Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Aangereden door
Tram of bus

Het verkeer in Nederland is druk. Met name bussen en trams rijden ook nog eens hard door de drukke wegen en in de stad. Zeker als voetganger wordt het steeds gevaarlijker in het verkeer. In 2017 leidde dit al tot 40! (bijna) ongelukken met trams is Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit aantal neemt alleen maar toe.

U bent als voetganger, fietser, op de scooter of als automobilist aangereden door een tram of bus. Indien u bij dit verkeersongeval letsel heeft opgelopen, dan is de kans groot dat u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Voetgangers en fietsers hebben altijd recht op een schadevergoeding. Maar ook als u op de scooter of in de auto wordt aangereden heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding van uw letselschade.

Als voetganger aangereden door tram of bus

Het verkeer in Nederland is druk. Met name bussen en trams rijden ook nog eens hard door de drukke wegen en in de stad. Zeker als voetganger wordt het steeds gevaarlijker in het verkeer. In 2017 leidde dit al tot 40! (bijna) ongelukken met trams is Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit aantal neemt alleen maar toe.

Er zijn geen vaste regels voor waarschuwingsinstallaties van trams. Hierdoor zijn deze signalen van trams voor voetgangers moeilijk te herkennen. Wettelijke regelingen zouden moeten zorgen voor eenduidigheid van de waarschuwingsinstallaties van trams zodat mensen deze beter herkennen. Helaas zijn deze regels er nog niet. Dit leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties.

Bent u zelf als voetganger aangereden door bus of tram? Dan hebt u op basis van de Wegenverkeerswet altijd recht op ten minste 50% van uw letselschade. In de Wegenverkeerswet staat namelijk dat indien een gemotoriseerd voertuig in aanraking komt met een voetganger of fietser (ongemotoriseerde) deze laatste recht heeft op een vergoeding van ten minste 50% van de schade. Is de bus of tram schuldig aan het ongeval? In dat geval ontvangt u uiteraard 100% van uw letselschade vergoed.

Zowel de bus als de tram zijn aan te merken als een motorvoertuig op grond van de Wegenverkeerswet. Bij een aanrijding tussen een bus en een voetganger is er dus altijd recht op een schadevergoeding van ten minste 50%. Dit is alleen anders indien de bus of tram overmacht kan bewijzen. In de regel slaagt de bestuurder van de tram of bus hier niet in.

Bij kinderen tot 14 jaar dient de (verzekeraar van) de tram of bus zelfs, behoudens één uitzondering, 100% van de schade te vergoeden.

Is u als voetganger een ongeval met een bus of tram overkomen? Bel of mail dan met Letselschade Kompas. Een letselschade advocaat bij u in de buurt helpt u bij het verhalen van uw letselschade. Dit is voor u geheel kosteloos. De aansprakelijke persoon (vaak het gemeentelijk vervoersbedrijf) moet op grond van de wet naast uw letselschade ook onze factuur betalen. U betaalt dus niks voor de deskundige juridische bijstand van een letselschade advocaat van Letselschade Kompas.

Als fietser aangereden door bus of tram

Bent u als fietser aangereden door een bus of tram? Dan geldt hetzelfde als hiervoor is aangegeven bij een ongeval tussen een bus of tram en een voetganger. Wel is het zo er aangepaste voorrangsregels gelden voor trams. Deze hebben vaker voorrang dan andere motorvoertuigen. De belangrijkste verschillen zijn:

  • Op een gelijkwaardig kruispunt heeft een tram te allen tijde voorrang. Komt u met de fiets van rechts? Dan nog moet u de tram voor laten gaan.
  • Rijdt u met de fiets rechtdoor en de tram die van de andere kant komt wil links af slaan, dan moet u de tram voor laten gaan.‍
‍Met de auto of scooter aangereden door tram of bus

Bussen en trams zijn op grond van de Wegenverkeerswet aan te merken als motorvoertuigen. Komt u met uw auto, scooter of motor in aanraking met een bus of tram, dan gelden de aansprakelijkheidsregels uit artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regels houden in dat de persoon die de fout heeft gemaakt de schade van de ander moet vergoeden. Krijgt u dus ten onrechte geen voorrang van de bus of tram? Dan heeft u recht op vergoeding van uw volledige letselschade.

