Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Een eenzijdig ongeval met letsel, wat nu?

U heeft een eenzijdig ongeval meegemaakt. Een verkeersongeval waarbij geen enkele andere partij betrokken was, een hondenbeet, val van een paard of val over een stoeptegel. Hierdoor lijdt u letselschade. Uiteraard wilt u deze letselschade verhalen. Wij laten u graag zien wat u kunt doen om uw schade bij een eenzijdig ongeval te verhalen.

Lijdt u schade na een eenzijdig ongeval? Schakel een letselschade advocaat in. Bel 0800 278 4626 (gratis) of geef hier aan wat u is overkomen. U krijgt direct een reactie van een letselschade advocaat.

Wat is een eenzijdig ongeval?

Op het moment dat u de enige betrokken persoon bent, spreekt men van een eenzijdig verkeersongeval. Een eenzijdig verkeersongeval ontstaat vaak door onoplettendheid of bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden waardoor het zicht op de weg verminderd.

Niet alleen als bestuurder kunt u letsel oplopen door een eenzijdig verkeersongeval, ook de bijrijder en andere inzittenden kunnen letsel oplopen door het voorgevallen ongeval. Vaak is er recht op een schadevergoeding bij letselschade. Onze letselschade specialisten adviseren u graag!

In het geval van een ongeluk met een dier gaat het in de meeste gevallen om een hondenbeet of val van een paard dan wel een trap van een paard. Tenslotte is er een eenzijdig ongeval als u struikelt over een stoeptegel of gat in de weg.

Eenzijdig verkeersongeval

Bij een eenzijdig auto-ongeluk kunt u als bestuurder een claim indienen bij uw eigen schade-inzittendenverzekering. De meeste svi- verzekeraars betalen ook de advocaatkosten. Dit is alleen anders bij de Hema autoverzekering, Bovemij verzekeringen en Inshared.

Reed u als passagier mee in de auto, dan kunt u ook de bestuurder zelf aanspreken voor uw letselschade, namelijk als deze zelf een verkeersfout heeft gemaakt. Treft de bestuurder geen schuld, bijvoorbeeld bij een ongeval door gladheid, dan kunt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding uit de schade-inzittendenverzekering.

Schade-inzittendenverzekering

Een schadeverzekering inzittenden dekt niet alleen alle materiële schade, maar ook de letselschade, waaronder inkomensschade en smartengeld. Het verhaalsrecht is niet afhankelijk van de toedracht van het ongeval. Ook als er door de bestuurder zelf een verkeersfout is gemaakt wordt de schade van zowel de bestuurder als alle andere inzittenden vergoed door de svi- verzekeraar.

Indien u alleen een WA-verzekering heeft, wordt de letselschade die u als bestuurder heeft opgelopen niet vergoed door de verzekeraar. Passagiers kunnen de WAM- verzekeraar van de bestuurder aanspreken als er een verkeersfout is gemaakt.

Schade ongevallenverzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering is één van de andere aanvullende verzekeringen die u af kunt sluiten bovenop uw WA-verzekering. Bij de ongevallen inzittendenverzekering (OVI) wordt vooraf een bedrag afgesproken wat wordt uitgekeerd wanneer een inzittende van het voertuig (deels) blijvend invalide blijft of wanneer een inzittende van het voertuig komt te overlijden. Let wel dat deze verzekering meestal niet voldoende uitkeert om de schade te dekken! Daar is een schade inzittendenverzekering (SVI) voor nodig.

Letselschade opgelopen als passagier van een motorvoertuig

U kunt zich als passagier beroepen op de WAM-verzekering van de bestuurder van het voertuig. De WAM-verzekering van de bestuurder vergoedt de schade die u als inzittende van het betreffende voertuig heeft geleden. Verder kunt u de eerder genoemde OVI of SVI van de bestuurder aanspreken indien de bestuurder één van deze verzekeringen heeft afgesloten.

Let er wel op dat u bij aanspraak op een OVI verzekering niet perse de volledig geleden schade krijgt vergoed. U krijgt alleen een van te voren afgesproken bedrag vergoed indien er voor u sprake is van blijvende invaliditeit. Als u de SVI-verzekering van de bestuurder aan kunt spreken, krijgt u in de meeste gevallen de gehele schade die u heeft geleden vergoed. Een SVI-verzekering zorgt er namelijk voor dat de bestuurder volledig is verzekerd wanneer een inzittende schade lijdt door een ongeval die de bestuurder heeft veroorzaakt.

