Aansprakelijkheid werkgever

Door de (zware) zorgplicht die op de werkgever rust is deze eigenlijk bijna altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Slecht bij opzet of bewuste roekeloosheid is dit anders.

In Nederland hebben werkgevers een zorgplicht. Deze is opgenomen in de wet en luidt:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Uw werkgever of opdrachtgever (in het geval dat u zzp’er of uitzendkracht bent) dient er dus kort samengevat voor te zorgen dat u uw werk veilig kunt uitvoeren. Daarbij is van belang dat de arbeidsmiddelen in orde zijn, u voldoende aanwijzingen (instructies) heeft gekregen en dat uw werkgever toezicht houdt op uw werkzaamheden. Voldoet de werkgever of opdrachtgever niet aan zijn zorgplicht? Dan is hij aansprakelijk voor het ontstaan van het bedrijfsongeval en dient hij al uw letselschade te vergoeden. De meeste bedrijven zijn tegen aansprakelijkheid jegens werknemers opdrachtnemers verzekerd. De verzekeraar betaald dan ook uiteindelijk uw letselschade.

Door de (zware) zorgplicht die op de werkgever rust is deze eigenlijk bijna altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Slecht bij opzet of bewuste roekeloosheid is dit anders. Dit is overigens iets anders dan onvoorzichtigheid. Ook dan is de werkgever meestal aansprakelijk.

Staat vast dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval, dan dient als uw letselschade vergoed te worden. De letselschade specialisten van Letselschade Kompas helpen u hier graag bij. En onze gespecialiseerde rechtsbijstand is ook nog eens volledig kosteloos voor u! Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons voor als uw vragen of kosteloze hulp bij het verhalen van letselschade na een bedrijfsongeval. Wij helpen u graag!

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.