Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Een bedrijfsongeval, wat zijn mijn rechten en plichten?

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij er alles aan doet om een bedrijfsongeval te voorkomen. Maar ook van medewerkers mag verwacht worden dat er veilig gewerkt wordt. Gaat het ondanks deze zorgplicht van de werkgever toch mis, dan hebben zowel de werkgever als de medewerker bij een bedrijfsongeval rechten en plichten.

De aansprakelijkheid van de werkgever, ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd, wordt geregeld in artikel 7:658 BW. Hieruit blijkt dat er een zware zorgplicht op de werkgever rust. Dit betekent feitelijk dat een werkgever in de meest gevallen aansprakelijk voor letselschade is welke u als gevolg van een bedrijfsongeval lijdt.

Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval? Dan heeft u ook recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade specialist. De kosten worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

U kunt dus gratis een beroep doen op onze letselschade advocaten bij werkgeversaansprakelijkheid. Maar wist u dat u ook recht op een letselschadevergoeding en gratis rechtsbijstand heeft als een collega u letsel toebrengt of als u tijdens werk een verkeersongeluk meemaakt? Laat u gratis door ons informeren en bijstaan bij uw letselschadeclaim!

Bel voor al uw vragen en het verhalen van letselschade door een bedrijfsongeval 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.

Bedrijfsongeval, rechten en plichten medewerker

Wij komen straks uitgebreid terug op de plichten die een werkgever heeft als u een ongeluk op het werk overkomt. Maar om in aanmerking te komen voor een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval, dient u wel een aantal zaken aan te tonen, namelijk dat:

  • u onder werktijd een bedrijfsongeval is overkomen
  • als gevolg van het bedrijfsongeval u gewond bent geraakt of hieraan klachten heeft overgehouden.

 

Meestal staat het snel vast dat u een bedrijfsongeval onder werktijd is overkomen. Zo bent u wellicht direct naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance of naar de huisarts. Dat u een bedrijfsongeval tijdens werk is overkomen en dat u hieraan letsel hebt overgehouden staat dan direct vast.

Bent u na het bedrijfsongeval door gaan werken? Dan is het van belang dat u alsnog een schadeformulier invult en het ongeluk op het werk meldt bij uw leidinggevende. Ook getuigen kunnen dan belangrijk zijn.

Behalve het voorgaande heeft u bij een bedrijfsongeval geen plichten, maar wel rechten! Welke dit zijn leest u hieronder.

Een bedrijfsongeval, rechten en plichten werkgever

Nu wij weten dat u alleen hoeft aan te tonen dat u een bedrijfsongeval onder werktijd heeft gehad met letsel tot gevolg, is het de beurt aan de werkgever. Deze dient op grond van artikel 7:658 BW te bewijzen dat hem geen enkele verwijt gemaakt kan worden van het bedrijfsongeval.

De zware zorgplicht van een werkgever strekt ertoe te voorkomen dat u een arbeidsongeval kan overkomen. Bij een bedrijfsongeval heeft de werkgever dan ook weinig rechten, maar vooral plichten.

Dit zijn bij een bedrijfsongeval de rechten en plichten van de werkgever:

  • Er dienen voldoende veiligheidsmaatregelen genomen te worden: machines moeten veilig en onderhouden zijn, de werkplek dient veilig ingericht te zijn en u dient veiligheidskleding te krijgen.
  • Veiligheidsinstructies moeten zijn gegeven: niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk en u dient periodiek opgeleid te worden om veilig te kunnen werken.
  • Het toezicht op de werkzaamheden dient voldoende te zijn.

 

Wordt niet aan deze vereisten voldaan, dan heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden en is er werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgevers zijn in de regel goed verzekerd tegen aansprakelijkheid tegen bedrijfsongevallen. Het is dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever die uw letselschadevergoeding zal betalen.

Soms moet een werkgever een bedrijfsongeval melden. Wanneer dit is leest u hieronder. Lees hier op welke letselschade bedragen u recht heeft na een arbeidsongeval.

Bedrijfsongeval melden

De werkgever heeft bij een bedrijfsongeval rechten en plichten. De plichten zijn hiervoor al uitgebreid aan de orde gekomen. maar er is nog een verplichting van de werkgever. Onder omstandigheden moet een werkgever ook een bedrijfsongeval melden.

Een bedrijfsongeval melden moet onder de volgende omstandigheden:

  • u heeft blijvend letsel door een bedrijfsongeval opgelopen
  • er is sprake van een ziekenhuisopname na een bedrijfsongeval
  • bij een dodelijk bedrijfsongeval

 

Deze bedrijfsongevallen zijn zo ernstig, dan de overheid van mening dat dat de werkgever het noodzakelijk acht dat de werkgever een dergelijk bedrijfsongeval melden moet.

Melden van een bedrijfsongeval gebeurt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De arbeidsinspecteur verricht een onderzoek naar het arbeidsongeluk en zal zo nodig de werkgever opdragen maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren.

Aansprakelijkheid werkgever voor schade veroorzaakt door werknemer

Onder werkgeversaansprakelijkheid valt niet alleen letselschade door een bedrijfsongeval. Op grond van artikel 6:170 en 6:171 BW is er ook aansprakelijkheid van de werkgever voor schade veroorzaakt door een werknemer.

Stel dat iemand door een collega met de heftruck aangereden wordt en hierbij letselschade oploopt. Het is dan niet de collega die aansprakelijk is voor uw letselschade, maar de werkgever. Er is ook aansprakelijkheid van de werkgever voor schade veroorzaakt door een werknemer.

Werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersongeval

Onder werkgeversaansprakelijkheid valt ook de situatie dat een medewerker gewond raakt bij een verkeersongeval. Voorwaarde is wel dat het verkeersongeluk onder werktijd gebeurt. Het maakt daarbij niet uit of het om een aanrijding of een eenzijdig verkeersongeluk gaat.

De aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen geldt alleen als het verkeersongeluk onder werktijd plaatsvindt. Een aanrijding tijdens woon-werk verkeer valt dus niet onder de aansprakelijkheid van een werkgever

Gratis hulp van een letselschade jurist

Wilt u bij een bedrijfsongeval weten wat uw rechten en plichten zijn of wilt u gratis hulp bij het verhalen van schade na een bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade als gevolg van een ongeluk op het werk!

Bel voor gratis hulp bij letselschade gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade door bedrijfsongeval

Rechten en plichten bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval gelden rechten en plichten voor alle partijen, zowel voor de werkgever als voor u als medewerker. Wij helpen u gratis bij het verhalen van uw letselschade na een bedrijfsongeval!