Eenzijdig ongeval door gedraging dieren

Bij een eenzijdig ongeval kunt u niet alleen denken aan verkeersongevallen. Andere ongevallen kunnen ook eenzijdige ongevallen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hondenbeet die u oploopt. Bij een hondenbeet bent u zelf niet verantwoordelijk voor de letselschade die u heeft geleden, maar dient de hondenbezitter uw letselschade te betalen.

Wat voor een hondenbeet geldt, is ook het geval bij een ongeval met een paard. Ook dan is er sprake van een eenzijdig ongeval omdat er geen andere personen bij betrokken zijn. Krijgt u een schop van een paard of valt u van een steigerend paard, dan is de eigenaar van het paard of de manege aansprakelijk voor uw letselschade.

Eenzijdig ongeval: val door gebrekkig wegdek

Een ander eenzijdig ongeval waar u aan kunt denken is dat u bijvoorbeeld valt op straat doordat het wegdek slecht is. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor de geleden letselschade opnieuw niet bij uzelf. U kunt er zelf namelijk niets aan doen dat u valt. In deze gevallen van een eenzijdig ongeval kan de gemeente van de plaats waar u ten val bent gekomen aangesproken worden omdat zij zorg had moeten dragen voor het wegdek.

Wie kan aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade?

Er zijn bij een eenzijdig ongeval meerdere partijen die aangesproken kunnen worden. Hieronder vindt u of er in uw situatie recht is op een letselschade uitkering.

Aansprakelijkheid bij eenzijdig verkeersongeval

Letselschade bij een eenzijdig verkeersongeval wordt betaald door de eigen verzekeraar van het motorvoertuig. Alleen de soort verzekering kan anders zijn. Gaat het om een bestuurdersfout, dan is de WAM- verzekering van toepassing, in alle andere gevallen de schade-inzittendenverzekering, waarbij schuld en toedracht dus niet relevant zijn.

Hoe stel ik de tegenpartij aansprakelijk voor letselschade?

Aansprakelijk stellen bij een eenzijdig ongeval geschied door middel van een aansprakelijkstelling. Uiteraard helpt uw letselschade advocaat of letselschade jurist u hierbij. Wij doen dit gaar en kosteloos voor u. Want de advocaat kosten worden vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij of de svi- verzekering.

Aansprakelijkheid bij dieren

Bent u door een hond gebeten of van een paard gevallen? Zowel bij een hondenbeet of een ongeval met een paard is op grond van de wet de bezitter van de hond of het paard aansprakelijk. Aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit blijkt dat- behoudens uitzonderingen- de bezitter van het dier dat de schade heeft veroorzaakt gehouden is alle letselschade te vergoeden.

Letselschade toegebracht voor dieren valt onder de WA- verzekering van de bezitter van het dier. De schade komt dan ook in de meeste gevallen voor rekening van de letselschade verzekeraar.

Aansprakelijk stellen wegbeheerder

Een val door een gat in de weg of een losliggende stoeptegel kan voor ernstig letsel zorgen. Een enkelbreuk, polsbreuk, een tibia plateaufractuur of zelfs een herenschudding zijn letsels waarvoor slachtoffers veelvuldig na een val worden gezien op de eerste hulp van het ziekenhuis.

In het Burgerlijk Wetboek staat dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor schade aangebracht door een gebrekkig wegdek. Van een gebrekkig wegdek is sprake als de weg niet de eigenschappen bezit dit de weg moet bezitten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gaten in de weg of omhoog stekende stoeptegels.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Eenzijdig ongeval

Een eenzijdig ongeval met letsel, wat nu?

Onze rechtsbijstand is altijd kosteloos, voor hoge advocaatkosten hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Omdat Letselschade Kompas onderdeel is van Brugman Letselschade Advocaten is uw belangenbehartiger altijd een letselschade advocaat. Een advocaat met geruime kennis van het recht en ervaring in het verhalen van letselschade na een eenzijdig ongeval.