Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Wat houdt de zorgplicht van de werkgever in

Iedere werkgever in Nederland moet ervoor zorgen dat haar medewerkers veilig kunnen werken. Maar wat houdt deze zorgplicht van de werkgever nu precies in?

De zorgplicht van de werkgever vinden wij in een wetsartikel en wel in artikel 7:658 BW. Op basis van dit wetsartikel houdt de zorgplicht in dat een werkgever:

  • machines en gereedschap onderhoud en zo nodig vervangt
  • zorgt voor voldoende veiligheidsmaatregelen, zoals beschermende kleding, maar ook dat machines veilig gebruikt kunnen worden
  • voldoende instructies geeft over hoe de werkzaamheden veilig uit te voeren
  • afdoende toezicht houdt op het werk

Hoe ver strekt de zorgplicht van de werkgever?

 

Een onveilige machine waardoor u gewond raakt aan uw hand. Of er zijn wel instructies gegeven over het dragen van beschermde kleding, maar in de praktijk gebeurt dit niet. De vraag is dan, hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever?

In de wet is opgenomen dat er in beginsel aansprakelijkheid van de werkgever na een bedrijfsongeval is. Als slachtoffer van een bedrijfsongeval hoef je alleen maar aan te doen dat je tijdens het werk een ongeluk overkomen is.

Is de werkgever vervolgens van mening dat het bedrijfsongeval niet aan zijn schuld te wijten is, dan zal deze moeten aantonen dat hij de zorgplicht als werkgever niet geschonden heeft. Dit doet hij door aan te tonen dat er alles in het werk is gesteld om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Uit de rechtspraak (jurisprudentie) blijkt dat in de meeste gevallen de rechter van mening is dat er sprake is van een schending van de zorgplicht door de werkgever. Zelfs als de medewerker onvoorzichtig is geweest.

Alleen bij 'bewuste roekeloosheid' is er geen aansprakelijkheid. In de praktijk komt dit echter bijna nooit voor en is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval.

Zorgplicht werkgever thuiswerken

De zorgplicht van een werkgever houdt in dat er voldoende toezicht moet zijn op het werk. Daarnaast is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat een medewerker veilig het werk kan verrichten. Maar hoe zit het met de zorgplicht bij thuiswerken?

Zoals hiervoor al aangegeven dient u uw werk veilig te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor het werk dat u in de fabriek, op de bouw, maar ook als u thuiswerkt.Β  Dit betekent dat de werkgever er ook voor moet zorgen dat u thuis veilig uw werk kunt verrichten. Bijvoorbeeld met een sta-zit bureau, een goede stoel enz.

Wat bij schending zorgplicht werkgever?

Heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden? Dan is er aansprakelijkheid van de werkgever. Dit wordt ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Alle letselschade, zowel de materiΓ«le letselschade als het smartengeld moet vergoed worden.

Onder materiΓ«le schade valt met name de inkomensschade die door het bedrijfsongeval geleden wordt. Maar ook pensioenschade en medische kosten maken deel uit van uw letselschadevergoeding.

Hier vindt u alle soorten letselschade bedragen die deel uitmaken van een schadevergoeding en voorkomen op de schadestaat.

Smartengeld is een vergoeding voor alle schadeposten die niet op geld te waarderen zijn. Denk hierbij aan pijnklachten, verdriet over de gevolgen van een ongeluk en psychische klachten.

aansprakelijkheid werkgever voor schade veroorzaakt door werknemer

De werkgever is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Maar wat nu als de werkgever zijn zorgplicht als werkgever niet geschonden heeft, maar u toch letselschade opgelopen hebt. Bijvoorbeeld doordat een collega een fout maakt waardoor u letsel oploopt?

In de wet is opgenomen dat onder werkgeversaansprakelijkheid ook de situatie valt dat u letsel opgelopen heeft als gevolg van een fout van een "ondergeschikte" van de werkgever. Vindt er bijvoorbeeld een heftruck ongeluk plaats waarbij u door een collega op de heftruck bent aangereden, dan kunt u voor uw schade de werkgever aansprakelijk stellen.

Wie zijn wij?

Letselschade Kompas is een full- service letselschadebureau en onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de weinige in letselschade gespecialiseerde advocatenkantoren gespecialiseerd in letselschaderecht.

Brugman Letselschade Advocaten hielp al meer dan 2000 verkeersslachtoffers en slachtoffers van een bedrijfsongeluk of hondenbeet.

Ontstaat er discussie met de letselschadeverzekeraar op? Dan schakelen wij geheel kosteloos een letselschade advocaat in Tilburg voor u in.

Contact met uw letselschade jurist

Wilt u ook gratis hulp van een letselschadebureau? Onze letselschade juristen helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade! Bel gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Aansprakelijkheid werkgever

Zorgplicht werkgever

Bent u gewond geraakt bij een bedrijfsongeval door het schenden van de zorgplicht van de werkgever? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

WIJ

Goede ervaring, professioneel en duidelijk.
De medewerkers zijn vriendelijk en regelen snel waar je recht op hebt! Kortom, positieve ervaring. Voornamelijk mevrouw El Haddad heeft mijn dossier behandeld! Ze geven jou zaak de aandacht die het verdiend.

Vikaash Mohan

9 months geleden

Zeker goed geholpen door mevrouw Moustaine
En de zaak goed afgehandeld.

Kimberley Komkommer

9 months geleden