Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

De onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW

Van een onrechtmatige daad is sprake als iemand een fout maakt als gevolg waarvan je schade lijdt. Bijvoorbeeld bij een aanrijding als je bij een kop-staart botsing van achteren aangereden bent. De bestuurder die achterop rijdt is dan schuldig aan de aanrijding en aansprakelijk om de geleden schade te betalen.

Maar wat maakt nu dat iets onrechtmatig is? Dit hangt af van een aantal factoren, die de 'Kelderluik criteria' genoemd worden. Wordt er aan deze 'Kelderluik criteria' voldaan, dan is er sprake van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW.

Is er eenmaal sprake van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW, dan kun je schadevergoeding eisen. Waar deze letselschadevergoeding uit bestaat en wat een letselschade advocaat kan betekenen bij het claimen van letselschade komt verderop in deze bijdrage aan de orde.

De Kelderluik criteria ex artikel 6:162 BW

De Kelderluik criteria zijn vastgesteld door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland.

Dit zijn de Kelderluik criteria:

 • Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid (van anderen) worden geacht?
 • Wat is de kans dat door deze niet-inachtneming ongevallen staan?
 • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
 • Is het bezwaarlijk om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Schadevergoeding claimen ex artikel 6:162 BW

Bent u van achteren aangereden bij een kettingbotsing, gebeten door een hond of bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is er recht op een schadevergoeding. Er is dan een fout op grond van artikel 6:162 BW.

Een schadevergoeding bij letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Deze laatste schadepost wordt ook wel smartengeld genoemd. Hieronder worden alle letselschade bedragen nog eens opgesomd.

De 10 meest voorkomende letselschade bedragen

Een schadevergoeding bestaat uit veel verschillende soorten letselschade bedragen. De meest voorkomende schadeposten zijn:

 • loonschade
 • inkomensschade als zelfstandig ondernemer
 • een studievertraging
 • pensioenschade
 • medische kosten
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • tijdens een ziekenhuisopname gemaakte kosten
 • kosten voor onderhoud van je huis en tuin

 

Naast deze materiële schade is er recht op een smartengeldvergoeding. Is er sprake van letsel of klachten na een ongeluk of hondenbeet, dan is er recht op smartengeld. Blijvend letsel is geen voorwaarde, ook bij licht letsel en tijdelijke klachten en beperkingen is er recht op een smartengeldvergoeding

Gratis letselschade claimen op grond van artikel 6:162 BW

Is een derde aansprakelijk voor de letselschade die u lijdt of kunt u aanspraak maken op een letselschade uitkering vanuit een svi verzekering? Dan is er ook recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Dit recht is opgenomen in de wet.

Ons letselschade bureau helpt u graag bij letselschade claimen. Omdat wij onderdeel uitmaken van Brugman Letselschade Advocaten, wordt u bij ons niet geholpen door een letselschade jurist, maar door ervaren en deskundige letselschade advocaten.

Wilt u ook gratis hulp van een letselschade advocaat? Neem dan contact met onze letselschade experts op. Bel gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij komen direct voor u in actie!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade claimen

Artikel 6:162 BW

Bent u aangereden, is u een arbeidsongeval overkomen of bent u gebeten door een hond? Onze letselschade advocaten  helpen u gratis bij het verhalen van uw letselschade op de aansprakelijke partij.