Wij wijzen u wel op bovenstaande afwijkende voorrangsregels bij trams. Slechts als de tram een fout maakt heeft u recht op letselschade.

Nadat de aansprakelijkheid van de tram of bus vaststaat, dan dient de (verzekeraar van) de tegenpartij uw letselschade te vergoeden. Daarbij kan het gaan om allerlei kosten. Wij bespreken hieronder 2 veelvoorkomende schadeposten. Wilt u weten op welke schadevergoeding u recht heeft? Bel of mail dan met uw letselschadespecialist van Letselschade Kompas. Wij verhalen uw letselschade kosteloos want de aansprakelijke partij betaalt de kosten van rechtsbijstand naast uw letselschade.

Veel voorkomende schadeposten bij ongeval met tram of bus:

Verlies aan verdienvermogen:Β hiervan is sprake als u door de aanrijding met de bus of de aanrijding met de tram arbeidsongeschikt bent geraakt. Het kan dan gaan om tijdelijke, maar ook om blijvende arbeidsongeschiktheid. De schade die u door arbeidsongeschiktheid lijdt, komt voor vergoeding in aanmerking.

Huishoudelijke hulp:Β is het voor door het ongeval met tram of bus onmogelijke om bepaalde of alle taken in uw huishouden te verrichten? Dan heeft u hulp in het huishouden nodig. Deze hulp kan geschieden door familie, vrienden en kennissen. Deze personen ontvangen hiervoor een vergoeding zoals vastgesteld in de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad. Schakelt u professionele hulp in? Dan worden de werkelijke kosten betaald.

Smartengeld:Β voor de pijn en het verdriet dat u lijdt door het ongeval met de tram of bus krijgt u een vergoeding. Dit noemen wij smartengeld. U heeft hier altijd recht op als u bij een verkeersongeval gewond bent geraakt en een ander is hiervoor aansprakelijk.

Smartengeld:Β voor de pijn en het verdriet dat u lijdt door het ongeval met de tram of bus krijgt u een vergoeding. Dit noemen wij smartengeld. U heeft hier altijd recht op als u bij een verkeersongeval gewond bent geraakt en een ander is hiervoor aansprakelijk.

Bij je thuis of op locatie
Binnen 24 uur geholpen
€€ Geheel kosteloos

Wij zijn erg flexibel en operationeel in heel Nederland. Zo kunnen wij bij u thuis, of bij ons op locatie komen. Wij beschikken over een aantal divers gelegen afspraaklocaties in heel Nederland. Liever thuis? Geen enkel probleem!

Wij kunnen u binnen 24 uur van dienst zijn door een intake in te plannen, deze kunnen wij geheel vrijblijvend en bovendien kosteloos met u inplannen, bij ons of op locatie.

Een vraag die wij vaak vragen is hoe het kan dat een letselschade advocaat gratis kan werken voor een letselschadeslachtoffer. Dit komt omdat wij onze rechtsbijstand verhalen op de aansprakelijke partij. Vaak is dit een verzekeraar. Daarom betaalt u dus gegarandeerd niks voor onze gespecialiseerde rechtsbijstand.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Aangereden door
Tram of bus

U bent als voetganger, fietser, op de scooter of als automobilist aangereden door een tram of bus. Indien u bij dit verkeersongeval letsel heeft opgelopen, dan is de kans groot dat u recht heeft op vergoeding van uw letselschade. Voetgangers en fietsers hebben altijd recht op een schadevergoeding. Maar ook als u op de scooter of in de auto wordt aangereden heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding van uw letselschade.