Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt

Helaas komt ook langdurige arbeidsongeschiktheid veelvuldig voor. Bij hersenletsel, een dwarslaesie en bij een chronische whiplash of een chronisch pijnsyndroom zien wij dit vaak. Na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever uw salaris met maar liefst 30% korten. Dit betekent dus dat u veel minder te besteden hebt! Dit verlies aan verdienvermogen dient aangevuld te worden door de aansprakelijke partij, in de regel een verzekeraar. Uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas regelt dit voor u. En dit doen wij kosteloos!

U bent 2 jaar arbeidsongeschikt door een ongeval

Bent u na 2 jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt? Uw werkgever mag de uw arbeidsovereenkomst dan ontbinden. Het UWV betaalt u dan wellicht een uitkering, een WIA of een IVA uitkering. Bij de eerste uitkering volgt er nog een herkeuring, bij een IVA uitkering niet meer.

De WIA- uitkering bedraagt in het begin 70% van het dagloon, een IVA- uitkering 75%.

Het UWV bekijkt wat voor werk u nog wel kunt doen. Vaak komt uit dit onderzoek dat u nog wel iets kan doen en wordt de uitkering hierop aangepast. U krijgt dan dus een nog lagere of soms zelfs geen uitkering. Dit terwijl uw werkgever u heeft ontslagen na 2 jaar omdat u uw eigen werk niet meer kunt doen!

Loondienst
Zelfstandig ondernemer
Arbeidsongeschiktheid na ongeval in loondienst

Als u arbeidsongeschikt bent door een ongeval, dan betaalt uw werkgever u gewoonlijk volledig door. Dit is in de wet geregeld. De wet geeft aan dat u het eerste jaar volledig dient te worden doorbetaald. Het tweede jaar ontvangt u 70% van uw salaris. Hier mag bij CAO beperkt van worden afgeweken.

Bent u zelfstandige, dan is dit uiteraard heel anders. Klik hier voor verlies aan verdienvermogen voor zelfstandigen.

Alhoewel uw werkgever u volgens de wet moet doorbetalen, kan er toch in het eerste jaar sprake zijn van verlies aan verdienvermogen. Dit is het geval als er sprake is van β€˜wachtdagen’. U krijgt dan de eerste dag(en) niet doorbetaald. Maar vaak wordt ook onregelmatigheidstoeslag niet doorbetaald. Er is dan sprake van letselschade in de vorm van verlies aan verdienvermogen.

Om uw letselschade te berekenen maken wij een vergelijking tussen uw salaris voor en na het u overkomen ongeval. Het verschil is verlies aan verdienvermogen!

Arbeidsongeschiktheid zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is uw verlies aan verdienvermogen het bedrag aan winst dat u misloopt na aftrek van de inkomstenbelasting. Dit is niet eenvoudig te berekenen. Wij adviseren u daarom om u altijd te laten bijstaan door een ervaren letselschadespecialist.

Meestal vergelijken wij voor het berekenen van uw letselschade het gemiddelde van uw winstcijfers over een aantal jaren voor het u overkomen ongeval met de jaarcijfers na het ongeval. Maar exact uitrekenen van uw verlies aan verdienvermogen is heel specialistisch. Bij Letselschade Kompas hebben wij veel ervaring in het berekenen van letselschade bij zelfstandig ondernemers. Neemt u daarom contact met ons op voor een op maat gemaakt advies. Uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas helpt u graag. BelΒ 0800 278 46 26.

Meer informatie over letselschade bij zelfstandig ondernemers leest u hier!

Pensioenschade

Naast uw inkomen zelf bouwt u door een ongeval ook minder pensioen op. Ook deze schade dient vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas zorgt hiervoor.

Letselschade Kompas zorgt er voor dat u volledig schadeloos wordt gesteld. Wij zorgen ervoor dat uw besteedbaar inkomen op het niveau van voor het ongeval blijft. Bel voor advies en het verhalen van uw letselschade:Β 0800 278 4626Β (gratis) of stuur ons een mail!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Schadevergoeding
Verlies aan arbeidsvermogen

Het verhalen van letselschade en verlies aan verdienvermogen in het bijzonder is specialistenwerk. Neemt u daarom altijd een ervaren en deskundige letselschade specialist in de arm. Het grote voordeel van Letselschade Kompas is dat u altijd geholpen wordt door een deskundige en ervaren letselschade advocaat. En uw letselschade advocaat helpt u ook nog eens kosteloos! BelΒ 0800 278 4626Β of mail uw letselschade advocaat voor vragen en het kosteloos verhalen van uw letselschade.