Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade advocaat Rotterdam

Iemand die u van achteren aanrijdt, een bedrijfsongeval of een hondenbeet. Indien u betrokken bent geraakt bij een ongeval, dan gaat dit vaak gepaard met klachten en verwondingen. Is iemand anders aansprakelijk voor uw letsel, dan kunt u een letselschadevergoeding eisen. Een letselschade advocaat in Rotterdam van ons letselschadekantoor kan u hierbij kosteloos helpen.

Letselschade advocaat Rotterdam inschakelen

Na een ongeval komt er veel op u af en zit u waarschijnlijk met veel vragen. Wie is aansprakelijk en hoe kan ik de tegenpartij aansprakelijk stellen voor mijn letstelschade? Waar heb ik recht op en wat kan een letselschade advocaat in Rotterdam voor mij betekenen?

Onze letselschade advocaten in Rotterdam helpen u graag. Is een ander aansprakelijk, dan kunnen wij u altijd volledig kosteloos helpen! De kosten van onze juridische hulp verhalen wij op de tegenpartij of diens schadeverzekering.

Wilt u ook gratis hulp bij uw letselschadeclaim? Neem dan contact met ons op. Al meer dan 3000 mensen gingen u voor! Bel gratis 0800 278 4626 of stuur ons een bericht via de mail of whatsapp. Wij helpen graag en altijd 100% kosteloos!

Waar vind ik een letselschade advocaat in Rotterdam?

De letselschade advocaten in Rotterdam van ons letselschadebureau vindt u aan het Hofplein 20, 3032 AC te Rotterdam. Wij komen echter voor een letselschade advies of een intakegesprek gewoon bij u thuis in Rotterdam en omstreken. Wel zo fijn als u verwondingen of klachten aan een ongeval over hebt gehouden.

Wat doet een letselschade advocaat in Rotterdam voor mij?

Letselschade claimen na een aanrijding, arbeidsongeval of hondenbeet is niet eenvoudig. U dient te onderzoeken wie er aansprakelijk is en deze persoon aansprakelijk te stellen. Daarbij krijgt u te maken met een letselschade jurist van een schadeverzekeraar die er alles aan zal doen om de schade uitkering zo laag mogelijk te houden.

Kiest u voor een letselschade advocaat van ons letselschadekantoor, dan nemen wij de volledige schadeclaim voor u uit handen. Wij zorgen ervoor dat:

 • De aansprakelijke partij aansprakelijk gesteld wordt.
 • U na erkenning van aansprakelijkheid een voorschot op uw letselschadevergoeding ontvangt.
 • Onze medisch adviseur wordt ingeschakeld zodat u de beste behandelingen krijgt.
 • Er een schadestaat wordt opgesteld met daarom alle op uw situatie betrekking hebbende schadeposten.
 • U een maximale schadevergoeding ontvangt.

 

Uw letselschade advocaat van ons letselschadebureau helpt u dus gedurende het gehele letselschade traject en neemt alle zorgen voor u uit handen. Zo kunt u zich concentreren op uw herstel.

Altijd gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat Rotterdam

Letselschadeslachtoffers worden in Nederland bijzonder goed beschermd. Dat is fijn, want u krijgt bij uw letselschadeclaim te maken met juristen van verzekeraars. Daarom is in de Nederlandse wet opgenomen dat u bij letsel door toedoen van een ander altijd recht op gratis juridische hulp heeft.

U kunt bij ons dus altijd rekenen op gratis rechtsbijstand als u aangereden bent, u een bedrijfsongeval is overkomen of indien u gebeten door een hond bent.

Wilt u ook gratis juridische hulp van een letselschade advocaat in Rotterdam? Onze letselschade specialisten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade!

Aansprakelijk stellen bij letselschade

Van belang is om te weten wie aansprakelijk is bij een ongeval. U kunt deze partij dan aansprakelijk stellen. Wie aansprakelijk is blijkt uit diverse wettelijke bepalingen.

