Letsel door fout van collega

Het kan zijn dat niet uw werkgever een fout maakt, maar diens medewerker, dus uw collega. Bijvoorbeeld omdat hij u op de werkvloer met een heftruck aanrijdt of uitschiet met gereedschap en u hierbij letsel oploopt.

In dit geval bepaalt de wet dat naast uw collega ook de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. De wet geeft in artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aan:

“Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.”

Is de persoon die u het letsel heeft toegebracht niet in diens van de werkgever? Dan nog is de werkgever aansprakelijk als de werkgever deze persoon een opdracht heeft verleend, bijvoorbeeld een uitzendkracht.

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.