Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, kan het mogelijk zijn dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.letselschadekompas.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Letselschadekompas.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.letselschadekompas.nl  geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.letselschadekompas.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.letselschadekompas.nl  te kunnen raadplegen. Letselschadekompas is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Tevens is Letselschadekompas niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de quickscan en de communicatie die daaruit voortvloeit.