In het geval van een verkeersongeval is aansprakelijk de persoon die de verkeersfout maakt. Dit wordt ook wel een onrechtmatige daad genoemd. Conform artikel 6:162 BW is een onrechtmatige daad:

“Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

Geen voorrang verlenen bij een uitrit, te dicht op iemand rijden en te hard rijden zijn dus onrechtmatige daden. Ontstaat hiervoor een ongeluk, dan is de persoon die de onrechtmatige daad pleegt aansprakelijk voor de schade.

In het geval van een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk indien deze zijn zorgplicht heeft geschonden. Deze zorgplicht vinden wij in artikel 7:658 BW.

De zorgplicht van de werkgever is zo streng dat een werkgever eigenlijk bijna altijd aansprakelijk voor letselschade van zijn medewerkers is.

Tenslotte vinden wij in artikel 6:179 BW de aansprakelijke persoon bij een hondenbeet. Dit wetsartikel gaat over aansprakelijkheid voor dieren. Op grond van dit artikel is aansprakelijk de bezitter van een dier. Bij een hondenbeet is het baasje dus aansprakelijk voor uw letselschade.

De tegenpartij aansprakelijk stellen gebeurt door middel van een aansprakelijkstelling. Hierin staat wat er gebeurd is, wanneer en welk letsel u aan het ongeval over heeft gehouden. Uw letselschade advocaat in Rotterdam stelt de aansprakelijkstelling voor u op en verhaalt op basis hiervan uw letselschade.

Soorten ongevallen

Letselschade kan het gevolg zijn van diverse gebeurtenissen. Iedere gebeurtenis heeft zijn eigen regels. De volgende ongevallen worden hieronder uitgebreid besproken:

 1. een aanrijding
 2. eenzijdig verkeersongeval
 3. letselschade door een bedrijfsongeval
 4. hondenbeet
Letselschade als gevolg van een aanrijding

Een kop-staart botsing, voorrangsfout, scooterongeval of fietsongeluk. Verkeersongevallen zijn nog altijd de voornaamste oorzaak van letsel. Dit ondanks dat auto’s steeds veiliger worden. Daar staat tegenover dat de wegen steeds drukker worden, inclusief de fietspaden.

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding door toedoen van een ander, dan kunt u aanspraak op een letselschade uitkering maken. Uw letselschade advocaat in Rotterdam helpt u hier uiteraard graag en geheel kosteloos bij.

Het is belangrijk om bij een aanrijding een onderscheid te maken tussen een aanrijding met alleen motorvoertuigen en een aanrijding tussen een auto en fietser. Wij zullen beide verkeersongevallen dan ook afzonderlijk bespreken. Maar ook het eenzijdige verkeersongeval bespreken wij op deze pagina.

Een aanrijding tussen motorvoertuigen in Rotterdam

Een kettingbotsing of frontale aanrijding zijn voorbeelden van een aanrijding tussen motorvoertuigen. Zijn er alleen auto’s, scooters of vrachtwagens bij een aanrijding betrokken? Dan geldt de regel van artikel 6:162 BW. Dit betekent dat de persoon die de verkeersfout maakt gehouden is de materiële schade en de letselschade van het verkeersslachtoffer te vergoeden.

In Nederland geldt voor alle motorvoertuigen een verplichte schadeverzekering. Deze verzekering, WAM genaamd, kan rechtstreeks worden aangesproken voor letselschade. Dit is belangrijk omdat u dan niet de bezitter van het motorvoertuig en de bestuurder hoeft aan te spreken.

De aansprakelijkstelling kan door uw letselschade advocaat rechtstreeks bij de autoverzekering van de tegenpartij ingediend worden.

Bent u dus aangereden door toedoen van een ander, dan kunt u letselschade claimen. Maar hoe zit dit nu bij een eenzijdig verkeersongeval of als u zelf een verkeersfout maakt. Blijft de letselschade dan voor uw eigen rekening?

