Overlijdensschade

In 2018 overleden er 678 mensen als gevolg van een verkeersongeval. Op het werk overleden zijn er jaarlijks rond de 60 dodelijke slachtoffers te betreuren. Helaas stijgt het aantal mensen dat in het verkeer of op het werk overlijd de laatste jaren sterk.

Het overlijden van een naaste lijdt ook tot schade. Dit noemen wij overlijden schade. De vergoeding van overlijdensschade is geregeld in de wet en bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds komt voor vergoeding in aanmerking de kosten van levensonderhoud die nabestaanden door het overlijden maken omdat zij in het levensonderhoud werden voorzien door de overledene. Anderzijds komen de gemaakte uitvaartkosten voor vergoeding in aanmerking.

Niet alle nabestaanden komen voor een vergoeding van kosten van levensonderhoud in aanmerking. De wet somt limitatief op welke personen recht hebben op overlijdensschade. Deze personen vinden wij in artikel 6:108 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek:

1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene,
2. andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
3. degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag,
4. degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen. De aansprakelijke partij moet deze kosten terugbetalen.

Het berekenen van overlijdensschade voor sub 1 tot en met 3 geschied door middel van een ingewikkelde rekenmethode. Voor een correcte berekening van de overlijdensschade adviseren wij daarom om een overlijdensschade advocaat in de arm te nemen. Deze vindt u bij Letselschade Kompas. Aan ons kantoor zijn namelijk gespecialiseerde advocaten verbonden met ervaring in het verhalen van overlijdensschade. En wij helpen u kosteloos. De aansprakelijke partij betaalt alle kosten voor rechtsbijstand.

Het berekenen van de schade van sub 4 is eenvoudig. Het is een optelsom van alle werkelijk gemaakte kosten. Deze verhalen onze overlijdensschade advocaten ook kosteloos voor u.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag en kosteloos. Onze overlijdensschade specialisten zorgen ervoor dat u als nabestaande zich financieel geen zorgen hoeft te maken. Belt u voor een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor: 0800 278 4626 (gratis) of mail.

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.