Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Wanneer is artikel 185 WVW van toepassing?

Indien er sprake is van een aanrijding op de openbare weg tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer, dan is artikel 185 wvw van toepassing. De laatstgenoemde groep zijn fietsers en voetgangers.

Artikel 185 wvw is te vinden in de Wegenverkeerswet. Deze wet regelt hoe motorvoertuigen zich in het verkeer dienen te gedragen. Zo omvat de Wegenverkeersweg onder andere de verkeersregels, maar ook  aansprakelijkheid na een aanrijding.

Is er sprake van een ongeval waarbij een zwakke verkeersdeelnemer is betrokken? Vaak is er dan sprake van ernstig letsel. Het is belangrijk dat u zich door een gespecialiseerde letselschade advocaat bij laat staan.

Werking artikel 185 wvw

Voor een succesvol beroep op artikel 185 wvw hoeft men geen schuld te bewijzen. Men noemt deze vorm van aansprakelijkheid ook wel een risicoaansprakelijkheid. Door deelname aan het verkeer kan iemand al aansprakelijk zijn voor zijn gedragingen.

Er hoeft geen schuld bewezen te worden om tot een verplichting tot het vergoeden van de schade te komen. Zo worden de zwakke verkeersdeelnemers beschermd en er is altijd recht op in ieder geval 50% schadevergoeding, zelfs in geval van eigen schuld!

Als voetganger of fietser aangereden

In het eerste lid van artikel 185 wvw wordt aangegeven dat er sprake moet zijn van een aanrijding tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Bijvoorbeeld als u als fietser aangereden door een auto bent. Daarnaast moet het ongeval op de openbare weg plaats vinden.

Het tweede lid stelt dat niet de bestuurder aansprakelijk is voor een ongeval, maar de eigenaar of de houder van het voertuig. Motorvoertuigen zijn verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid en de verzekeraar kan direct aansprakelijk gesteld worden.

Alleen van toepassing op fietsers en voetgangers

Lid drie geeft de uitzonderingen op aansprakelijkheid via artikel 185 WVW. In dit lid wordt gesteld dat er geen aansprakelijkheid via dit artikel kan volgen indien er sprake is van een aanrijding tussen motorvoertuigen. Ook is artikel 185 WVW niet van toepassing als er sprake is van schade door dieren.

Ten slotte geeft lid vier nog aan dat aansprakelijkheid voor schade ook nog op andere gronden kan rusten. Met name is artikel 6:162 BW vaak van toepassing. Zo ook in het geval van een ongeluk tussen twee fietsers.

Artikel 185 wvw spoorboekje

Het Spoorboekje artikel 185 WVW is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bevat een stappenplan om tot het afhandelen van letselschade te komen in het geval dat er sprake is van een aanrijding tussen een zwakke verkeersdeelnemer en een motorvoertuig.

Schadevergoeding aanrijding

Is een zwakke verkeersdeelnemer aangereden door een auto, dan dient in ieder geval 50% van de schade vergoed te worden. Ook als je zelf schuld hebt aan het ongeval.

In het geval dat er kinderen jonger dan veertien jaar bij betrokken zijn, dan is er altijd sprake van een volledige vergoeding. Men kan namelijk niet van jonge kinderen verwachten dat ze voorzichtig zijn. In het geval dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig schuldig is, dan heb je vanzelfsprekend recht op een volledige schadevergoeding.

Ben je als zwakke verkeersdeelnemer betrokken bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig? Neem dan direct contact op met één van onze letselschade advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding als fietser of voetganger!

Letselschade advocaat
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Hulp bij

Artikel 185WVW

Als u als fietser of voetganger bent aangereden door een motorvoertuig, dan heb je te maken met artikel 185 WVW. Dit artikel regelt de bescherming van de zwakke verkeersdeelnemers. Onze letselschade advocaten doen in dit geval altijd een beroep op artikel 185 WVW en verhalen uw letselschade kosteloos voor u!