Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Shockschade claimen na een ongeval van een naaste

Shockschade is die schade die u lijdt omdat een gezinslid of andere naaste gewond is geraakt bij een ongeval en u hiermee "direct geconfronteerd" bent. Dit is het geval als u getuige bent van het ongeluk of direct na het ongeval met de ernstige gevolgen ervan geconfronteerd bent. Al uw letselschade wordt dan vergoed, naast de schade van het slachtoffer zelf.

Schockschade claimen na een ongeluk van iemand anders

Wanneer u getuige bent van een ongeval kan dit veel impact op u hebben en kunnen er zelfs psychische klachten ontstaan zoals herbelevingen. In dit geval heeft u recht op shockschade, een vorm van schadevergoeding voor de impact die het ongeval van een ander op u heeft.

Wat is shockschade?

Shockschade is de schade die u kunt oplopen als gevolg van het waarnemen van bijvoorbeeld een aanrijding. Hierbij gaat het erom dat u als getuige van het ongeval ter plekke of direct daarna bent geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van het verkeersongeval of bedrijfsongeval. U kunt hierdoor in shock raken en psychische schade oplopen. Hiervoor kunt u een shockschadevergoeding krijgen.

Shockschade bestaat niet alleen uit de kosten van een psycholoog of smartengeld. Alle letselschade wordt vergoed, dus ook inkomensschade, kosten voor kinderopvang en kosten van huishoudelijke hulp. Er is dus recht op een volledige letselschade vergoeding.

Wanneer is sprake van shockschade?

Een voorbeeld van een situatie waarbij sprake was van shockschade is bijvoorbeeld wanneer uw eigen kind of ouder betrokken is bij een aanrijding en u hiervan getuige bent of in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met het letsel. Dit kan leiden tot ernstig psychisch letsel. De schade die u door de “shock” lijdt is letselschade en deze schade kunt u claimen op de aansprakelijke persoon.

Directe confrontatie met het ongeval

De Hoge Raad geeft wel voorwaarden aan het vaststellen van shockschade. Dit is opgenomen in het Taxibus arrest.

Allereerst moet u het ongeval of de gevolgen direct daarna zelf hebben waargenomen. Dit kan zijn omdat u getuige van het ongeval bent. Maar ook als u na het ongeval op de plaats van het ongeval komt of het letselschade slachtoffer direct na het ongeval in het ziekenhuis ziet kan er sprake zijn van een “directe confrontatie” met het ongeval.

Erkend psychisch ziektebeeld

Naast de eis van de “directe confrontatie” dient er door bijvoorbeeld het auto- ongeluk een erkend psychisch ziektebeeld te zijn ontstaan. Dit betekent dat het psychische letsel dient te worden vastgesteld door een psychiater. Tot slot dient het psychische ziektebeeld direct gevolg te zijn van wat u heeft waargenomen tijdens of direct na het ongeval.

Schockschade? Vraag het uw letselschade specialist

De eisen voor shockschade hebben als gevolg dat deze schade een lastig aan te merken vorm van schade is. Veelal ontstaat de schade doordat er sprake is van een affectieve relatie met het slachtoffer. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld uw kind zijn, uw partner, uw broer/zus of een van uw ouders. Wanneer het gaat om een vreemde is er geen sprake van een affectieve relatie en zal shockschade zich minder snel voordoen.

Wilt u weten of u recht heeft op shockschade? Onze letselschade specialisten helpen u graag. Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. U wordt daarom altijd geadviseerd en bijgestaan door een letselschade advocaat.

Wat is het verschil tussen shockschade en affectieschade?

Zowel shockschade als affectieschade is gericht op de schade die u lijdt door het letselschade slachtoffer overkomen ongeval. Het verschil is echter dat shockschade is gericht op de situatie waarin u getuige bent van een ongeval en tijdens of direct daarna de gevolgen van dit ongeval op confronterende wijze heeft waargenomen.

Affectieschade daarentegen is gericht op de situatie waarbij het gaat om nabestaanden of naasten van het slachtoffer die een vergoeding krijgen voor de pijn en het verdriet dat zij lijden als gevolg van het ongeval. Shockschade en affectieschade kunnen tezamen worden gevorderd omdat shockschade geen affectieschade bevat en andersom.

Wilt u weten waar u recht op heeft? Vraag het onze letselschade juristen en letselschade advocaten. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. 

Letselschade vergoeding bij shockschade?

Shockschade bestaat uit de materiële schade die u lijdt, daarbij gaat het om gemaakte kosten en het verlies aan inkomsten. Tevens wordt hier smartengeld bij opgeteld. Smartengeld is een vergoeding voor de emotionele schade die u lijdt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst het letsel en de omstandigheden van het geval.

Een vergoeding voor shockschade wordt door de strenge eisen niet snel aangenomen, de advocaten van Letselschade Kompas deinzen hier echter niet snel voor terug. Wij zullen ons hard maken voor het in kaart brengen van uw schade en het aantonen van de shockschade.

Wanneer u geconfronteerd bent met een heftig beeld van tijdens of direct na een ongeval kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen samen met u nagaan wat wij voor u kunnen betekenen en of er mogelijk sprake is van shockschade.

Bel voor gratis advies bij shockschade 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Hulp bij

Shockschade

Wanneer u geconfronteerd bent met een heftig beeld van tijdens of direct na een ongeval kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen samen met u nagaan wat wij voor u kunnen betekenen en of er mogelijk sprake is van shockschade.