Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Billijkheidscorrectie bij letselschade

Wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding heb je recht op een vergoeding van de schade. In sommige gevallen is er echter sprake van β€œeigen schuld” zoals de wet dit noemt. Dit houdt in dat het letselschadeslachtoffer slechts een deel of geen van de schade vergoed krijgt omdat hem of haar zelf een verwijt gemaakt kan worden.

Nu vraagt u zich misschien af of dit redelijk is. Soms besluiten de betrokken partijen dat dit niet redelijk kan worden geacht en wordt er een billijkheidscorrectie toegepast. Maar wat is de billijkheidscorrectie en wie kan hier een beroep op doen? Onze letselschade juristen leggen het u graag uit.

Wat zegt de wet over de billijkheidscorrectie?

Eigen schuld staat beschreven in de wet in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Als het slachtoffer de schade mede zelf heeft veroorzaakt, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade naar evenredigheid over de veroorzaker van het ongeval en het slachtoffer van het ongeluk te verdelen. Het slachtoffer is dus verantwoordelijk voor het gedeelte van de schade dat door eigen handelen ontstaan is (eigen schuld).

In het laatste deel van dit wetsartikel valt echter te lezen dat het niet verplicht is om de vergoedingsplicht letterlijk te verdelen naar het schuldpercentage. Dit hangt af van de billijkheid: wanneer de ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden dat vereisen, wordt het percentage vergoedingsplicht aangepast.

De vraag die nu gesteld kan worden is welke omstandigheden maken dat een letselschadeslachtoffer, ondanks eigen schuld, toch een hoge letselschade vergoeding ontvangt dan op basis van de wet gebruikelijk is.

Factoren toepassing billijkheidscorrectie

Stel u bent betrokken geraakt bij een ongeval tussen een fietser en auto. U krijgt 25% van uw schade niet vergoed, omdat u op de fiets aangereden bent doordat u een rood licht negeerde. U heeft echter wel ernstig letsel opgelopen en de andere partij is wel goed verzekerd. In dit soort gevallen wil er wel eens een billijkheidscorrectie worden toegepast. Met andere woorden wordt er als ware een deel van uw eigen schuld kwijtgescholden en ontvangt uw meer schadevergoeding.

Betriebsgefahr is het gevaar dat gemotoriseerde voortuigen met zich meebrengen ten opzichte van ongemotoriseerde weggebruikers. Hierbij kunt u denken aan dat wanneer u in een auto rijdt u veel zwaarder en sneller bent dan een voetganger of fietser. Hierdoor kan de automobilist weten dat hij daarmee meer risico’s op letsel veroorzaakt ten opzichte van de voetganger. De rechter kan dus rekening houden met het betriebsgefahr tijdens het toepassen van de billijkheidscorrectie.

Factoren die meespelen in het toepassen van de billijkheidscorrectie:

  • Hoogte van de schade
  • Ernst van het letsel
  • Of het slachtoffer en de automobilist verzekerd zijn
  • De ernst van de gemaakte fouten
  • Verwijtbaarheid van de gemaakte fouten
  • Het Betriebsgefahr

Voorbeelden billijkheidscorrectie

Misschien vraagt u zich na dit te hebben gelezen af hoe het nu precies werkt in de praktijk. Hieronder zijn wat voorbeelden opgesomd van zaken waarin de billijkheidscorrectie is toegepast.

  • Stel dat een fietser geen voorrang verleent. De fietser fietst de weg op en komt in botsing met een auto. De fietser heeft aan het fiets ongeluk ernstig letsel overgehouden bestaande uit hersenletsel. De auto heeft wat alleen blikschade. De verdeling van de aansprakelijkheid is op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek gesteld op 50-50%. De automobilist kan de schade aan zijn auto op zijn verzekeraar verhalen. De fietser zal echter de rest van zijn leven last ondervinden van het letsel en moet de helft van zijn eigen schade dragen. Deze uitkomst is niet redelijk. Met een billijkheidscorrectie wordt de schadevergoedingsplicht op 85 % vastgesteld. De aangereden fietser krijgt dus een groter deel van zijn schade vergoed.
  • Een motorrijder wil een groepje fietsers inhalen. Het gaat om een groepje van naar schoolgaande kinderen ouder dan 14 jaar. Een van de kinderen kijkt om, omdat hij geluid hoort en komt daardoor ten val. Hij klapt tegen de motor aan en loopt hierbij letsel op. De lestelschade is onder andere een schedelbasisfractuur, gebroken arm en sleutelbeen en hij is een vinger verloren. Hoewel de schuld van het ongeval 50-50% verdeeld is wordt er vanwege de ernst van het letsel en het feit dat de andere jonge kinderen getuige waren geweest van het ongeval, wordt de billijkheidscorrectie toegepast. De motorrijder dient 70% van de schade te vergoeden.
  • Stel dat een bejaarde vrouw die moeilijk ter been is een weg oversteekt waar dat eigenlijk niet mag, omdat zij niet meer verder kan lopen naar het zebrapad. Tijdens het oversteken wordt zij aangereden door een automobilist en loopt hierbij letsel op aan haar rug en been. Hoewel de vrouw schuld heeft aan het ongeval, oordeelt de rechter dat de bejaarde vrouw extra kwetsbaar is in het verkeer. Na toepassing van de billijkheidscorrectie, wordt 100% van de schade van de voetganger vergoed.

Letselschade Kompas helpt kosteloos!

Bij het verhalen van letselschade is het raadzaam een letselschade specialist in te schakelen die uw belangen behartigt. Dit kan een letselschade advocaat zijn, maar ook een letselschade jurist. Er kan namelijk veel op u afkomen waar u wellicht geen kennis van heeft. Met de hulp van een letselschadespecialist hoeft u dit pad niet alleen te bewandelen.

Letselschade Kompas is specialist in het verhalen van letselschade na een aanrijding, ongeval op het werk of hondenbeet. Onze letselschade juristen verhalen deze schade zonder dat u kosten maakt. De aansprakelijke persoon betaalt de schade en de rechtsbijstandskosten. Meestal is dit een letselschade verzekeraar.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. U wordt dus altijd geholpen door een letselschade advocaat, 100% kosteloos!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Schade melden

Wilt u uw letselschade na een schade-incident laten verhalen?

Letselschade Kompas is een letselschadebureau dat zich bezighoudt met het verhalen van letselschade na een arbeidsongeval of aanrijding. Het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een advocatenkantoor met letselschade advocaten door heel Nederland. Indien gewenst kunnen wij daarom een letselschade advocaat voor u inschakelen.