Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Vul een schadeformulier in als u als hardloper aangereden bent!

Vaak wordt gedacht dat het invullen van een schadeformulier alleen nodig is bij een auto ongeluk zoals een kettingbotsing. Niks is echter minder waar! Ook als u als hardloper aangereden bent is het invullen van een schade- aanrijdingsformulier van belang.

Op een aanrijdingsformulier kunt u namelijk voor het claimen van uw letselschadevergoeding relevante informatie kwijt, zoals de verzekeringsgegevens van een auto als u als hardloper aangereden door een auto bent. U weet dan precies wie aangesproken kan worden voor uw schade.

Andere belangrijke informatie welke u op een schadeformulier kwijt kunt is de toedracht van het ongeluk, uw letsel en wie volgens u schuldig is aan de aanrijding.

Laat het schadeformulier ondertekenen!

Een tweede letselschade tip is om het ingevulde aanrijdingsformulier te laten ondertekenen door de tegenpartij. Een door beide partijen ondertekend schade-aanrijdingsformulier is namelijk dwingend bewijs tussen partijen.

Dwingend bewijs betekent dat de inhoud van het schadeformulier voor beide partijen bindend is, er kan (bijna) niet meer van worden afgeweken.

Vult u het schadeformulier in en laat u deze ondertekenen, dan kunt u bewijzen wie schuldig en dus aansprakelijk is voor de door u geleden letselschade!

Als hardloper aangereden? Maak foto's!

Bij een aanrijding kan discussie ontstaan, bijvoorbeeld over de schuldvraag, maar later ook over het causaal verband tussen het ongeluk en de verwondingen en klachten die er geleden worden.

Om discussie met de tegenpartij of diens letselschade verzekering te voorkomen, is het verstandig zoveel mogelijk foto's te maken van de plek van het ongeluk, van bijvoorbeeld de auto of scooter die u aangereden heeft en van het letsel dat u aan de aanrijding overgehouden hebt.

Vraag getuigen om een verklaring!

Zijn mensen getuigen van het feit dat u als hardloper aangereden bent? Vraag dan om een getuigenverklaring. Dit kan van belang zijn als de tegenpartij aangeeft dat hij of zij niet schuldig is aan de aanrijding.

Helaas komt het nogal eens voor dat bestuurders doorrijden na een aanrijding. Zijn er getuigen, dan kunnen zij een verklaring afleggen over bijvoorbeeld het nummerbord. Maar ook kunt u met een getuigenverklaring het Waarborgfonds inschakelen (waarover hieronder meer!)

Als hardloper aangereden? Bezoek altijd een arts

Van belang is dat uw letsel bekend is. Want op basis van het letsel dat u lijdt kunt u een schadevergoeding eisen. Daarom is het van belang om direct na een aanrijding als hardloper een arts te bezoeken.

Soms wordt u automatisch gezien door een arts als u als hardloper aangereden bent. Bijvoorbeeld als u met letsel naar het ziekenhuis wordt gebracht. In alle overige omstandigheden is het belangrijk dat u zelfs langs de huisarts gaat.

Als hardloper aangereden? Altijd recht op een schadevergoeding!

De hoofdregel luidt "iedereen draagt zijn eigen schade tenzij er iemand aansprakelijk is". Vaak wordt daarbij gedacht dat er alleen sprake is van aansprakelijkheid als een ander schuldig is aan een aanrijding.

Bij een auto ongeluk is de hoofdregel ook van toepassing. De persoon die de fout maakt pleegt juridisch gezien een onrechtmatige daad en moet de schade van het verkeersslachtoffer betalen. Bijvoorbeeld bij een kop-staartbotsing of frontale botsing.

Bent u als hardloper aangereden, dan geldt een andere regeling, namelijk de regeling van artikel 185 wvw (Wegenverkeerswet). Deze wet geldt voor alle zwakke verkeersdeelnemers, dus voor voetgangers en hardlopers, maar ook als u bij een fietsongeluk betrokken bent geraakt.

