Als voetganger aangereden? U heeft recht op een schadevergoeding!

Ik ben als voetganger aangereden, wie vergoed mijn schade?

U bent als voetganger aangereden. Bij een aanrijding met een motorvoertuig is er altijd recht op een vergoeding van letselschade. Ook als u zelf geen voorrang verleent of door rood licht loopt. Dit is geregeld in artikel 185 Wegenverkeersweg! Claim daarom uw letselschade bij een aanrijding als voetganger. Wij helpen u kosteloos!

Als voetganger aangereden, wat nu?

In het verkeer is het druk en meestal onoverzichtelijk voor de weggebruikers. Zeker als voetganger bent u in het verkeer onbeschermd en extra kwetsbaar. Wanneer u als voetganger bent aangereden kan dit snel ernstig letsel veroorzaken, of u nu bent aangereden door een automobilist, scooter, fietser, motor of een ander gemotoriseerde verkeersdeelnemer.

Misschien zijn de gevolgen van u aanrijding zo ernstig dat u letselschade lijdt.  Dan heeft u als aangereden voetganger een bijzondere juridische positie wanneer er wordt gekeken naar de aansprakelijkheid voor letselschade.

Aansprakelijkheid, hoe zit dat precies?

Wanneer u lopend op straat wordt aangereden door een motorvoertuig, dan ligt de aansprakelijkheid in principe bij de gemotoriseerde deelnemer. Dit staat in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) Er moet echter aan een aantal voorwaarden voldaan worden, wil art. 185 WVW van toepassing zijn:

 1. het moet gaan om een ongeval op de openbare weg
 2. tussen een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

Wanneer er is voldaan aan deze voorwaarden, dan is art. 185 WVW van toepassen. Het gevolg hiervan is dat de gemotoriseerde aansprakelijk gesteld kan worden voor de ontstane letselschade.

Wanneer art. 185 WVW niet van toepassing is dan wordt er gekeken naar art 6.162 BW, de onrechtmatige daad. Dit betekent dat de persoon die de fout heeft gemaakt aansprakelijk is voor de schade van een ander.

Als voetganger aangereden: de 50%- regel

Bent u als voetganger aangereden en is de bestuurder van een motorvoertuig schuldig, zoals bij een fiets auto ongeluk? Dan ontvangt u een volledige schadevergoeding. Is de aanrijding het gevolg van een eigen fout, dan wordt ten minste 50% van uw letselschade door WAM- verzekeraar van het motorvoertuig vergoed.

Minderjarigen tot 14 jaar als voetganger aangereden: de 100%- regel

Wanneer een kind jonger dan 14 jaar als voetganger aangereden wordt, dan is er recht op volledige letselschadevergoeding. De toedracht van het ongeval maakt hierbij niet uit. Slechts bij aan bewuste roekeloosheid vervalt de schadevergoedingsplicht van de letselschadeverzekeraar van het motorvoertuig. In de praktijk komt dit echter bijna nooit voor!

Rent uw kind dus uit enthousiasme de straat over of loopt deze door rood licht? Dan nog komt alle letselschade voor vergoeding in aanmerking, ook de toekomstige schade, bijvoorbeeld bij een breuk, een hersenschudding of dwarslaesie.

Hoe werkt het letselschadeproces bij ons?

Als eerste stellen wij de tegenpartij aansprakelijk. Hierna zullen wij uw huidige en toekomstige schade nauwkeurig in kaart brengen, in een zogeheten schadestaat. Uit deze letselschade berekening komt een totaalbedrag tot stand. De opgemaakte schadeclaim sturen wij naar de verzekeraar van de tegenpartij. Hierna zal de tegenpartij moeten voldoen aan de vordering.

Schade, welke schadeposten kunt u vorderen?

Het letsel dat u als voetganger oploopt na een aanrijding met een gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan vaak ernstig zijn en de revalidatie kan lang duren. Lichamelijk letsel brengt meestal hoge medische kosten en extra uitgaven met zich mee. Hieronder ziet u een overzicht van schade wat u vergoed kan krijgen:

 • gemaakte en toekomstige medische kosten;
 • verlies van inkomsten/arbeidsvermogen door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • materiele schade, zoals telefoon en kleren
 • Schade gemoeid met een studievertraging
 • Vergoeding wanneer u hulp moet inschakelen voor in en om het huis
 • Smartengeld
 • Alle door het ongeval gemaakte kosten

Letselschade? Schakel een letselschade specialist in!

Bij het verhalen van uw schade is het raadzaam een letselschade specialist in te schakelen die uw belangen behartigd. Er kan namelijk veel op u afkomen waar u wellicht geen kennis van heeft. Met de hulp van een letselschadespecialist hoeft u dit pad niet alleen te bewandelen. Hiervoor kunt u bij Letselschade Kompas terecht, zij hebben brede kennis op het gebied van verkeersongevallen.

Wilt u uw letselschade na een aanrijding laten verhalen? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een mailbericht!

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Met bezoekadressen in onder andere Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den haag zijn wij altijd bij u in de buurt.

 

  Meld uw schade