Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Aansprakelijkheid voor dieren: 6:179 bw

Gebeten door een hond terwijl je in het park loopt. Een trap van een paard net op het moment je achter het paard langsloopt of letsel door een val van een paard. In al deze gevallen is de bezitter van het dier aansprakelijk voor de ontstane schade. Maar hoe stel je de bezitter van een dier aansprakelijk en op welke letselschadevergoeding is er recht? Dit staat allemaal in artikel 6:179 BW.

Hieronder lees je wat er precies in artikel 6: 179 BW staat en wat aansprakelijkheid voor dieren precies inhoudt.

De meeste schade door dieren wordt veroorzaakt door een hondenbeet. Daarnaast ontstaat er veelvuldig schade als gevolg van een val van een paard of een trap van een paard. Wat dit betekent wordt ook hieronder uitgelegd.

Wat staat er in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek (BW) luidt als volgt:

"De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Met andere woorden, als een dier letselschade of zaakschade toebrengt, dan is de bezitter van het dier aansprakelijk voor alle schade die door het dier is veroorzaakt.

Bij letselschade toegebracht door een hondenbeet, val van een paard of een trap van een paard, dient alle schade vergoed te worden. Dit betekent de materiële schade en de immateriële schade.

Hieronder worden besproken

 

 • letselschade door een hondenbeet
 • letselschade veroorzaakt door een paard

Artikel 6:179 bw: aansprakelijkheid bij een hondenbeet

Je wandelt of jogt door het park als er opeens een hond op je afkomt en je bijt. Of de hond van de buren die tegen je opspringt waardoor je valt en letsel oploopt. Het zijn voorbeelden waarop artikel 6:179 bw van toepassing is.

In het geval van een hondenbeet kan het gaan om een oppervlakkige hondenbeet, maar er kan ook ernstig letsel veroorzaakt worden. Veel voorkomend letsel na een hondenbeet is:

 • een scheurwond
 • spierschade
 • zenuwschade
 • amputatie van vingers
 • pijnklachten
 • littekens

 

De bezitter van de hond is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de hondenbeet. Maar ook als een hond tegen je aanspringt en je hierdoor komt te vallen en schade lijdt, kun je de hondenbezitter aansprakelijk stellen.

Helaas geldt er geen verplichte verzekering voor hondenbezitters. Wel valt schade veroorzaakt door een hond onder de WA- verzekering of AVP- verzekering van de hondenbezitter. Maar niet iedereen heeft een dergelijke verzekering. Vraag daarom altijd aan de bezitter van de hond of deze een verzekering voor letselschade veroorzaakt door een hond heeft.

Artikel 6:179 bw: letselschade door trap van een paard

Artikel 6:179 bw is ook van toepassing bij een trap van een paard. Van belang is om te weten dat er hoe dan ook aansprakelijkheid is bij een trap van een paard. Dus ook als de bezitter van het paard geen verwijt gemaakt kan worden. Dit wordt een risico aansprakelijkheid genoemd.

Een trap van een paard kan voor ernstig letsel zorgen, bijvoorbeeld een been breuk of gebroken knie. Je maakt dan veel kosten en lijdt schade. Denk aan medische kosten, kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname of inkomensschade door arbeidsongeschiktheid. Voor al deze kosten kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Val van een paard en artikel 6:179 BW

In het geval je valt van een paard is er een bijzondere regeling van toepassing. Weliswaar is er op grond van artikel 6:179 BW recht op een letselschade vergoeding, deze kan variëren van 50% van de schade tot een volledige schadevergoeding.

De rechter heeft in diverse gerechtelijke uitspraken uitgemaakt dat als vrijwillig op een paard gaat rijden, je zelf ook een bepaald risico neemt. Dit is bij een hondenbeet of een trap van een paard natuurlijk anders.

Val je van een paard van een ander of van een manege en ben je een ervaren ruiter? Dan wordt in beginsel slechts 50% van de letselschade vergoed. De overige letselschade blijft voor eigen rekening omdat je zelf op het paard bent gaan zitten, aldus de Hoge Raad. Dit is Nederlands grootste rechtscollege.

Ben je leerling van een manege en val je tijdens de les van een paard? Dan is er sprake van een andere situatie en kan het zo zijn dat alsnog de volledig letselschade voor vergoeding in aanmerking komt.

Is er sprake van ernstig letsel na een val van een paard? Dan kun je op grond van artikel 6:179 bw in combinatie met artikel 6:101 BW mogelijk een beroep doen op de billijkheidscorrectie. Je krijgt dan alsnog alle letselschade vergoed.

Welke letselschade bedragen worden vergoed?

Op grond van de wet komen alle schadeposten voor vergoeding in aanmerking. Welke letselschade bedragen vergoed worden hangt af van een aantal zaken, waaronder de aard en ernst van het letsel en de gevolg die de hondenbeet of het ongeluk met het paard door je hebben.

Dit zijn de meest voorkomende letselschade bedragen:

Wat is smartengeld?

Bijna alle hierboven genoemde kosten zijn materiële kosten. Dit betekent dat ze op geld waardeerbaar zijn. Dit is anders bij smartengeld.

Een smartengeldvergoeding wordt gegeven voor allerlei gevolgen van het ongeluk of de hondenbeet die niet geld te zijn waarderen. Denk hierbij aan:

 • pijnklachten doordat u door een hond gebeten bent of van een paard bent gevallen
 • verdriet omdat u uw hobby niet meer uit kunt voeren
 • psychische klachten, bijvoorbeeld een angst voor honden als gevolg van de hondenbeet
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Aansprakelijkheid voor dieren

Artikel 6:179 bw

Bent u gebeten door een hond, van een paard gevallen of heeft u een trap van een paard gekregen? Onze letselschade advocaten helpen u graag bij letselschade als gevolg van een gedraging van een dier, 100% kosteloos!