Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Wat is een arbeidsongeval?

We spreken van een arbeidsongeval als je tijdens het werk gewond bent geraakt of hieraan klachten hebt overgehouden. Bijvoorbeeld door een gladde vloer, een defecte of onveilige machine of door een fout van een collega.

Heb je letsel aan het bedrijfsongeval overgehouden? De schade die hierdoor geleden wordt noemen wij letselschade. Hieronder vallen alle gemaakte kosten zoals medische kosten en reiskosten, maar ook schade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er bij een ongeval op het werk met letsel recht op een smartengeldvergoeding.

Arbeidsongeval melden

In een aantal gevallen is de werkgever verplicht om een arbeidsongeval te melden:

 • in het geval van blijvend letsel
 • als je in het ziekenhuis bent opgenomen
 • bij een dodelijk bedrijfsongeval.

 

Het arbeidsongeval melden dient te gebeuren bij de arbeidsinspecteur van de Nederlandse arbeidsinspectie. Deze stelt een onderzoek in en hoort alle betrokkenen. Van dit onderzoek wordt een rapport gemaakt, een zogeheten boeterapport.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het eerste artikel hiervan luidt:

"De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt."

Uit dit wetsartikel blijkt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat je veilig je werk kunt doen. Doet hij dit niet, dan is dit in strijd met de zorgplicht van de werkgever. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Wanneer een werkgever precies aansprakelijk is staat vermeld in het tweede lid van artikel 7:658 BW:

"De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer."

Op grond van deze regel is een werkgever dus aansprakelijk voor schade die je tijdens het werk lijdt. Dit is alleen anders als de werkgever kan aantonen dat hij aan de zorgplicht als werkgever heeft voldaan. Daarnaast is de werkgever niet schuldig als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De lat ligt echter zo hoog dat hiervan bijna nooit sprake is.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever is dus aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van een bedrijfsongeval. De meeste werkgevers zijn echter verzekerd tegen werkgeversaansprakelijkheid. De geΓ«iste schadevergoeding zal dan ook door deze verzekeraar vergoed worden.

Werkgevers zijn niet alleen aansprakelijk als zij zelf de zorgplicht als werkgever geschonden hebben. Werkgevers zijn ook aansprakelijk indien:

 • je tijdens het werk wordt aangereden
 • bij schade toegebracht door een collega

 

Heb je onder werktijd letsel opgelopen? Neem dan contact op met een van onze letselschade juristen. Wij helpen graag en geheel kosteloos bij het verhalen van letselschade.

3 veelgestelde vragen over letselschade

Onze letselschade experts krijgen dagelijks vragen over letselschade na een arbeidsongeval. Daarom beantwoorden wij hier vast 3 veel gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Wat te doen bij bedrijfsongeval?

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt, dan rust op u de verplichting om aan te tonen dat je:

 • een arbeidsongeval overkomen is
 • hierbij gewond bent geraakt.

 

Vaak staat direct vast wat er gebeurd is en dat je hieraan letsel hebt overgehouden. Soms is dit niet het geval. Daarom kun je het beste doen bij een bedrijfsongeval:

 • vul een schadeformulier in. Veel werkgevers hebben deze
 • vraag collega's de getuige zijn om een verklaring
 • ga direct naar een arts om uw letsel te laten beoordelen
 • schakelen een letselschade jurist in

Op deze manier heeft u de meeste kans om succesvol schadevergoeding te eisen.

ongeluk op werk, wie betaalt eigen risico?

Ben je gewond geraakt tijdens een ongeluk op het werk, dan ben je meestal je eigen risico kwijt. Je gaat immers naar een arts of andere behandelaar of hebt medicatie of hulpmiddelen nodig.

Een van de meest voorkomende kostenpost betreft het eigen risico. De vraag bij een ongeluk op werk is dan ook, wie betaalt het eigen risico. Dit is de werkgever, mist hij aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen van het ongeluk. Vraag onze letselschade specialisten gerust om advies.

Hebben jullie ook een letselschade advocaat in Den Haag

Onze letselschade juristen werken in heel Nederland. Zij komen ook gewoon naar je toe om te helpen na een ongeluk. Er kan dus altijd en overal een beroep op onze letselschade specialisten gedaan worden.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de grootste en specialistische advocatenkantoren in Nederland. Zij hebben meer dan 15! bezoeklocaties in Nederland. Dus ook voor een letselschade advocaat Den Haag kun je bij ons terecht. Net als voor een letselschade advocaat Eindhoven of een letselschade advocaat in Nijmegen.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Gratis hulp bij letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Bent u gewonds geraakt bij een arbeidsongeval? Onze letselschade juristen claimen de letselschade volledig kosteloos!