Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Wat is een bedrijfsongeval?

Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval “een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.” Bedrijfsongevallen kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, zoals op de locatie van het bedrijf zelf, maar ook op externe locaties zoals een bouwplaats of tijdens een zakenreis.

Maar stel dat er een ongeval plaats vindt op de openbare weg? Een aanrijding tijdens werktijd wordt gelijk gesteld met een bedrijfsongeval, in die zin dat u dan ook letselschade kunt claimen De enige voorwaarde is dat de aanrijding heeft plaatsgevonden tijdens werktijd.

Een aanrijding tijdens uw reis van of naar het werk valt niet onder werkgeversaansprakelijkheid. Woon-werkverkeer is daarmee een uitzondering op de mogelijke soorten van bedrijfsongevallen. Dit aangezien het wel tijdens de werktijd moet hebben plaatsgevonden. Sommige werkgevers hebben echter een vrijwillige verzekering afgesloten voor dit soort situaties. Het loont bij een aanrijding tijdens woon-werkverkeer dus om navraag te doen bij uw werkgever.

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Wilt u na een bedrijfsongeval schadevergoeding claimen? Neem dan contact op met onze letselschade specialisten. Letselschade Kompas is geen standaard letselschade bureau, het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Zo wordt u altijd kosteloos bijgestaan door een ervaren en deskundige letselschade advocaat!

U leest hier hoe het kan dat wij u kosteloos bijstaan bij een bedrijfsongeval!

Wat is letselschade?

Bij een ongeluk kunt u gewond raken, dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar ook psychische klachten. Als gevolg hiervan maakt u kosten zoals het verplicht eigen risico en andere medische kosten. Bent u arbeidsongeschikt door het arbeidsongeval, dan lijdt u ook nog eens inkomensschade. Deze schade als gevolg van het opgelopen letsel heet letselschade.

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade, oftewel smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed dat u door het ongeval op het werk lijdt.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Heeft een derde schuld aan het ontstaan van het letsel, dan dient deze persoon uw letselschade te vergoeden. Bij een bedrijfsongeval is dit de werkgever. Dit noemen wij werkgeversaansprakelijkheid, Werkgevers zijn goed verzekerd tegen aansprakelijkheid, deze hoeft uw schadevergoeding dus niet zelf te betalen.

Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ontstaat als de zorgplicht van de werkgever geschonden is. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat deze verplicht is om alle maatregelingen en voorlichtingen te treffen die nodig zijn voor het voorkomen van een bedrijfsongeval.

Zorgplicht werkgever

Medewerkers moeten dus eigenlijk beschermd worden door de werkgever tegen bedrijfsongevallen. Dit kan ook worden afgeleid uit artikel 7:658 BW. De taken van een werkgever die horen bij de zorgplicht zijn:

 • zorgen dat machines en gereedschap goed onderhouden is
 • instructies geven
 • beschermingsmiddelen beschikbaar stellen en uitreiken
 • toezicht houden en rekening houden met de onzorgvuldigheid van medewerkers

Van grootste belang is dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd. Hier houden wij van Letselschadekompas voortdurend rekening mee. U wilt na het letselschadetraject immers voor zover mogelijk weer verder met uw werkgever. Wij regelen uw schade daarom met de letselschade verzekeraar van de werkgever.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval is een aantal zaken van groot belang. Zo dient u te bewijzen dat u tijdens het werk een ongeluk is overkomen. Daarnaast moet u aantonen dat u aan het bedrijfsongeval letsel overgehouden hebt. Om aan deze “bewijslast” te kunnen voldoen, geven wij u de volgende adviezen.

1. bedrijfsongeval melden

Het is verstandig zo snel mogelijk het bedrijfsongeval te melden bij de werkgever. Soms lijkt dit niet nodig omdat uw collega’s en werkgever het bedrijfsongeval gezien hebben. Toch is het verstandig het bedrijfsongeval te melden, de werkgever kan dan namelijk een schadeformulier invullen en naar zijn verzekeraar sturen.

2. zijn er getuigen, vraag om een getuigenverklaring

Heeft bijvoorbeeld een collega het bedrijfsongeval zien gebeuren? Vraag om een getuigenverklaring. Onze letselschade specialisten merken soms dat er discussie ontstaat over de toedracht of het letsel. Met een getuigenverklaring voorkomt u discussie!

3. ga altijd naar een arts en meldt uw letsel!

Vaak wordt u na een bedrijfsongeval direct naar het ziekenhuis gebracht. Soms is het letsel niet zo ernstig dat ziekenhuis bezoek nodig is. Dan is het goed om zelf naar de huisarts te gaan en uw letsel daar te melden. Dit kan belangrijk zijn voor uw letselschade claim als er discussie ontstaat over de gevolgen van het bedrijfsongeval.

Verplichting bedrijfsongeval melden werkgever

Onder een aantal omstandigheden is het de werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden:

 • bij blijvend letsel
 • in het geval van een ziekenhuisopname
 • bij een dodelijk bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval melden doet de werkgever bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De arbeidsinspecteur stelt een onderzoek naar het arbeidsongeval in. Hij spreekt met u, getuigen en de werkgever. Op basis van zijn onderzoek stelt de arbeidsinspecteur dan een boeterapport op. Hierin staat of de zorgplicht van de werkgever geschonden is en zo ja, hoe hoog de boete voor de werkgever is.

Letsel door toedoen fout collega

Soms wordt de zorgplicht van de werkgever nagekomen, maar is de werkgever toch aansprakelijk. Dit is in 2 situaties het geval:

 • een aanrijding tijdens werk
 • letselschade door een fout van een collega

Bij een aanrijding tijdens werk is de werkgever aansprakelijk, dit is hij ook als u letsel oploopt door een fout van een collega! Werkgever zijn namelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan zaken en personen door een medewerker. Dit staat in artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek. Is er dus bijvoorbeeld sprake van een heftruckongeluk omdat uw door een collega aangereden door een heftruck bent, dan is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade die u hierdoor lijdt.

Letselschade door ongeval bouwplaats

Een val van een gebrekkige steiger of een ladder, letselschade door een ongeval op de bouwplaats komt geregeld voor. Het letsel bij een ongeval op de bouwplaats is vaak fors, zoals een botbreuken, amputatie van ledematen en hersenletsel. De werkgever is aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door een ongeval op de bouwplaats. Ook als u zelf niet in loondienst bent van de aannemer, maar een opdracht als zzp’er uitvoert!

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’ers

Vroeger waren werkgevers alleen aansprakelijk voor letsel opgelopen door werknemers. Door de toestroom van zzp’ers was dit niet eerlijk. Daarom is er een nieuw lid aan artikel 7:658BW gevoegd. In dit 4e artikellid staat dat de werkgeversaansprakelijkheid niet alleen voor personeel in loondienst, maar ook voor zzp’ers geldt. Ook als zzp’er in de bouw kunt u dus bij een bouwongeval een letselschade claim indienen bij uw opdrachtgever en de hoofdaannemer.

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval claimen

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van meerdere factoren. De schadevergoeding is een financiële compensatie voor de onkosten, inkomensschade en verlies van levensvreugde.

De eerste stap is de werkgever aansprakelijk stellen zodat er een rechtmatige schade vergoeding kan worden opgemaakt. Zodra de aansprakelijkheid is erkend kunt u bij een bedrijfsongeval schadevergoeding claimen. U kunt samen met een letselschade advocaat of letselschade jurist een inventarisatie maken van alle door u gemaakte kosten, de inkomensschade en het mogelijke smartengeld.

Bij schadeposten kunt u onder andere denken aan het verlies van inkomen door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid, maar ook aan een vergoeding van medische kosten of andere kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval. Hiervoor zijn wij bereikbaar om u mogelijke vragen te beantwoorden en om u bij te staan.

Waaruit bestaat een schadevergoeding

Letselschade bestaat onder andere uit:

 • Verlies van loon door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid
 • Smartengeld
 • Gemaakte medische kosten
 • Kosten voor hulp in en om huis (huishoudelijke hulp).
 • Kosten rechtsbijstand
 • Verlies aan zelfredzaamheid
 • Extra reiskosten
 • Studievertraging

Kosteloze juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Bij het verhalen van uw schade is het raadzaam een letselschade specialist in te schakelen die uw belangen behartigt. Er kan namelijk veel op u afkomen waar u wellicht geen kennis van heeft. Daarnaast kan het zo zijn dat de (verzekeraar van de) werkgever weigert de aansprakelijkheid te erkennen, dit kan zich ontwikkelen in een lange en vermoeiende discussie. Met de hulp van een letselschadespecialist hoeft u dit pad niet alleen te bewandelen.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Schade melden

Wilt u na een bedrijfsongeval schadevergoeding verhalen?

Letselschade Kompas is een letselschade bureau dat zich bezighoudt met het verhalen van letselschade na een arbeidsongeval of aanrijding. Het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een advocatenkantoor met letselschade advocaten door heel Nederland. Indien gewenst kunnen wij daarom een letselschade advocaat voor u inschakelen.