Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

U bent onderweg naar het werk of school als er opeens een auto van links komt en u wordt aangereden. Of wellicht dat de auto van rechts kwam en u deze over het hoofd zag. In beide gevallen ontvangt u een schadevergoeding. Onze letselschade juristen helpen u graag bij het verhalen van schade door een fietsongeluk.

Letselschade Kompas verhaalt letselschade na een fietsongeluk kosteloos voor u. Onze letstelschade juristen praten met u over de gevolgen van het ongeval en stellen een plan van aanpak op om uw letselschade maximaal te verhalen. U krijgt altijd een eerlijk letselschade advies en onze letselschade juristen verhalen uw letselschade na een fiets ongeluk voor u op de aansprakelijke partij.

Schade door een fiets ongeluk, wat nu?

Bent u als fietser aangereden door auto of een scooter? Helaas is de kans op verwondingen en klachten dan groot. Als u als fietser wordt aangereden door een auto dan komt de klap immers hard aan. U bent niet beschermd tegen de kracht van de auto. Bent u gewond geraakt of heeft u klachten door het fiets ongeluk, dan lijdt u ook schade. Zo wordt u behandeld door artsen en misschien kunt u ook tijdelijk of voor langere tijd niet werken. Er is dan sprake van letselschade.

Bij een ernstig fietsongeluk komt de politie ter plaatse en maken deze een proces-verbaal op. Uw letselschade jurist kan deze voor u opvragen. Een proces verbaal van politie is een wettig bewijsmiddel. De toedracht en de aansprakelijkheid staan dan direct vast.

On letselschade na een fietsongeluk te kunnen verhalen, adviseren wij het volgende te doen:

 • vul een aanrijdingsformulier in, de autobestuurder moet deze bij zich hebben
 • vraag getuigen om naam, adres en telefoonnummer
 • Maak foto’s van het de ongeval locatie
 • ga direct naar het ziekenhuis of arts
 • bel vervolgens uw letselschade jurist

Fietsongeluk met motorvoertuig

Bent u als fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig? Dan is er een speciale regeling van toepassing welke in artikel 185 wvw staat. Deze regeling staat bekend als de 100% en 50% regel en luidt als volgt:

 • Is het motorvoertuig schuldig aan het fietsongeluk? Dan krijgt u al uw letselschade vergoed. Alle kosten, inkomensschade en smartengeld vallen onder de letselschade vergoeding.
 • Bent u zelf schuldig aan de aanrijding? Dan krijgt u ten minste 50% van uw letselschade vergoed. Op basis van de billijkheidscorrectie kan dit percentage verhoogd worden tot 75% of zelfs 100%.
 • Is uw kind aangereden door een auto of ander motorvoertuig? Bij kinderen tot 14 jaar wordt 100% van de letselschade bij een fietsongeluk betaald.

Aanrijding fietser met fietser

Ook een aanrijding tussen fietsers komt geregeld voor. Soms komen sturen tegen elkaar aan of rijdt een fietser een andere fietser aan door geen voorrang te verlenen. Om bij een dergelijk fietsongeluk schade te verhalen moet u bewijzen dat de andere fietser fout is. Een eerlijk persoon zal dit beamen, maar helaas gebeurt dit niet altijd of ontstaat er discussie over wie fout is bij het fietsongeluk. Getuigen zijn dan erg belangrijk.

Auto’s en andere motorvoertuigen zijn op grond van de wet verplicht verzekerd. Een verplichte fietsverzekering bestaat niet. Wel valt aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen fietser en fietser onder de WA-verzekering van de schuldige fietser. Deze zal dan aangesproken moeten worden.

Fietsongeluk: doorrijden na ongeval door dader

Het komt helaas voor, u wordt als fietser aangereden, maar de dader rijdt door. Doorrijden na een ongeval is een misdrijf, toch weerhoudt het mensen niet om na een fietsongeluk door te rijden. Heeft u dan nog recht op een schadevergoeding? Ja, gelukkig wel! U kunt uw letselschade claimen op het Waarborgfonds motorverkeer. Aan het verkrijgen van een letselschade uitkering uit het Waarborgfonds motorverkeer zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • de dader is doorgereden en niet meer te achterhalen
 • u heeft binnen 14 dagen aangifte gedaan bij de politie
 • het betreft een aanrijding door een motorrijtuig
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Fietsongeluk

Wilt u letselschade claimen na een fietsongeluk?

Onze letselschade juristen helpen u graag en zonder dat u kosten maakt voor onze rechtsbijstand. Samen met u inventariseren wij het letsel en de schade die u hierdoor lijdt. Vervolgens gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen. Ook regelen wij een voorschot op de letselschade voor u en zorgen wij ervoor dat u een maximale schadevergoeding ontvangt na het fietsongeluk.