De schade inzittendenverzekering

De WAM verzekering is een verplichte verzekering die alleen schade vergoed bij aansprakelijkheid. Er is echter ook een vrijwillige verzekering, de schade inzittendenverzekering, afgekort de SVI verzekering.

Veel autobezitters hebben een SVI afgesloten, soms zelfs zonder het te weten. Een schade inzittendenverzekering vergoed letselschade als gevolg van een verkeersongeval voor het geval er geen aansprakelijke partij is. Bent u dus betrokken geraakt bij een aanrijding en heeft u zelf schuld aan het ongeval, dan kunt u toch een letselschadevergoeding claimen op grond van de SVI- verzekering. Hetzelfde geldt bij een eenzijdig ongeval.

In de algemene voorwaarden van de svi- verzekering staat ook vaak dat u recht heeft op gratis hulp van een letselschade advocaat. U kunt een letselschade advocaat in Rotterdam van ons kantoor dus kosteloos inschakelen.

Als fietser aangereden in Rotterdam? Altijd recht op schadevergoeding

Fietsers en voetgangers gelden op grond van de wet als “zwakke” verkeersdeelnemers. Wordt u immers als fietser aangereden door een auto, dan is de kans op letsel groot. Daarom worden fietsers en voetgangers door de wet beschermd tegen letselschade.

Deze bijzondere bescherming vinden wij in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. De regeling is verder uitgewerkt in het ‘Spoorboekje 185’. Systematisch op het volgende neer:

 • U bent als fietser of voetganger aangereden door toedoen van een auto of scooter, uw letselschade wordt volledig vergoed, zowel de materiële schade als het smartengeld.
 • Het fietsongeval is (deels) te wijten aan een eigen verkeersovertreding. Bijvoorbeeld omdat u ten onrechte geen voorrang verleent. U heeft dan toch recht op een vergoeding van letselschade voor ten minste 50% van de schade. Op grond van de billijkheidscorrectie kan deze vergoeding oplopen tot 100%.
 • Is uw kind tot 14 jaar aangereden in Rotterdam? Dan wordt alle schade vergoed, ongeacht de toedracht van het ongeval.

 

Bent u als fietser aangereden of is uw kind aangereden en wilt u gratis hulp van uw letselschade advocaat in Rotterdam? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos.

Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval in Rotterdam

Werkgevers zijn gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming van ongevallen. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd. Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht, dan is hij of zij aansprakelijk voor uw letselschade.

Wat de zorgplicht van de werkgever inhoudt staat in artikel 7:658 BW. Hierin staat dat de werkgever moet zorgen voor:

 • Veilige bedrijfsmiddelen
 • Voldoende instructies hoe het werk uitgevoerd moet worden
 • Toezicht op de werkzaamheden.

 

Is u een ongeval overkomen op het werk en lijdt u hierdoor schade? Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Alle letselschade dient vergoed te worden, de materiële schade zoals inkomensschade en medische kosten en het smartengeld.

Werkgevers zijn in de regel goed verzekerd tegen aansprakelijkheid, de schadeverzekering zal dan ook uw letselschade vergoeden.

Werkgevers zijn gehouden maatregelen te treffen ter voorkoming van ongevallen. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd. Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht, dan is hij of zij aansprakelijk voor uw letselschade.

Wat de zorgplicht van de werkgever inhoudt staat in artikel 7:658 BW. Hierin staat dat de werkgever moet zorgen voor:

 • Veilige bedrijfsmiddelen
 • Voldoende instructies hoe het werk uitgevoerd moet worden
 • Toezicht op de werkzaamheden.

 

Is u een ongeval overkomen op het werk en lijdt u hierdoor schade? Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Alle letselschade dient vergoed te worden, de materiële schade zoals inkomensschade en medische kosten en het smartengeld.

