Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Wat te doen bij een hondenbeet: 12 tips!

Hier leest u wat u moet doen in geval van een hondenbeet. We geven u 12 tips om u op weg te helpen, dan kunt u zich richten op uw herstel. Heeft u vragen of wenst u hulp bij het verhalen van uw letselschade? Neen dan direct contact op met één van onze letselschade specialisten. We staan u graag bij.

Tip 1: Vraag en noteer te contactgegevens van de hondenbezitter

Op grond van de Nederlandse wet is de bezitter van de hond nagenoeg altijd aansprakelijk, maar u moet natuurlijk wel gegevens hebben van een partij die u aansprakelijk kunt stellen. Vraag daarom altijd om de volledige contactgegevens van de hondenbezitter. Dit voorkomt dat u achteraf nog een moeizame zoektocht dient te starten om ontbrekende gegevens te achterhalen in het geval dat u van de aanvankelijk behulpzame hondenbezitter ineens niets meer hoort. Een telefoonnummer is makkelijk te veranderen of uw nummer kan geblokkeerd worden, zo krijgt u geen contact meer en blijft u zitten met de schade. Vraag altijd de volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokken partij.

Niet alleen in het geval van direct zichtbare en ernstige verwondingen is het raadzaam om de contactgegevens te noteren, maar ook als er aanvankelijk mogelijk wat minder aan de hand lijkt te zijn. Ook in een dergelijke situatie kan er later letselschade ontstaan.

Tip 2: Noteer contactgegevens van eventuele getuigen

Grote kans dat u niet alleen was op het moment dat u bent gebeten door een hond. Ga altijd na of er mensen zijn die het bijtincident hebben gezien en noteer van deze personen de naam en contactgegevens. Deze mensen hebben waargenomen wat er is gebeurd en kunnen onafhankelijk verklaren wat er is gebeurd. Dit helpt u in het geval dat er een discussie ontstaat over de aansprakelijkheid.

Tip 3: Vraag de hondenbezitter naar verzekeringsgegevens

Anders dan bezitters van bijvoorbeeld een motorvoertuig, kent men in Nederland geen verplichte verzekering voor schade door de gedragingen van huisdieren. In geval van een ongeluk in het verkeer heeft u de zekerheid dat u de schade bij de verzekeraar van dat motorvoertuig kunt verhalen. Als u bent gebeten door een hond, dan kunt u zich dus niet altijd wenden tot een verzekeraar voor het verhalen van uw schade. Vraag de bezitter van de hond altijd of er een verzekering is en noteer de gegevens van deze verzekering. Schade door een hondenbeet kan fors zijn en niet iedereen zal altijd verhaal kunnen bieden voor deze schade.

Tip 4: Bel bij twijfel de politie

In de meeste gevallen zal de hondenbezitter door het voorval net zo geschrokken zijn als dat u bent en bereidwillig zijn om de situatie op te lossen. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Soms wilt een hondenbezitter zijn gegevens niet geven, probeert iemand te vluchten of stelt hij zich zelfs agressief tegenover u op. Als u twijfelt of zich bedreigd voelt, neem dan contact op met de politie. Bij minder spoed of twijfel via 0900-8844 en in serieuze acute gevallen 112.

Tip 5: Maak de bijtwond schoon

In een hondenbek leven veel bacteriën. Na een beet kunnen deze in de wond terecht komen en dat kan vervelende gevolgen hebben. Maak na een hondenbeet de wond altijd goed schoon en spoel de wond uit met water. Zo voorkomt u zo veel mogelijk dat de wond gaat ontsteken.

Tip 6: Ga naar een arts voor een tetanusprik of antibioticakuur

Honden dragen veel bacteriën en virussen met zich mee, waaronder tetanus. Veel mensen zijn reeds ingeënt tegen tetanus, echter is het altijd raadzaam om dit na te vragen bij uw arts. Mocht de inenting te lang geleden zijn, dan kunt u vaak direct terecht bij uw huisarts of het ziekenhuis voor een herhaling. Zo blijft u beschermd en is de kans kleiner dat u besmet raakt. Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het gaat om een vervelende ziekte als tetanus.

Een wond door een hondenbeet kan gaan ontsteken. Het is goed om naar een arts te gaan om de wond te laten behandelen. Een arts kan de wond op een juiste manier verbinden en u adviseren over de verdere wondverzorging. Mocht een arts vermoeden dat de wond is gaan ontsteken, dan kan hij een antibioticakuur voorschrijven.

Tip 7:  Regel uw schade nooit zelf (en ter plekke) met de hondenbezitter

Dikwijls zal de bezitter van de hond de schade ter plekke met u af willen handelen. Een snelle inventarisatie van de schade zal waarschijnlijk wijzen op beschadigde kleding en een mogelijke verwonding. Wijs een aanbod om deze schade ter plekke af te wikkelen altijd af en laat u bijstaan door een letselschade specialist. Het komt vaak voor dat de schade achteraf toch omvangrijker lijkt te zijn dan in eerste instantie gedacht en het zou zonde zijn als u deze aanvullende schade niet meer kunt verhalen.

Tip 8: Maak foto’s van de schade

Indien u de schade die u heeft geleden door de hondenbeet wenst te verhalen is het goed om daar foto’s van te maken. Deze foto’s kunnen later dienen als bewijs. Zo zal een wond (ten dele) genezen en is het goed om nog aan te kunnen tonen wat voor letsel u heeft geleden door de hondenbeet. Maak ook altijd foto’s van beschadigde kleding, sierraden, telefoons en andere goederen. Zo voorkomt u achteraf discussies. Al deze schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Tip 9: Houdt een overzicht bij van de schade door de hondenbeet

Grote kans dat u na een hondenbeet diverse kosten heeft moeten maken. Uw eigen risico van uw zorgverzekering wordt mogelijk aangesproken, u moet reiskosten maken om naar afspraken bij de arts te komen of er zijn nog kosten voor verdere medicatie of medische behandelingen. Al deze kosten kunt u verhalen op de hondenbezitter. Het is belangrijk dat u een overzicht bijhoudt van deze kosten en de achterliggende bonnen en facturen bewaart. Dit dient later al bewijs voor de omvang van de schade.

Letsel na een hondenbeet is uiteenlopend en kan ernstig zijn. Zeker in het geval dat er sprake is van ernstig letsel, komen ook andere wat minder voor de hand liggende zaken voor vergoeding in aanmerking. Kunt u na de hondenbeet niet meer werken en mist u daardoor inkomen, dan kunt u dat ook verhalen. Dit geldt ook voor kosten die u maakt om iemand in te huren voor het huishouden of onderhoud aan de woning of uw tuin. Houdt al deze zaken goed bij.

Tip 10: Verhaal altijd uw letselschade!

Veel mensen verhalen de schade van een hondenbeet niet omdat ze bijvoorbeeld de eigenaar van het dier niet met de kosten willen opzadelen of denken dat ze een aandeel hebben in het voorval. Ook als het de hond van uw buurman betreft is het belangrijk om de schade te verhalen. Grote kans dat de buurman gewoon een aansprakelijkheidsverzekering heeft en zelf dus niets hoeft te betalen. Het is altijd belangrijk om te zorgen dat u niet zelf met de gevolgen na een hondenbeet blijft zitten!

Tip 11: Schakel altijd een belangenbehartiger in

Gebeten worden door een hond is niet iets dat je in de koude kleren gaat zitten. Er komt veel op je af en er moet veel geregeld worden. Zeker als de bezitter van de hond het niet eens is met uw kant van het verhaal. Schakel altijd een deskundige belangenbehartiger in, zo bent u er van verzekerd dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Een letselschade specialist stelt voor u de aansprakelijkstelling brief op waarmee de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld, voert de gesprekken met de wederpartij, inventariseert de schade en zorgt er voor dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Tip 12: Betaal nooit voor juridische bijstand

Bent u gebeten door een hond? U heeft recht op gratis juridische hulp van één van onze letselschade specialisten. De wet stelt dat u redelijke kosten mag maken om uw schade te verhalen. Laat u dus altijd gratis bijstaan. De kosten verhalen wij voor u bij de verzekering van de hondenbezitter.

Veel gestelde vragen bij een hondenbeet

Wie is aansprakelijk voor de schade in geval van een hondenbeet?

Op grond van van artikel 6:179 BW is een bezitter van een dier aansprakelijk voor dat dier en de schade die ontstaat als u bijvoorbeeld wordt gebeten. Dit noemt men risicoaansprakelijkheid voor de gedragingen van het dier. Het is voor de aansprakelijkheid niet nodig dat de bezitter ook aanwezig was. Ook als een hond is weggelopen en u wordt aangevallen is de bezitter aansprakelijk. Zo ook als de hond wordt uitgelaten door een ander persoon. In het geval dat u met de hond aan het spelen bent of de hond provoceert en u wordt gebeten is de bezitter verplicht om de schade te vergoeden.

Welke schade wordt vergoed bij een hondenbeet?

Als je aangevallen bent door een hond, dan is er recht op een schadevergoeding. Een letselschadevergoeding bestaat ten eerst uit alle kosten die je lijdt. Daarbij kun je denken aan:

  • het verplicht eigen risico van de zorgverzekering
  • andere medische kosten die je maakt voor behandeling van het letsel
  • kosten omdat je hulp in het huishouden nodig hebt
  • gemaakte kosten in het ziekenhuis.

Is het letsel zo ernstig dat je niet kunt werken of er een studievertraging ontstaat? Dan heb je recht op een vergoeding van inkomensschade.Naast kosten en schade is er ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de pijnklachten die je door het letsel lijdt, maar ook voor de angst voor honden die is ontstaan.

Wil je een schadevergoeding claimen na een aanval van een hond? Onze letselschade advocaten helpen altijd volledig gratis bij schadevergoeding eisen bij letsel.

Heb ik recht op smartengeld in geval van een hondenbeet?

In het geval dat u bent gebeten door een hond, is de aansprakelijke partij verplicht om uw schade te vergoeden. Zo heeft u ook recht op smartengeld. Ook in het geval dat er sprake is van oppervlakkig letsel. Smartengeld is een vergoeding waar u recht op heeft vanwege het leed dat u heeft ervaren. U kunt hierbij denken aan de pijn, maar ook aan verdriet en psychisch letsel of blijvende littekens in bijvoorbeeld uw gezicht.

Bent u gebeten door een hond? Neem dan direct contact met ons op. Onze letselschade specialisten staan u graag bij!

Geen verzekeringsplicht voor dieren

In Nederland geldt voor sommige ongevallen een verzekeringsplicht. De bekendste verzekeringsplicht is voor motorvoertuigen. Deze zijn verplicht verzekerd voor aansprakelijkheid.

Voor schade veroorzaakt door een dier geldt geen verzekeringsplicht. Je kunt dus niet rechtstreeks een letselschade claim indienen bij een letselschade verzekeraar. De aansprakelijkheidsbrief moet dan ook naar de eigenaar van de hond gestuurd worden.

Omdat er geen verzekeringsplicht voor dieren is, staat niet van te voren vast dat de letselschade na een aanval van een hond vergoed wordt. Letsel veroorzaakt door dieren valt wel onder de vrijwillige WA- verzekering, ook wel AVP verzekering genoemd (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren).

Om zeker te zijn dat uw letselschade na een aanval van een hond wordt vergoed is het belangrijk te vragen of er een verzekering is afgesloten.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Schade melden

Bent u gebeten door een hond en heeft u schade opgelopen?

Letselschade Kompas is een letselschade bureau dat zich bezighoudt met het verhalen van letselschade. Het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een advocatenkantoor met letselschade advocaten door heel Nederland. Indien gewenst kunnen wij daarom een letselschade advocaat voor u inschakelen.