De enige voorwaarde is dat u als hardloper aangereden door een auto of ander motorvoertuig bent.

Op grond van artikel 185 wvw gelden hardlopers, wandelaars en fietser als "zwakke" verkeersdeelnemers. Als u aangereden wordt, is er immers vaker en zwaarder letsel als in het geval iemand in de auto aangereden wordt.

Artikel 185 wvw beschermd de zwakke verkeersdeelnemers door hen altijd een schadevergoeding te bieden bij een ongeluk:

  • 100% van de schade wordt vergoed als u door toedoen van een ander als hardloper aangereden wordt
  • 50% van uw letselschade wordt vergoed als u zelf een verkeersfout heeft gemaakt.
  • Is uw kind tot 14 jaar aangereden? Dan wordt altijd de volledig letselschade vergoed.

 

Kortom, bent u als hardloper aangereden, dan kunt u meestal aanspraak maken op een letselschadevergoeding!

Regel uw letselschade nooit zelf met de verzekeraar!

Heeft u een schadeformulier ingeleverd en stuurt de tegenpartij deze naar zijn of haar WAM- verzekeraar, dan is de kans groot dat deze auto verzekeraar rechtstreeks contact met u opneemt.

De letselschadeverzekeraar van de tegenpartij zal mogelijk trachten de letselschade direct met u te regelen. Doe dit nooit!

Regelt u een schade na een ongeluk rechtstreeks met de verzekeraar, dan is de kans groot dat u niet de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Wordt de schade tegen finale kwijting geregeld, dan kunt u ook nooit meer op de schade terugkomen.

Schakel altijd een letselschade specialist in!

Schakelt u een letselschade specialist is, dan adviseert deze u over uw rechten na een aanrijding. Kiest u voor een letselschade jurist van ons letselschade bureau, dan helpen wij u bij meer dan het claimen van letselschade alleen:

Verzamel alle bonnen en houdt alle kosten bij!

Letselschade berekenen is niet eenvoudig. Gelukkig zijn onze letselschade juristen gespecialiseerd in het berekenen van letselschade. Dit doen wij door middel van het opstellen van een schadestaat.

Voor letselschade berekenen hebben wij wel uw hulp nodig. Daarom vragen wij u uw kosten goed bij te houden en bonnen te bewaren. Denk hierbij aan een reparatie bon van telefoon die stuk is gegaan toen u als hardloper aangereden werd, maar ook aan reiskosten!

Soms kan er als gevolg van een aanrijding ook schade ontstaat als loonschade of inkomensschade als zelfstandig ondernemer. Maar ook pensioenschade en een studievertraging kunnen het gevolg zijn van het feit dat u als hardloper aangereden bent. Ook deze schadeposten verhalen onze letselschade experts voor u!

Kiest u voor ons letselschadebureau? Wij helpen u gratis!

In artikel 6:96 BW (Burgerlijk Wetboek) is opgenomen dat de kosten van rechtsbijstand onderdeel uitmaken van een schadevergoeding.

Het voorgaande betekent voor een letselschade slachtoffer dat zij gratis aanspraak kunnen maken op de hulp van een letselschadebureau of een advocatenkantoor.

Ons letselschade bureau is uniek in Nederland. Bij de meeste letselschadekantoren wordt u namelijk geholpen door een letselschade jurist.

Wij zijn echter onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de enige gespecialiseerde advocatenkantoren in Nederland. Bij ons wordt u daarom altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat!

Wilt u net als meer dan 2000 mensen die u voorgingen gratis hulp van een letselschade advocaat van ons kantoor? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

Bel voor gratis hulp bij letselschade 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij gaan direct voor u aan de slag!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

10 tips bij letselschade!

Als hardloper aangereden

Bent u als hardloper aangereden door een auto of ander motorvoertuig dan wel door een fietser? Onze letselschade advocaten helpen u graag en 100% kosteloos bij uw letselschadeclaim!