Werkgevers zijn in de regel goed verzekerd tegen aansprakelijkheid, de schadeverzekering zal dan ook uw letselschade vergoeden.

Werkgeversaansprakelijkheid

Niet alleen bij een bedrijfsongeval is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Dit is ook het geval in de volgende situaties:

 • Indien u letsel oploopt door een fout van een collega
 • Als u onder werktijd een verkeersongeval is overkomen

 

Dus bent u bijvoorbeeld door een collega op de heftruck aangereden of was u onderweg voor uw weg als chauffeur of vertegenwoordiger? Dan is de werkgever verplicht uw letselschade te betalen. Een werkgever is namelijk op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor fouten gemaakt door een medewerker.

Daarnaast rust er op de werkgever een verzekeringsplicht voor medewerkers die aan het verkeer deelnemen per auto, scooter of fiets. Dus ook als bezorger kun je aanspraak maken op een letselschadevergoeding.

Een hondenbeet, wie kan ik voor mijn schade aanspreken?

Jaarlijks zijn 150.000 mensen het slachtoffer van een hondenbeet. Een beet van een hond kan grote gevolgen hebben, van angstklachten tot licht en zelfs ernstig letsel. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor de geleden schade, zoals inkomensschade of medische kosten.

De aansprakelijkheid voor hondenbeten valt onder artikel 6:179 BW. Dit wetsartikel gaat over de aansprakelijkheid voor dieren. Artikel 6:179 BW luidt als volgt:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Uit dit wetsartikel blijkt dus dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de geleden schade als gevolg van een hondenbeet. Onder de schade valt alle materiële en immateriële schade, maar ook de kosten van een letselschade advocaat in Rotterdam.

Welke letselschadeposten worden vergoed bij letselschade?

Letselschade is heel persoonlijk. Bij ieder slachtoffer van letselschade zijn andere schadeposten van toepassing. Zo kan er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, maar ook sprake zijn van overname van huishoudelijke taken.

Letselschade bedragen zijn onder te verdelen in 2 hoofdcategorieën, materiële schade en immateriële schade. Typerend voor materiële schadeposten is dat deze op geld waardeerbaar zijn. Zo kan inkomensschade door een ongeval berekend worden door het salaris voor en na een ongeval met elkaar te vergelijken.

Bij medische kosten zijn er facturen en bonnen en voor huishoudelijke hulp bestaan vaste vergoedingen die zijn opgenomen in de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad.

Smartengeld of immateriële schade is niet op geld waardeerbaar. Het is een schadevergoeding voor het leed dat iemand door het ongeval is toegedaan. Smartengeld is hiermee een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten, psychische klachten zoals een PTSS en boosheid en verdriet.

Gratis juridische hulp van een letselschade advocaat in Rotterdam

Wilt u weten welke letselschadebedragen er in uw situatie vergoed worden en wilt u uw letselschade kosteloos laten verhalen? Neem dan contact met ons op.

Onze letselschade advocaten in Rotterdam helpen u graag en altijd volledig kosteloos na een aanrijding, bedrijfsongeval of als u gebeten door een hond bent. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis letselschade advies of het kosteloos laten verhalen van uw letselschade door een letselschade advocaat in Rotterdam van ons kantoor.

Bel gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij gaan direct voor u aan de slag.

Mensen lezen ook:
De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 maanden geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 jaar geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 jaar geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  
Wognum
Dick Ketlaan 2
1687 CD WOGNUM
Noord - Holland
Nederland
Den Bosch
Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord - Brabant
Nederland
Tilburg
Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14
5038 JL Tilburg
Noord - Brabant
Nederland
Gouda
Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda
2803 PE Gouda
Zuid - Holland
Nederland
Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Noord - Holland
Nederland
Delft
Poortweg 4
2612 PA Delft
Zuid - Holland
Nederland
Den Haag
Jan Pietersz. Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Zuid - Holland
Nederland
Nijmegen

 
Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland