Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

U bent betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Dan wilt u weten wie hier aansprakelijk voor is. In het algemeen is dit de persoon die bij u achterop is gereden. Bij een kettingbotsing worden auto’s echter doorgedrukt. De persoon die bij u achterop is gereden, heeft dus soms geen schuld aan de achterop aanrijding. In dit artikel leest u meer over wie er nu bij een kettingbotsing aansprakelijk is.

Kettingbotsing, wie is schuldig?

Bij een kettingbotsing is er vaak een verschil tussen wie schuldig is en wie aansprakelijk is.  Een kettingbotsing is namelijk een auto-ongeluk waarbij sprake is van een achterop aanrijding waar ten minste 3 autobestuurders betrokken zijn. Als met middelste voertuig wordt doorgedrukt door het achterste voertuig, dan is in beginsel het achterste voertuig schuldig. Het is deze bestuurder die te kort afstand houdt of een file over het hoofd ziet. Het achterste voertuig is dus schuldig aan de auto botsing.

Aansprakelijk stellen bij een kettingbotsing

Staat vast wie aansprakelijk is voor het auto-ongeluk? Dan kunt u deze partij aansprakelijk stellen. Dit gebeurt door het opstellen van een aansprakelijkstelling. Deze stuurt u rechtstreeks naar de autoverzekeraar van de tegenpartij. Dit moet binnen 3 jaar. De aansprakelijkheidsverzekeraar zal de schadeclaim dan in behandeling nemen. Onze letselschade juristen helpen u hier graag bij.

Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing?

Als slachtoffer van een aanrijding mag de discussie wie aansprakelijk is bij een kettingbotsing niet bij u worden gelegd. Daarom kunt u in principe zowel de bestuurder die achterop is gereden als he achterste voertuig aansprakelijk stellen.  De grootste verzekeraars zijn daarnaast een overeenkomst met elkaar aangegaan. In deze ‘Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling‘ is bepaald dat u altijd het voertuig dat achterop u is gereden aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade.

U kunt uw letselschade claim rechtstreeks bij de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij indienen. U hoeft dus niet eerst de bestuurder of autobezitter aansprakelijk te stellen. Dit omdat alle motorvoertuigen verplicht verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid bij een auto-ongeluk.

Wat zegt de wet over schuld en aansprakelijkheid?

Lezen wij de wet er op na, dan zijn de ze regelingen van belang:

  • artikel 5 Wegenverkeerswet (WVW). Op grond van dit wetsartikel is het verboden gevaar op de weg te veroorzaken.
  • in artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat dat een bestuurder voldoende afstand moet houden op zijn voorganger.
  • tenslotte bepaalt artikel 6 WVW dat je op de weg moet voorkomen dat er door schuld een auto- ongeluk gebeurt of dit gevaar zich voordoet.

Op grond van de wet kunt u dus bij 2 partijen letselschade claimen, bij de autobestuurder die u van achteren aangereden heeft en bij de bestuurder die de kettingbotsing heeft veroorzaakt. U kunt dus beide aanspraken voor schade.

Letselschade claimen na een aanrijding

Als u verwondingen en klachten aan de auto botsing heeft overgehouden, dan is de kans groot dat u ook schade lijdt. U komt onder behandeling van een arts en maakt hiervoor kosten zoals het verplicht eigen risico. Ook maakt u andere kosten en u bent wellicht arbeidsongeschikt. Deze kosten en schade noemen wij letselschade.

Letselschade bestaat niet alleen uit kosten en inkomensschade, u heeft ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed dat na een ongeluk ontstaat. Een smartengeldvergoeding bestaat uit een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten zoals verkeersangst en psychische klachten.

Schadevergoeding bij letselschade

Schadevergoeding bestaat dus uit materiële schade en immateriële schade (smartengeld). De hoogte van een smartengeldvergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie zoals de ernst van het letsel en de duur van het letsel.

Materiële schade bestaat onder andere uit:

Doorrijden na ongeval

Doorrijden na een kettingbotsing gebeurt helaas regelmatig, ondanks dat dit een misdrijf is. Net als bij een kop-staart botsing. Maar doorrijden na een ongeval betekent gelukkig niet dat uw letselschade dan niet vergoed wordt.

U kunt als de tegenpartij is doorgereden een letselschadeclaim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze zal uw schadeclaim dan in behandeling nemen. Er zijn wel voorwaarden aan een claim op het Waarborgfonds Motorverkeer verbonden. Zo dient u bij doorrijden na een ongeval binnen 14 dagen aangifte te doen van dit strafbaar feit. Doet u dit niet, dan vervalt uw recht op een schadevergoeding.

Ik heb zelf een kettingbotsing veroorzaakt, wat nu?

Als u zelf een auto-ongeluk veroorzaakt, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden. U kunt deze aansprakelijkstelling doorsturen naar uw autoverzekering. Heeft u een schade-inzittendenverzekering  (svi)? Dan kunt u zelf ook uw schade verhalen, ook al heeft u zelf een verkeersfout gemaakt. Bij de svi-verzekering maakt de toedracht van de aanrijding namelijk niet uit. Het feit dat u betrokken bent geraakt bij een auto-ongeval is genoeg voor het recht op een letselschade uitkering.

Mensen lezen ook

Wat doet een letselschade jurist voor mij bij een kettingbotsing?

Onze letselschade juristen helpen u tijdens het gehele letselschade traject. Wij:

  • Onderzoeken wie er aansprakelijk is.
  • Stellen de aansprakelijkstelling op.
  • Inventariseren uw letselschade.
  • Claimen een voorschot letselschade.
  • Onderhandelen met de verzekeraar.
  • Zorgen dat u volledig schadeloos gesteld wordt.

Verschil kettingbotsing en kop-staart botsing

Een kettingbotsing is een auto ongeluk waar ten minste 3 auto’s bij betrokken zijn. Het verschilt hiermee van een kop-staart botsing, waar altijd 2 auto’s op elkaar botsen. Meer over aansprakelijkheid bij een kop-staart botsing leest u hier.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Schade melden

Lijdt u schade door een kettingbotsing?

Onze letselschade juristen helpen u graag. Is er een letselschade advocaat nodig? Geen probleem, Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Indien nodig schakelen wij een van onze letselschade advocaten in.

Brugman Letselschade Advocaten werkt door heel Nederland, net als Letselschade Kompas. U kunt dus overal bij ons terecht, voor een letselschade advocaat Den Haag, een letselschade advocaat Nijmegen of waar dan ook in Nederland!