Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Voor schade door optillen bekende

Wettelijke aansprakelijkheid

De rechtbank Noord-Holland heeft in haar gerechtelijke uitspraak van 20 juli 2022 een festivalganger aansprakelijk gesteld voor het met 30 centimeter optillen van een bekende.

Als gevolg van het optillen ontstond er een breuk in de voet van het letselschade slachtoffer. Op grond van de wettelijke aansprakelijkheid dient de dader nu de volledig letselschade van het slachtoffer te vergoeden.

Heeft u ook letselschade aan een ongeluk overgehouden en is er sprake van wettelijke aansprakelijkheid? Onze letselschade specialisten claimen kosteloos uw letselschade na een ongeluk.

Wat is wettelijke aansprakelijkheid

In deze casus kende de dader en het slachtoffer elkaar al jaren via een gemeenschappelijke vriendin. Op 3 augustus 2019 waren beiden op een evenement op de Westermarkt in Amsterdam.

Er werd gedanst toen de dader uit het niets het letselschade slachtoffer bij haar middel pakte. Zij werd door haar kennis met circa 30 centimeter opgetild. Hierbij kwam het slachtoffer ongelukkig terecht en brak zij haar voet, een 'Lisfranc fractuur, hetgeen een breuk in de voorvoet is.

Enige tijd na het ongeluk stelde de vrouw met het letsel de tegenpartij aansprakelijk voor de letselschade die zij bij het ongeluk had opgelopen.

De vraag die bij de rechtbank speelde was of er sprake was van wettelijke aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad.

Wat is wettelijke aansprakelijkheid?

Van wettelijke aansprakelijkheid is sprake als je op grond van de wet aansprakelijk bent voor schade. Het kan dan gaan om schuldaansprakelijkheid of risico aansprakelijkheid.

Bij risico aansprakelijkheid is er aansprakelijkheid enkel en alleen omdat je op grond van de wet aansprakelijke wordt geacht. Een voorbeeld is wettelijke aansprakelijkheid voor dieren. Veroorzaakt een dier schade, dan is de bezitter van het dier aansprakelijk. Maar ook bij een opstal is de bezitter van een opstal aansprakelijk. Of je nu iets aan het ongeluk kunt doen of niet.

In deze rechtszaak was er geen sprake van risico aansprakelijkheid, maar van schuldaansprakelijkheid. Hiervan is sprake als je door een gedraging of een nalaten schade veroorzaakt.

Omdat de dader in deze zaak het slachtoffer plotseling zonder reden oppakte en zij hierbij haar voet brak, is er sprake van wettelijke aansprakelijkheid. Je kunt dan de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade die er geleden is.

Onrechtmatige daad

Het iemand zomaar zonder reden en zonder dit aan te geven met 30 centimeter op te tillen en neer te zetten brengt een onrechtmatige daad met zich mee. Maar wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad is "een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt."

In deze rechtszaak ging het om een doen in strijd met hoe je je dient te gedragen. Immers, je hoort niet zomaar iemand op te pakken en neer te zetten, zodanig dat er letsel en schade ontstaat.

De uitspraak van de rechtbank

De rechtbank bepaalde in deze zaak dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden schade als gevolg van het ongeval en gehouden is deze schade volledig te vergoeden.

Lijdt u ook letselschade als gevolg van een ongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos bij het verhalen van uw letselschade na een ongeval.

Lees hier de gehele uitspraak.

De beste rechtsbijstand bij letselschade

Liever direct contact? Bel ons op 0800 27 84 626 wij helpen je graag verder

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ontvang gratis advies van een expert
  1. 14+ jaar expertise in letselschadezaken
  2. Directe persoonlijke hulp op werkdagen
  3. 7-dagen-per-week beschikbaarheid in heel Nederland
  4. Gratis hulp bij het verhalen van letselschade en overlijdensschade