Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Letselschade claimen bij werkgeversaansprakelijkheid

Volgens de Arbowet is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Bedrijfsongevallen kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, zoals op de locatie van het bedrijf maar ook op externe locaties of tijdens een zakenreis.

Aansprakelijkheid van de werkgever: werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer u als werknemer een bedrijfsongeval overkomt, schieten er meerdere vragen door uw hoofd, zoals de vraag wie hiervoor aansprakelijk is. Het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft antwoord op deze vraag, hierin staat namelijk dat de werkgever een zorgplicht heeft en daarmee dient te voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens het werk. Gebeurt er toch een arbeidsongeval, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

De zorgplicht van uw werkgever bestaat uit het zorgen voor een veilige werkomgeving en het geven van goede instructies om uw veiligheid te waarborgen. De werkgever dient te controleren of zijn werknemers deze instructies ook in acht nemen en dient toezicht op het werk te houden. Deze zorgplicht vindt u in artikel 7:658 BW.

Indien een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan heeft u als werknemer de taak om te bewijzen dat er een ongeval heeft plaatsgevonden en dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. In verdediging zal de werkgever moeten bewijzen dat zij zich hebben gehouden aan de (zware) zorgplicht. Een werkgever kan zich nooit met succes beroepen op de eigen schuld van een werknemer. Het juridische begrip eigen schuld, zoals bedoeld in artikel 6:101 BW is namelijk niet van toepassing op bedrijfsongevallen en dus werkgeversaansprakelijkheid.

Een ongeval op uw werk, wat nu?

Wanneer u als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is het verstandig om juridische hulp in de schakelen. Letselschade Kompas kan u hierbij helpen. Wij hebben als letselschadespecialisten brede kennis op dit gebied waardoor wij duidelijk advies en begeleiding kunnen bieden bij het behandelen van uw zaak.

Wij zullen eerst met u nagaan of er sprake is van een bedrijfsongeval en wat de oorzaak is geweest hiervan. Hiernaast wordt er bekeken of de werkgever de arbeidsinspectie heeft ingeschakeld. Als de werkgever de arbeidsinspectie heeft ingeschakeld dan zullen zij een rapport opstellen met daarin de toedracht van het ongeval. De werkgever heeft de plicht om de arbeidsinspectie in te schakelen wanneer een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Zodra vaststaat dat een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden en wat de toedracht hiervan is, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Er is dan immers sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Hiermee wordt de werkgever verantwoordelijk gehouden om de door u geleden schade te vergoeden.

Schadeposten bij werkgeversaansprakelijkheid

Nadat de aansprakelijkheid is erkend door de werkgever zullen wij uw schadeposten in kaart brengen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het verlies van inkomen door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid, maar ook aan een vergoeding van medische kosten of andere kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval op het werk.

In het overzicht van de gelede schade kunt u denken aan:

  • Verlies van loon door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid
  • Smartengeld
  • Gemaakte medische kosten
  • Kosten voor hulp in en om huis (huishoudelijke hulp).
  • Kosten rechtsbijstand
  • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Extra reiskosten
  • Studievertraging

Bij het verhalen van uw schade is het raadzaam een letselschade advocaat in te schakelen die uw belangen behartigd. Er kan namelijk veel op u afkomen bij werkgeversaansprakelijkheid waar u wellicht geen kennis van heeft. Daarnaast kan het zo zijn dat de (verzekeraar van de) werkgever weigert de aansprakelijkheid te erkennen, dit kan zich ontwikkelen in een lange en slopende discussie. Met de hulp van een letselschadespecialist hoeft u dit pad niet alleen te bewandelen.

Wilt u uw letselschade na een bedrijfsongeval laten verhalen? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of laat ons via de mail weten wat u is overkomen en wij nemen direct contact met u op.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Hulp bij

Bedrijfsongeval

Wilt u uw letselschade na een bedrijfsongeval laten verhalen? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt helpt u graag bij het verhalen van uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of laat via ons contactformulier weten wat u is overkomen en wij nemen direct contact met u op.