Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Aanrijding tegen stilstaande auto

Bij een aanrijding tegen een stilstaande auto hangt het van de omstandigheden af of er recht is op een schadevergoeding. Wij onderscheiden daarbij de volgende situaties:

  • De bestuurder van de geparkeerd auto slaat zijn deur open terwijl u langs fietst
  • Er is sprake van laden of lossen of de auto staat stil om iemand in of uit te laten stappen
  • De auto staat geparkeerd op een gevaarlijke plek (waar bij niet mag staan)
  • U rijdt tegen een auto die geparkeerd staat op een parkeerplaats

 

Alleen in het laatste geval kunt u de eigenaar van de auto niet aansprakelijk stellen. In de andere gevallen is er in de meeste gevallen wel degelijk sprake aansprakelijkheid en kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding van uw letselschade.

Voornoemde situaties worden hieronder besproken. Eerst gaan wij echter nog kort in op de regeling voor als u als fietser aangereden bent. Op basis hiervan is er namelijk bijna altijd recht op een schadevergoeding!

De speciale regeling van artikel 185 wvw

Fietsers worden door de wet gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Overkomt u immers een fietsongeluk, dan is de kan groot dat u hierbij gewond raakt. Zeker als u als fietser aangereden door een auto wordt. Daarom worden fietsers (en voetgangers) door de wet extra goed beschermd.

De bijzondere bescherming van fietsers vinden wij in artikel 185 wvw. Het eerste lid van dit artikel luidt:

"Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of - indien er een houder van het motorrijtuig is - de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is."

Op grond van art. 185 wvw heeft iemand dus recht op een schadevergoeding als deze als fietser aangereden wordt door een auto. Dus ook als de fietser door rood rijdt of ten onrechte geen voorrang verleent! In dit laatste geval wordt echter wel in beginsel "slechts" 50% van de letselschade vergoed. Slechts, want op grond van de zogeheten billijkheidscorrectie kan dit zelfs 100% zijn. Onze letselschade juristen adviseren u hier graag over.

Bent u dus als fietser aangereden, dan is er altijd recht op een schadevergoeding als u aangereden door een auto of ander motorvoertuig wordt!

Fietser rijdt tegen stilstaande auto

Rijdt een fietser tegen een stilstaande auto, dan hangt het van de omstandigheden af of er recht is op een schadevergoeding. Artikel 185 wvw heeft het over een "rijden". Toch kan er ook bij een aanrijding tegen een stilstaande auto recht zijn op een letselschade vergoeding, namelijk indien:

  • de fietser tegen een stilstaande auto rijdt dit zijn portier opendoet
  • er sprake is van een geparkeerde auto waar dit niet mag of gevaarlijk is
  • de autobestuurder stilstaat, maar de motor nog aan is

Letsel door openslaande autodeur

Een aanrijding tegen een stilstaande auto is vaak het gevolg van een openslaande autodeur. De fietser heeft dan altijd recht op een schadevergoeding van de letselschade die er geleden wordt. De letselschade claim kan in dit geval rechtstreeks ingediend worden bij de autoverzekeraar, de zogenaamde WAM- verzekeraar.

Bent u tegen een openstaand autoportier aangereden? Dan heeft u ook recht op de hulp van een letselschade jurist. Deze kosten worden betaald door de autoverzekeraar.

Gevaarlijk geparkeerd auto

Auto's staan vaak op de gekste plekken geparkeerd, ook waar dit helemaal niet mag of heel gevaarlijk is. Bijvoorbeeld op een fietspad of op de stoep. Zeker in het donker of bij slecht weer kunt u deze auto over het hoofd zien.

Rijdt u op de fiets tegen een geparkeerde auto aan, dan is het zeker mogelijk dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Auto staat stil maar motor draait nog

Een aanrijding tegen een stilstaande auto omdat een pakketbezorger plotseling stilstaat. Of een auto die iemand laat uitstappen en net als u langsfietst gaat rijden.

Staat een auto stil, maar niet geparkeerd, dan neemt deze nog deel aan het verkeer. Bij een aanrijding is de automobilist dan aansprakelijk. U kunt dan een schadevergoeding claimen.

Auto rijdt tegen stilstaande aut0

Bent u met de auto aangereden tegen een stilstaande auto? Dan bent u in beginsel aansprakelijk voor de schade. In sommige situaties is dit anders. Bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing als het voorste voertuig plotseling stil staat.

Soms kunt u bij een aanrijding tegen een stilstaande auto aanspraak maken op een schadevergoeding door een beroep te doen op de svi- verzekering. Onze letselschade juristen adviseren u graag!

Letselschade advocaat
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Aanrijding tegen

stilstaande auto

Bent u tegen een stilstaande auto aangereden? Vaak kan er aanspraak gemaakt worden op een letselschade vergoeding. Onze letselschade advocaten adviseren u en claimen kosteloos uw letselschade.