Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Wat te doen na een auto ongeluk?

Door een auto botsing kun je flinke schade leiden. Uiteraard wilt je hiervoor de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dan is het wel belangrijk om te weten dat je voor het eisen van schadevergoeding moet bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Om ervoor te zorgen dat u bij een auto botsing succesvol een letselschade claim kunt indienen, adviseren wij:

 • vul altijd een schadeformulier in. Hierop kun je invullen wat er gebeurd is en welk letsel je aan een auto ongeluk hebt overgehouden
 • maak zoveel mogelijk foto's , bijvoorbeeld van de autoschade, maar ook van de omgeving. Zo kun je bewijzen dat je voorrang had
 • vraag eventuele getuigen om contactgegevens
 • laat je altijd beoordelen door een arts en meldt je klachten, zeker als het gaat om nekklachten, rugklachten of andere klachten die niet direct zichtbaar zijn.
 • schakel zo snel mogelijk een letselschade jurist in. Deze kan dan direct een aansprakelijkstelling opstellen en de tegenpartij aansprakelijk stellen.
Wat moet je nooit doen bij een auto botsing?

Soms ontstaan er onnodig problemen bij het verhalen van schade na een auto botsing. Het betreft dan met name de toedracht van het ongeluk of de vraag wie schuldig is bij een aanrijding. Het is dan achteraf heel lastig om de tegenpartij succesvol aansprakelijk te stellen. Daarom hier een aantal dingen die je beter niet kunt doen na een ongeluk met de auto:

 • regel nooit uw schade onderling met de tegenpartij. Vaak komen klachten pas later en dan kunt u niet meer op de schade terugkomen,
 • wil de verzekeraar van de tegenpartij uw schade direct met u regelen zonder tussenkomst van een letselschade jurist? Ga hier niet op in. U kunt zichzelf dan veel te kort doen. Vraag altijd een letselschade jurist om u te helpen, het is gratis en u weet dan zeker dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.
 • Spreek niet af het aanrijdingsformulier later in te vullen. Doe dit altijd op de plaats van het ongeluk. Er kan namelijk discussie ontstaan over de toedracht van de auto botsing of de schuldvraag. Vult u het schadeformulier ter plaatse in en ontstaat er discussie, dan kunt u de politie bellen.
10 tips voor het invullen van een schadeformulier

Na een auto botsing is het belangrijk een schadeformulier in te vullen. Dit is immers een belangrijk bewijsmiddel. Soms wordt een schade aanrijdingsformulier echter onvolledig of verkeerd ingevuld. Dit kan dan voor problemen zorgen. Gaat u een schadeformulier invullen na een aanrijding, houdt dan met het volgende rekening:

 • laat de tegenpartij zijn persoonsgegevens en verzekeringsgegevens invullen
 • vul altijd in dat u letsel of klachten heeft, ook bij licht letsel of lichte klachten
 • noteer ook dat er materiële schade is
 • maakt een tekening van de toedracht. Hieruit blijkt goed wie schuldig is aan het ongeluk
 • schrijf de namen en adresgegevens van getuigen op
 • kruis aan wat er is gebeurd
 • zet onderop het aanrijdingsformulier wie er schuldig is aan de auto botsing
 • vul het schadeformulier ter plaatse in en niet later thuis
 • laat het aanrijdingsformulier ook door de tegenpartij ondertekenen
 • vul thuis de achterkant in
Wie is schuldig bij een aanrijding?

De belangrijkste vraag voor het kunnen eisen van schadevergoeding is natuurlijk wie schuldig is bij een aanrijding. Het antwoord op deze vraag is te vinden in een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste zijn:

 • Artikel 15 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (rvv): Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
 • Artikel 19 rvv: De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is
 • Wegenverkeerswet, artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Uit deze wetsartikelen kan worden afgeleid dat schuldig is aan de auto botsing de bestuurder die een ander van achteren aanrijdt en de persoon die geen voorrang verleent. Wel zijn hierop een aantal uitzonderingen. Vraag onze letselschade advocaten gerust om advies!

3 veelgestelde vragen over letselschade
Aanrijding van achteren, wie is schuldig

Schuldig aan een aanrijding van achteren is in beginsel de bestuurder die achterop rijdt, bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing. Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk:

 • je wordt door je voorganger afgesneden
 • de auto voor je remt plotseling zonder reden
Wat is smartengeld?

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Een ander woord voor immateriële schade is smartengeld. Smartengeld bestaat uit een schadevergoeding voor pijn en angst die als gevolg van het ongeluk geleden wordt. Daarnaast vergoed het schade voor het feit dat je minder gelukkig bent door een ongeluk en niet meer kunt doen wat je vroeger wel kon.

Hebben jullie ook een letselschade advocaat in Amsterdam?

Onze letselschade juristen werken in heel Nederland. Zij komen ook gewoon naar je toe om te helpen na een ongeluk. Er kan dus altijd en overal een beroep op onze letselschade specialisten gedaan worden.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de grootste en specialistische advocatenkantoren in Nederland. Zij hebben meer dan 15! bezoeklocaties in Nederland. Dus ook voor een letselschade advocaat Amsterdam kun je bij ons terecht. Net als voor een letselschade advocaat Rotterdam of een letselschade advocaat in Den Haag.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Gratis hulp bij letselschade

Letselschade door een auto botsing

Lijdt u letselschade door een autobotsing? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos!