Waar heb ik recht op bij letselschade?

Als fietser aangereden? Dan altijd recht op een letselschade vergoeding!

Als iemand als fietser aangereden wordt, dan biedt artikel 185 Wegenverkeerswet altijd recht op een letselschade vergoeding. In deze bijdrage leest u de voorwaarden en welke schadevergoeding er wordt uitgekeerd bij een fietsongeval met letsel als gevolg.

Ongeval gehad op de fiets, wat nu?

U rijdt rustig naar uw werk, studie of de winkel en wordt onderweg als fietser aangereden door een auto. U komt hard ten val en loopt letsel op.  Een verkeersongeval als fietser kan voor veel letsel en schade zorgen. Zo kunt u niet alleen materiële schade oplopen aan uw fiets, maar ook veel lichamelijke schade en misschien zelfs financiële schade.

Letselschade is te verhalen op de wederpartij, oftewel de persoon die u op de fiets aangereden heeft. Een letselschade jurist van Letselschade Kompas staat u graag bij waar het gaat om het verhalen van uw letselschade. Dit doen wij altijd geheel kosteloos voor u.

Bent u op de fiets aangereden? Neemt u dan contact met een letselschade jurist op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul het contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op. Liever een letselschade advocaat? Geen probleem! Letselschade Kompas is een merk van Brugman Letselschade Advocaten. U kunt altijd kosteloos kiezen voor een letselschade advocaat bij u in de buurt!

Wie is aansprakelijk voor het ongeval?

In de Wegenverkeerswet staat vastgesteld dat voetgangers en fietsers beschermde verkeersdeelnemers zijn omdat zij een zwakkere verkeersdeelnemer zijn en zwaarder letsel kunnen oplopen als gevolg van een verkeersongeval. Dit houdt in dat wanneer de wederpartij een bestuurder is van een motorrijtuig, u als voetganger of fietser niet aan hoeft te tonen dat deze bestuurder aansprakelijk is.

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet staat namelijk aangegeven dat een bestuurder van een motorrijtuig te allen tijde voor ten minste 50% aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht of het ongeval aan hem te wijten valt of niet.

Als fietser aangereden, de 100% regel en 50% regel

De bestuurder van een motorrijtuig is in beginsel voor 100% aansprakelijk te stellen voor een ongeval met een fietser. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze 100% aansprakelijkheid.

Wanneer er aan de kant van de fietser sprake is van “eigen schuld” zoals in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek staan, kan de aansprakelijkheid worden verminderd tot minimaal 50%. Een bestuurder van een motorrijtuig zal dus altijd voor minimaal 50% aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het ongeval.

Een andere uitzondering op de “100% regel” bij een fietsongeval is overmacht. Deze uitzondering is ook meteen een uitzondering op de 50% regel. Indien de fietser op een onbehoorlijke manier heeft deelgenomen aan het verkeer en de bestuurder van het motorrijtuig geen rekening had kunnen houden met de bijzondere manoeuvres die de fietser uitvoerde, kan de bestuurder van het motorrijtuig ook voor minder dan 50% aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk komt dit bijna nooit voor, maar als het toch voorkomt moet er overduidelijk bewijs zijn dat de bestuurder van het motorrijtuig niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Als fietser aangereden, de billijkheidscorrectie

Stel er vindt een fiets auto ongeluk plaats en de fietser is door rood gereden. Op grond van de 50% regels ontvangt de aangereden fietser dan 50% van zijn of haar letselschade vergoed. Er is immers sprake van “eigen schuld” op grond van de wet. Onder omstandigheden kan het als fietser aangereden letselschadeslachtoffer tocht 75% of zelf 100% van zijn schadevergoeding ontvangen. Hoe hoog de schadevergoeding bij eigen schuld is hangt af van met name de volgende factoren:

 1. De ernst van het letsel
 2. Ernst van de schade
 3. Is het letselschadeslachtoffer verzekerd
 4. Bestaat er verzekeringsdekking aan de kant van het motorvoertuig?
 5. Wie kan ik welke mate een verwijt gemaakt worden van het ongeval?
 6. Het Betriebsgefahr

Onder Betriebsgefahr wordt verstaan het gevaar dat het gebruik van een motorvoertuig (auto, motor, scooter) in het verkeer met zich meebrengt. Een motorvoertuig kan door zijn massa namelijk gemakkelijk schade toebrengen aan andere, ongemotoriseerde verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers.

De schadevergoeding bij een fietsongeval

Bij letselschade komen verschillende schadeposten kijken, zowel materiële als immateriële schadeposten. De hoogte van een schadevergoeding hangt af van bijvoorbeeld de ernst van het fietsongeval en van de impact die het ongeval op het leven heeft van de aangereden persoon.

De wederpartij is verantwoordelijk voor het vergoeden van uw schade. Alle motorvoertuigen zijn gelukkig verplicht verzekerd in Nederland. Als u als fietser aangereden bent zal de letselschade verzekeraar uw schade vergoeden.

De materiële schade kan bestaan uit bijvoorbeeld de schade aan uw fiets of andere spullen. De immateriële schade kan bestaan uit schade aan het lichaam of vermindering van de levensvreugde als gevolg van de lichamelijke en geestelijke pijn die geleden wordt. De immateriële schade wordt vergoed in de zin van smartengeld, dit is een vergoeding voor de niet op geld waardeerbare schade.

De procedure na het ongeval

Indien u letselschade lijdt kunnen onze letselschade juristen u helpen bij het verhalen van de geleden schade op de wederpartij. Wanneer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden wordt doorgaans een schade aanrijdingsformulier ingevuld. Dit formulier is voor de letselschade jurist handig om de gegevens van de wederpartij e diens verzekeraar te achterhalen. Laat dus altijd, ook bij een fietsongeluk, het schadeformulier invullen.

Is de politie ter plaats van het ongeluk geweest? Dan maken zij een proces verbaal op. Het is dan niet nodig om het aanrijdingsformulier in te vullen.

Zodra de letselschade jurist alle gegevens heeft, kan hij zich richten tot de verzekeraar en de letselschadezaak starten. Vervolgens wordt een aansprakelijkstelling opgesteld en ingediend bij de verzekeraar van de wederpartij. Zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, gaat onze letselschade jurist over tot het inventariseren van uw schadeposten en zal dit worden verhaald op de wederpartij. Elke stap in uw dossier zal eerst met u worden besproken, hiermee wordt gewaarborgd dat uw belangen juist worden behartigd.

Is inschakeling van een letselschade advocaat nodig? Geen probleem! Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Op ieder moment kan er een letselschade advocaat op uw dossier gezet worden! Bijvoorbeeld als er geprocedeerd moet worden over de aansprakelijkheid of de hoogte van uw letselschade vergoeding!

Contact met uw letselschade specialist bij u in de buurt!

Letselschade Kompas werkt door heel Nederland. En wij zijn onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Hierdoor hebben wij afspraaklocaties door heel het land. Zo vindt u ons onder andere in:

 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Den Haag
 • Utrecht
 • Amersfoort
 • Zwolle
 • Delft
 • Groningen
 • Hoorn
 • Enschede
 • Breda

Zit uw plaats er niet bij? Geen probleem! Onze letselschade juristen en letselschade advocaten komen namelijk gewoon bij u thuis voor een uitgebreide intake. Samen bespreken wij wat is overkomen en hoe wij u kunnen helpen bij het verhalen van uw letselschade.

Bent u als fietser aangereden? Bel ons: 0800 278 4626 of laat hier uw gegevens achter. Wij nemen dan binnen 1 dag contact met u op.

  Meld uw schade