Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL

Overlijdensschade na een dodelijk ongeval

U bent een naaste verloren na een dodelijk ongeval in het verkeer of als gevolg van een dodelijk bedrijfsongeval. Wij adviseren u als nabestaande graag op het gebied van overlijdensschade. Hieronder vindt u alle informatie over inkomensschade van nabestaanden, vergoeding van uitvaartkosten, affectieschade en shockschade.

Kunnen wij u helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.

Hulp bij overlijdenschade na een dodelijk ongeval

Een overlijden als gevolg van een ongeval komt plotseling en veroorzaakt groot leed. Wij begrijpen dat heel goed. Helaas heeft een dodelijk ongeval ook vaak financiële consequenties. Bijvoorbeeld omdat de overledene de zorg over u en uw kinderen had. Of omdat er onbetaalde uitvaartkosten zijn.

In Nederland  geldt sinds 2019 ook een recht op affectieschade voor nabestaanden van slachtoffers van een dodelijk ongeval. Daarnaast kan er soms sprake zijn van shockschade. Wat dit voor u betekent leest u in deze bijdrage.

Aanspraak maken op overlijdensschade na een dodelijk ongeval is niet eenvoudig. U kunt dan wel hulp gebruiken van een specialist. Een letselschade advocaat is dan de aangewezen persoon. In de wet is geregeld dat als iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een dodelijk ongeval, er recht is op gratis juridische bijstand. De letselschade advocaten van ons advocatenkantoor helpt u dan ook altijd gratis bij overlijdensschade.

Inkomensschade na een dodelijk ongeval

Als iemand bij een dodelijk ongeval om het leven komt, dan is de kans groot dat nabestaanden van de overledene afhankelijk waren van (een deel van) zijn of haar inkomen. Omdat dit door het overlijden wegvalt, is er sprake van overlijdensschade in de vorm van inkomensschade.

Inkomensschade na een dodelijk ongeval is geregeld in de wet en wel in artikel 6:101 BW. Hierin staat wie recht hebben op een vergoeding van inkomensschade. Kort samengevat gaat het om de volgende personen verdeeld over de volgende 4 categorieën:

 • de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene
 • andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was
 • degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien
 • aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien

 

Deze regeling is omslachtig en het is voor u wellicht lastig om te bepalen of u in aanmerking komt voor inkomensschade. Onze letselschade advocaten adviseren u graag. Wij helpen u bij het berekenen van overlijdensschade en het verhalen hiervan op de aansprakelijke partij.

Uitvaartkosten

In artikel 6:108 BW is geregeld welke uitvaartkosten voor vergoeding in aanmerking komen en wie voor deze vergoeding in aanmerking komt. Artikel 6:108 lid 2 luidt als volgt

"Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene."

Het is op grond van dit wetsartikel de persoon die de kosten maakt die voor vergoeding in aanmerking komt. Welke kosten dit zijn hangt af van de omstandigheden van de overledene. In sommige culturen is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat het stoffelijk overschot teruggebracht wordt naar het geboorteland. In deze bijzondere situatie komen dan kosten voor het vervoer voor vergoeding in aanmerking.

Zonder uitputtend te zijn komen de volgende uitvaartkosten voor vergoeding na een dodelijk ongeval in aanmerking:

 • begrafeniskosten
 • een gedenksteen
 • kosten van een crematie
 • bloemen
 • kaarten en postzegels
 • kosten voor broodjes, andere etenswaren en consumpties
 • reiskosten van familie
 • vervoerskosten van de overledene

 

Wilt u weten welke kosten in een specifieke situatie voor vergoeding in aanmerking komen? Laat dan door onze letselschade advocaten de overlijdensschade berekenen.

Affectieschade na een dodelijk ongeval

Tot 1 januari 2019 had alleen een letselschadeslachtoffer recht op een smartengeldvergoeding. Naasten en nabestaanden hadden dit recht niet. Hier is per voornoemde datum verandering in gekomen. Per deze datum hebben naasten en nabestaanden ook recht op smartengeld na een ongeval met letsel of dodelijk ongeval.

