Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade na auto ongeluk

Letselschade kan allerlei oorzaken hebben. In veel gevallen is letselschade het gevolg van een auto ongeluk. Maar ook letselschade na een ongeluk op het werk of door een hondenbeet komt dagelijks voor. Wij beginnen met letselschade na een auto ongeluk. De andere oorzaken komen hieronder aan bot.

Bij letselschade na een auto ongeluk is de belangrijkste vraag: "wie is schuldig bij een aanrijding?" Immers kun je slechts schadevergoeding eisen als de tegenpartij aansprakelijk is. Tenzij je een beroep op een svi- verzekering kunt doen uiteraard.

Bij een aanrijding is het aan het de eisende partij te bewijzen dat de tegenpartij schuldig is aan het auto ongeluk. Hiervoor is het belangrijk om een schadeformulier in te vullen. Op een schade- aanrijdingsformulier kun je aangeven wat er is gebeurd, wie schuldig is aan het ongeluk en kun je een situatieschets maken. Op deze manier kun je bewijzen wie schuldig is en de tegenpartij succesvol aansprakelijk stellen.

Andere bewijsmiddelen die kunnen helpen bij het vaststellen van aansprakelijkheid zijn:

 • getuigenverklaring
 • foto's van de betrokken voertuigen

 

 

Aangereden door auto

Als je bent aangereden door een auto, dan kun je de letselschade claim rechtstreeks bij de autoverzekeraar indienen. Omdat er een verplichte verzekering geldt voor motorvoertuigen, is er altijd een tegenpartij waarop je letselschade kunt verhalen.

Ben je als fietser aangereden door een auto of als voetganger aangereden? Dan heb je altijd recht op een schadevergoeding, behoudens overmacht. Fietsers en voetgangers worden namelijk bijzonder goed beschermd. Logisch, want als je als voetganger of fietser aangereden wordt, dan is de kans op ernstig letsel groot.

Deze bijzondere bescherming bij een fiets ongeluk of ongeval als voetganger is te vinden in artikel 185 Wegenverkeerswet en ziet er als volgt uit:

 • aangereden door auto door schuld van de auto: de volledige schade wordt betaald
 • door eigen schuld als voetganger of op de fiets aangereden door een auto? In ieder geval 50% van de letselschade komt voor vergoeding in aanmerking
 • wordt een kind tot 14 jaar aangereden? Dan is er altijd recht op een volledige schadevergoeding.

 

Letselschade na bedrijfsongeval claimen

Een collega die even niet oplet en u met de heftruck aanrijdt. Of een gebrekkige machine waardoor u letsel oploopt. Bij letselschade na een bedrijfsongeval is natuurlijk de vraagt: "een bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten en schade."

Na een arbeidsongeval met letsel worden namelijk hoge kosten gemaakt. Denk aan het eigen risico van de zorgverzekering, die in 2022 weer ten minste € 385,00 bedraagt. Daarnaast kunnen er andere medische kosten aan de orde zijn, reiskosten en kosten voor hulp in het huishouden.

Naast de kosten kan er ook sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Er is dan inkomensschade, maar wie betaalt de loonschade en alle andere letselschade na een ongeluk op het werk?

Op de werkgever rust een zorgplicht. Schendt hij deze, dan is de werkgever aansprakelijk. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd en dit is te vinden in artikel 7:658 BW. Het eerste lid van dit artikel luidt:

"De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt."

Met andere woorden, zijn machines of gereedschap niet in orde, worden er onvoldoende (schriftelijke) instructies gegeven of laat het toezicht te wensen over, dan is niet aan de zorgplicht van de werkgever voldaan. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Dit blijkt ook uit artikel 7:658 lid 2 BW:

"De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer."

Met andere woorden, de werkgever is aansprakelijk voor letselschade na een bedrijfsongeval, tenzij de medewerker een ernstig verwijt valt te maken.

Naast letselschade na een ongeluk op het werk is de werkgever ook aansprakelijk voor:

 • schade door letsel toegebracht door een van zijn medewerkers (collega die u aanrijdt bij een heftruck ongeluk
 • letselschade veroorzaakt door een aanrijding onder werktijd
Letselschade na hondenbeet

Een hondenbeet is niet echt een ongeluk, maar je kunt er wel ernstig letsel aan overhouden. De vraag is dan bij wie je moet zijn om schadevergoeding te eisen.

Aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in artikel 6:179 BW. Hierin staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade door het dier toegebracht aan zaken en personen. Het is dus de hondenbezitter die schadevergoeding betalen moet bij een hondenbeet.

Er is geen verplichte verzekering voor hondenbezitters. Aansprakelijkheid voor honden valt wel onder de WA- verzekering. Heeft de hondenbezitter geen aansprakelijkheidsverzekering, dan zal hij zelf de letselschade moeten vergoeden.

3 veelgestelde vragen over letselschade

Onze letselschade experts krijgen dagelijks vragen over letselschade na een arbeidsongeval. Daarom beantwoorden wij hier vast 3 veel gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Welke letselschade bedragen worden vergoed?

Letselschade bestaat uit veel soorten letselschade bedragen. De 10 meest voorkomende letselschade bedragen na een ongeluk zijn:

 • loonschade door arbeidsongeschiktheid
 • schade door een studievertraging
 • kosten die voor vervanging in het huishouden gemaakt worden
 • het verplicht eigen risico van de zorgverzekering
 • eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen en medicijnen
 • uitgaven in het ziekenhuis
 • reiskosten naar artsen, een arbeidsdeskundige of de bedrijfsarts
 • reparatie en vervangingskosten
 • kosten voor onderhoud aan het huis en tuinonderhoud
 • smartengeld
Wat is smartengeld?

Smartengeld bij letsel is een vergoeding voor gederfde levensvreugde omdat je leven na een ongeluk met letsel niet langer hetzelfde is. Er wordt immers pijn ervaren, angst en verdriet om de persoonlijke gevolgen die het ongeluk met zich meebrengen.

Hebben jullie ook een letselschade advocaat Amsterdam?

Onze letselschade juristen werken door het hele land. Zij komen ook gewoon naar je toe om te helpen na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet. Er kan dus altijd en overal een beroep op onze letselschade specialisten gedaan worden.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de grootste en specialistische advocatenkantoren in Nederland. Zij hebben meer dan 15! bezoeklocaties in Nederland. Dus ook voor een letselschade advocaat Amsterdam kun je bij ons terecht. Net als voor een letselschade advocaat Eindhoven of een letselschade advocaat in Tilburg.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Gratis hulp bij letselschade

Letselschade na een ongeluk claimen

Bent u gewonds geraakt bij ongeluk en is er sprake van letselschade? Onze letselschade advocate helpen gratis bij letselschade.