Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Aanrijdingen tussen een een fiets en auto komen veel voor. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u uw kinderen van school gaat halen op de fiets of onderweg bent naar uw werk met de fiets. Het kan dan zomaar gebeuren dat een automobilist u over het hoofd ziet waarop een aanrijding tussen u als fietser en de auto volgt. Wordt er letsel opgelopen door het fietsongeluk, dan is er sprake van letselschade. Deze wilt u uiteraard verhalen, onze letselschade juristen regelen dit voor u.

Bij letsel moet u niet alleen denken aan lichamelijk letsel zoals botbreuken, schaafwonden en andere lichamelijke klachten. Letselschade bestaat namelijk niet alleen uit lichamelijk letsel, maar ook uit immateriële schade.

Een aanrijding tussen fiets ongeval

Welke schade wordt vergoed?

Onder materiële schade wordt verstaan de schade die u heeft opgelopen doordat bijvoorbeeld kledingstukken kapot zijn geraakt of doordat het scherm van uw telefoon is gebroken. Maar ook inkomensschade of kosten voor extra kinderopvang of zorgkosten vallen hieronder. Een compleet overzicht van de schadeposten klikt u hier!

Bij immateriële schade gaat het om de aantasting van u als persoon. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten, verdriet, angstklachten en littekens die bij het verkeersongeval opgelopen zijn.

Wie kan aansprakelijk gesteld worden?

Er zijn een aantal regels waar het gaat om de aansprakelijkheid van een ongeval tussen een fiets en auto Als fietser bent u namelijk een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan dat een automobilist is. Op het moment dat u als fietser wordt aangereden is de kans groot dat u zwaarder letsel oploopt dan de automobilist. Om die reden worden fietsers gekenmerkt als beschermde verkeersdeelnemers in Nederland, wat inhoudt dat de automobilist door wie u als fietser aangereden bent altijd aansprakelijk is!

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet stelt een aantal regels voor de aansprakelijkheid in geval van een aanrijding tussen een fiets en auto. In beginsel is de automobilist, in geval van een aanrijding tussen een fiets en een auto, voor 100% aansprakelijk voor het ongeval. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen op de 100% aansprakelijk regel.

Overmacht

Overmacht is de tweede en laatste uitzondering op de 100% regel. Wanneer een fietser onbehoorlijk heeft deelgenomen aan het verkeer, waardoor de automobilist geen rekening had kunnen houden met bijzondere manoeuvres die de fietser maakte, kan het zijn dat de automobilist voor minder dan 50% aansprakelijk is voor het ongeval. De fietser wordt dan verweten dat deze niet naar behoren heeft deelgenomen aan het verkeer en dat het ongeval dus (volledig) te wijten is aan de fietser.

In praktijk zal een beroep op overmacht door de automobilist niet snel slagen, omdat er strenge eisen verbonden zijn aan overmacht en er genoeg bewijs moet zijn om een beroep op overmacht wel te laten slagen.

Schadevergoeding bij letselschade

Op het moment dat u letsel heeft opgelopen, heeft u recht op een schadevergoeding voor uw letsel. Deze schadevergoeding kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Onder materiële schade wordt, zoals al eerder genoemd, verstaan de schade aan kapotte kleding, de schade aan een telefoonscherm, maar ook omvangrijkere schade zoals inkomensschade, uw eigen risico of bijvoorbeeld kosten voor hulp in het huishouden.

Immateriële schade wordt vergoed in de zin van smartengeld. Smartengeld is een vergoeding die u krijg voor de niet op geld waardeerbare schade die u lijdt, zoals de vermindering van uw levensvreugde als gevolg van de lichamelijke en geestelijke pijn die u lijdt. Verder valt onder immateriële schade ook de schade aan uw lichaam, zoals botbreuken, kneuzingen of wonden.

Eigen schuld bij een aanrijding

De eerste uitzondering die op de 100% regel rust is de uitzondering van eigen schuld. Indien aan de kant van de fietser sprake is van eigen schuld met betrekking tot het ontstaan van het ongeval en dit kan worden aangetoond, kan de aansprakelijkheid van de automobilist worden verlaagd tot maximaal 50%. Er moet wel duidelijk bewijs zijn dat het ongeval (deels) te wijten valt aan de fietser, waardoor de fietser eigen schuld heeft. Deze bewijslast ligt bij de automobilist.

Wat doen wij voor u bij een aanrijding tussen een fietser en auto?

Om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade op de wederpartij, zullen wij de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk stellen voor het ongeval. Zo wordt de aansprakelijkstelling nooit persoonlijk. Als de aansprakelijkheid is erkend, plannen wij een intakegesprek met u in. Dit kan bij u thuis of via beeldbellen. Verder dragen wij er zorg voor dat u zich niet druk hoeft te maken om de kosten, zodat u gewoon rustig kunt herstellen van uw ongeval.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Aanrijding tussen fiets en auto
Schade melden

Als iemand als fietser aangereden is door een auto, dan is er altijd recht op een letselschadevergoeding. Uiteraard als de automobilist het ongeval veroorzaakt, maar ook als de fietser schuld aan het ongeval heeft. Bijvoorbeeld bij het niet verlenen van voorrang of negeren van een rood licht. Onze letselschade specialist adviseren en verhalen kosteloos uw letselschade.