Smartengeld voor nabestaanden wordt affectieschade genoemd. Recht op affectieschade hebben:

 • echtgenoten en geregistreerde partnersl
 • evensgezellen  (samenwonenden)
 • minderjarige kinderen
 • ouders
 • meerderjarige thuiswonende kinderen
 • pleegkinderen
 • meerderjarige niet-thuiswonende kinderen
 • overige nauwe persoonlijke relaties

 

Opvallen is dat broers en zussen niet onder de gerechtigden op affectieschade vallen. In de rechtspraak is een claim van een broer of zus op affectieschade al meerdere malen afgewezen, ten onrechte! Inmiddels zijn letselschade advocaten echter bezig ook broers en zussen onder de regeling van affectieschade te krijgen. Of dit gaat lukken is op het moment van het schrijven van deze pagina nog niet bekend.

De bedragen die aan affectieschade vergoed worden bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000,00.Wilt u affectieschade vorderen? Onze letselschade advocaten helpen u graag en volledig kosteloos.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor affectieschade en voor welk bedrag? Neem dan contact op met een letselschade advocaat van ons letselschade bureau. Wij helpen u graag.

Shockschade claimen na een dodelijk ongeval

Soms maakt u een dodelijk ongeval van heel dichtbij mee. Bijvoorbeeld omdat u getuige bent van een aanrijding of omdat u direct na het ongeval naar het ziekenhuis gaat en daar geconfronteerd wordt met het overlijden.

Een directe confrontatie met de gevolgen van een ongeval kunnen een shock teweeg brengen. Hierdoor kunt u tijdelijk of voor lange tijd niet functioneren. U raakt arbeidsongeschikt, kunt uw huishouden niet doen en heeft hulp van een psycholoog nodig. De schade die hieruit bestaat wordt "shockschade" genoemd.

Bent u direct geconfronteerd met een dodelijk ongeval, dan kunt u aanspraak maken op shockschade. Dit kan eerder dan u wellicht denkt. Nodig voor een beroep op affectieschade is dat er sprake is van:

 • waarneming van een dodelijk ongeval of ongeluk met ernstig letsel tot gevolg dan wel een directe confrontatie met de ernstige gevolgen hiervan.
 • deze waarneming of confrontatie leidt tot een hevige emotionele shock
 • er is sprake zijn van een erkend ziektebeeld
 • er is een nauwe of affectieve band met het slachtoffer

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een shockschadevergoeding? Onze letselschade advocaten informeren u graag en altijd volledig kosteloos!

Wat kost een letselschade advocaat bij overlijdensschade

Vaak wordt gedacht dat het inschakelen van een letselschade advocaat duur is. Bij ons letselschadekantoor is dit niet het geval. Alle juridische kosten verhalen wij bij aansprakelijk persoon of diens letselschadeverzekering.

Contact met ons letselschade bureau

Wilt u ook gratis rechtsbijstand bij het verhalen van overlijdensschade, affectieschade of shockschade? Onze letselschade specialisten helpen u graag. Dit doen wij altijd geheel kosteloos voor u!

Bel voor gratis rechtsbijstand bij letselschade 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.

De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 months geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 year geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 year geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  

Wognum

Dick Ketlaan 2

1687 CD WOGNUM

Noord - Holland
Nederland

Den Bosch

Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch

5216 PP 's-Hertogenbosch

Noord - Brabant
Nederland

Tilburg

Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14

5038 JL Tilburg

Noord - Brabant
Nederland

Gouda

Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda

2803 PE Gouda

Zuid - Holland
Nederland

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

Noord - Holland
Nederland

Delft

Poortweg 4

2612 PA Delft

Zuid - Holland
Nederland

Den Haag

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

Zuid - Holland
Nederland

Nijmegen

 

Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland