Opdrachtgever moet letselschade betalen

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die haarmedewerkers lijden door een bedrijfsongeval. Voor waarde is dat de werkgever niet aan zijn zorgvuldigheidsverplichting uit de wet heeft voldaan. In de praktijk blijkt dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor letselschade door een bedrijfsongeval. Een medewerker krijgt dus veelal zijn of haar letselschade volledig vergoed.

De wetgever vond het niet eerlijk dat medewerkers in loondienst wel en zzp’ers geen recht hadden op een schadevergoeding van letselschade. Daarom is aan het desbetreffende wetsartikel dat medewerkers beschermd tegen letselschade een extra lid 4 toegevoegd. Deze luidt:

“Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van dit artikel wordt u als zzp’er dus gelijkt gesteld aan de medewerkers in loondienst van uw opdrachtgever. Is u dus eenongeval overkomen tijdens de uitvoering van uw opdracht? Dan is uw opdrachtgever aansprakelijk voor uw letselschade als hij niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag! Bel 0800 2784626 of stuur ons een mail!

Indien uw opdrachtgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is het goed om te weten waar u recht op heeft. Uiteraard informeert onze letselschade advocaat bij u in de buurt u hier graag over. U heeft in ieder geval recht op vergoeding van de volgende letselschade:

 • Verlies aan verdienvermogen omdat u niet meer kunt werken door het bedrijfsongeval
 • Medische kosten zoals het eigen risico en kosten van de fysiotherapeut
 • Kosten die u maakt voor hulp in het huishouding en voor verzorging
 • Smartengeld.

Bent u benieuwd waar u recht op heeft? Onze letselschadeadvocaat bij u in de buurt adviseert u graag! Neem nu contact met ons op vooral uw vragen en het verhalen van uw letselschade.

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.