Letselschade Advocaten hebben wij meer dan 25 bezoeklocaties door heel Nederland. Onze letselschade advocaten zijn dus altijd dichtbij.

Wij snappen dat het bezwaarlijk kan zijn om naar ons letselschadebureau te komen. Daarom komt een letselschade advocaat van ons kantoor gewoon bij u thuis voor een letselschade advies of een uitgebreide intake.

Letselschade door een verkeersongeval

Een van de meest voorkomende oorzaken van letselschade is een verkeersongeluk. Het kan dan gaan om een auto ongeluk zoals een kop- staartbotsing of kettingbotsing. Maar ook een fietsongeluk of scooterongeluk kan voor ernstig en zelfs blijvend letsel zorgen.

In het geval van een auto ongeluk is het de vraag wie schuldig is bij een aanrijding. Het antwoord op deze vraag vinden wij in een aantal wettelijke regelingen:

 • In artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Bij een achterop aanrijding is dus in beginsel het achterste voertuig aansprakelijk.
 • Artikel 5 Wegenverkeerswet zegt dat men zich niet gevaarlijk op de weg mag gedragen. Gebeurt dit wel, bijvoorbeeld door het niet verlenen van voorrang, dan is de persoon die de verkeersfout maakt aansprakelijk voor uw letselschade.

 

Wilt u weten wie schuldig is bij een aanrijding? Onze letselschade advocaat helpt u graag en altijd 100% kosteloos

Doorrijden na een aanrijding

Het komt helaas steeds vaker voor, doorrijden na een aanrijding. U kunt dan geen tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit betekent echter niet dat u dan geen recht op schadevergoeding heeft.

In Nederland zijn alle motorvoertuigen verplicht verzekerd. Dit staat in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorverkeer. In deze wet staat echter ook dat alle autoverzekeraars moeten zorgen voor een fonds. Hieruit dienen schadeclaims betaalt te worden die het gevolg zijn van doorrijden na een aanrijding.

Dit fonds wordt het Waarborgfonds Motorverkeer genoemd. Bent u aangereden en is de tegenpartij doorgereden? Dan kunt u hier uw schadeclaim indienen.

Uiteraard helpt uw letselschade advocaat u met het indienen van een letselschadeclaim bij het Waarborgfonds.

Als voetganger of fietser aangereden

Bent u betrokken bij een fietsongeluk tussen een fiets en auto of bent u als fietser aangereden door een ander motorvoertuig? Dan is er een bijzondere regeling van toepassing.

Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom worden zij door de wet extra goed beschermd en wel door artikel 185 Wegenverkeerswet.

In artikel 185 Wegenverkeerswet staat dat als u als fietser of voetganger aangereden bent, er altijd recht op een schadevergoeding is. Ook als de fietser of voetganger zelf (deels) schuld aan de aanrijding heeft.

Bent u als voetganger of fietser aangereden? Dan kan uw letselschade advocaat altijd een schadevergoeding voor u claimen. Dit doen wij altijd geheel kosteloos voor u.

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Ieder jaar vinden er 130.000 bedrijfsongevallen plaats. Het gaat hierbij om allerlei soorten ongevallen, van een val van een ladder, een hand die in een machine komt voor letsel veroorzaakt door een collega.

In Nederland rust er op werkgevers een zorgplicht. Deze is uitgewerkt in de wet en wel in artikel 7:658 BW. Hierin staat dat onder de zorgplicht van een werkgever valt dat:

 • bedrijfsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden
 • de werkplek zelf veilig is
 • er voldoende veiligheidsvoorschriften zijn gegeven
 • de veiligheidsinstructies op papier aan de medewerker zijn verstrekt
 • het toezicht op de werkzaamheden voldoende is

 

Is er sprake van een schending van de zorgplicht van de werkgever? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. Is deze aansprakelijk, dan wordt dit werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Er is niet alleen bij een bedrijfsongeval sprake van werkgeversaansprakelijkheid:

 • werkgevers zijn ook aansprakelijk voor fouten gemaakt door medewerkers. Bijvoorbeeld als u door een heftruck aangereden wordt
 • werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een goede verzekering die beschermd tegen letselschade als gevolg van een verkeersongeluk onder werktijd.

 

Ook in deze gevallen kunt u dus een letselschadevergoeding claimen op de werkgever. Deze zijn hier in het algemeen goed voor verzekerd en de schade wordt dan ook vaak door de letselschade verzekering betaald.

 

In een aantal gevallen dient de werkgever een bedrijfsongeval ook te melden:

 • bij blijvend letsel
 • in het geval van een ziekenhuisopname
 • indien er iemand bij het bedrijfsongeval is komen te overlijden

 

Melden van een arbeidsongeval geschiedt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Letselschade door een hondenbeet

Jaarlijks worden er 150.000 mensen gebeten door een hond. Het gaat dan om een oppervlakkige hondenbeet, maar ook vaak om ernstig letsel en zelfs blijvend letsel. Hierbij kunt u denken aan:

 • zenuwletsel
 • spierletsel
 • chronische pijnklachten
 • amputatie van ledematen
 • infecties

 

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een hondenbeet, dan kunt u de hondenbezitter aansprakelijk stellen. Dit doet u door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Uiteraard stelt uw letselschade advocaat deze aansprakelijkstelling voor u op.

Lijdt u letselschade als gevolg van een hondenbeet? Dan is het belangrijk om te weten dat er geen verplichte verzekering bestaat voor hondenbezitters. Vraagt u daarom altijd of de bezitter van de hond verzekerd is tegen aansprakelijkheid.

Contact met uw letselschade advocaat

Bent u gewond geraakt of heeft u klachten opgelopen als gevolg van een ongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij het verhalen van uw letselschade.

Bel voor gratis hulp bij letselschade 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht of whatsapp bericht en wij nemen direct contact met u op.

Mensen lezen ook:

De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 maanden geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 jaar geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 jaar geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  

Wognum

Dick Ketlaan 2

1687 CD WOGNUM

Noord - Holland
Nederland

Den Bosch

Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch

5216 PP 's-Hertogenbosch

Noord - Brabant
Nederland

Tilburg

Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14

5038 JL Tilburg

Noord - Brabant
Nederland

Gouda

Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda

2803 PE Gouda

Zuid - Holland
Nederland

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

Noord - Holland
Nederland

Delft

Poortweg 4

2612 PA Delft

Zuid - Holland
Nederland

Den Haag

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

Zuid - Holland
Nederland

Nijmegen

 

Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland