Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Op de bouwplaats is een vorkheftruck of een reachtruck een veel gebruikt voertuig om zware objecten van A naar B te verplaatsen. Gezien dit voertuig veelal zwaar beladen is, is het zicht voor de bestuurder beperkt en brengt dit veel risico’s met zich mee als er niet voldoende voorzorgmaatregelen genomen worden. Een heftruck ongeluk is dan ook een veelvoorkomend ongeluk.

Maar wat als er een aanrijding ontstaat met de heftruck? Wie is er dan aansprakelijk? Wij informeren u hier graag over, maar staan u ook graag te woord per mail of telefonisch. Indien gewenst helpen wij u ook bij het verhalen van uw letselschade.

Werkgeversaansprakelijkheid en de zorgplicht van een werkgever

Gemiddeld genomen ontstaan er zo’n 60.000 ongevallen per jaar op werkplaatsen met een heftruck. Dit is natuurlijk een zorgelijk aantal en in veel gevallen is hier de werkgever voor aansprakelijk. Dit wordt in de juridische term werkgeversaansprakelijkheid genoemd en wordt geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Ook als u met een heftruck aangereden wordt is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Werkgevers zijn namelijk op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor fouten van haar medewerkers.

Een werkgever is aansprakelijk voor schade door een heftruck ongeluk omdat zij een zogeheten zorgplicht naar zijn medewerkers toe heeft. Uiteraard dragen de medewerkers ook een verantwoordelijkheid, gezien werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd moeten worden. Toch bepaalt de wet dat er hoge eisen aan een werkgever gesteld mogen worden om een zo veilig mogelijk werkomgeving te creëren. Daarom kunnen in bijna alle situaties waarin er een ongeval met een heftruck is veroorzaakt en letsel is ontstaan, de werkgever aansprakelijk gesteld worden.

De enige uitzonderingen wanneer een werkgever niet aansprakelijk is, is wanneer er sprake is van roekeloos gedrag of opzet door het letselschade slachtoffer of indien de werkgever kan bewijzen dat hij aan diens zorgplicht heeft voldaan. Echter is het in beide gevallen aan de werkgever om te bewijzen dat hiervan sprake was ten tijde van het ongeval. In de regel slaagt een werkgever hierin niet en is zij aansprakelijk voor de geleden letselschade.

Wat zijn de voorschriften voor gebruik van heftrucks?

Een werkgever moet er uiteraard alles aan doen om voor alle medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Dit doet de werkgever door zich aan in ieder geval de volgende voorschriften te voldoen:

 • De heftruckchauffeur dient alle benodigde certificaten in het bezit te hebben om een heftruck te mogen besturen.
 • De heftruck dient voldoende onderhouden te zijn.
 • Voetgangers dienen gescheiden te blijven van de manoeuvreerruimtes van de heftrucks. Dit wordt veelal aangegeven door lijnen op de grond of hekken.
 • Alle veiligheidsinstructies moeten door een ieder worden nageleefd.
 • De heftruckchauffeurs en alle overige medewerkers moeten met regelmaat geïnstrueerd worden. Ook moet de gevaarzetting toegelicht worden bij het gebruik van voertuigen, zoals een heftruck, op de werkvloer

De rol van de Inspectie SZW na een heftruck ongeluk

Na het ontstaan van een heftruck ongeluk of een ander gerelateerd bedrijfsongeval, wordt de arbeidsinspectie ingeschakeld. Een andere benaming voor de arbeidsinspectie is Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het toezicht is voornamelijk gericht op de naleving van wet- en regelgeving van de arbeidsomstandigheden in alle sectoren.

De Inspectie van SZW gaat de toedracht van het ongeval onderzoeken en brengt naar aanleiding hiervan een rapport uit. In dit rapport staan onder andere getuigschriften van alle aanwezige getuige(n) en de bevindingen van de inspecteur. Dit rapport speelt een grote rol om de aansprakelijkheid van de werkgever aannemelijk te maken.

Welke schadeposten komen in aanmerking bij een heftruck ongeval

De letselschade juristen van Letselschade Kompas bezitten voldoende kennis en ervaring om te weten dat de schade na een heftruckongeval flink kan oplopen. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de schadeposten die voor een vergoeding in aanmerking komen. Uw werkgever heeft namelijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor dit soort ongevallen afgesloten en dat is tevens de partij die uw jurist aanspreekt bij het verhalen van uw schade.

Hieronder treft u een aantal schadeposten aan welke wij voor u kunnen verhalen:

 • De medische kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar, hieronder valt ook uw Eigen Risico.
 • Kosten welke in verband staan met uw herstel en revalidatie.
 • De reiskosten die u maakt naar uw medische behandelingen, zoals het ziekenhuis, uw huisarts, uw fysiotherapeut, het revalidatiecentrum enzovoorts.
 • De hulp in het huishouden. Tevens bespreken wij uw aandeel in het huishouden en voeren deze schade op in het schadeposten overzicht, ook wel schadestaat genoemd.
 • Uw inkomensschade, omdat u zich bijvoorbeeld ziek heeft moeten melden. Ook indien u gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent geraakt, berekenen wij deze schade.
 • Kosten die u maakt voor re-integratie of inkomensverlies door ander werk, dit wordt economische kwetsbaarheid genoemd.
 • Alle kosten die u maakt voor aanpassingen in huis.
 • U heeft recht op smartengeld. De hoogte van het smartengeld wordt met uw jurist besproken.

Advies bij een heftruckongeval

Wij nemen zoveel mogelijk voor u uit handen, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel en de behandelingen. Ons streven is dat u zo snel mogelijk weer uw oude leven terug krijgt. Een heftruckongeval kan immers zeer veel impact hebben voor u, maar ook uw naasten. Daarom staan wij voor persoonlijke aanpak en komen graag bij u thuis langs om kennis te maken.

Het team van Letselschade Kompas is er namelijk van overtuigd dat wij het beste resultaat kunnen behalen als de persoon achter een slachtoffer zichtbaar wordt. Tevens garanderen wij u dat wij onze expertise volledig zullen inzetten om alle schade na een heftruckongeval zo volledig mogelijk te verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Heftruckongeluk

Is u een heftruckongeluk overkomen en lijdt u hierdoor letselschade?

Neem dan contact op met een letselschade jurist van Letselschade Kompas. Omdat wij onderdeel zijn van Brugman Letselschade Advocaten wordt  bij uw letselschade claim altijd bijgestaan door een ervaren en deskundige letselschade advocaat. En altijd kosteloos!