Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Mijn kind is gebeten door een hond, wie is aansprakelijk?

Het is de angst van iedere ouder, je kind die gewond raakt bij een aanrijding of hondenbeet. Zeker als uw kind hieraan letsel of angstklachten overhoudt.

Aansprakelijkheid voor een hondenbeet is geregeld in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt:

"De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad."

Aansprakelijkheid voor een hondenbeet ligt dus bij de hondenbezitter. Deze zal alle letselschade en zaakschade moeten betalen. Er is altijd aansprakelijkheid voor letselschade door een hondenbeet, ongeacht:

 • of u of de hondenbezitter bij de aanval van de hond aanwezig was.
 • of uw kind met de hond aan het spelen was of zelfs aan het plagen was
 • de hond aan de riem zat
 • de hondenbezitter schuld heeft

 

Met andere woorden, is uw kind gebeten door een hond, dan is er altijd recht op een letselschade vergoeding

Schadevergoeding na hondenbeet

Heeft uw kind letsel aan de hondenbeet overhouden of zijn er angstklachten? Er is altijd recht op een schadevergoeding na een hondenbeet. Hieronder vallen alle kosten die gemaakt moeten worden. In de meeste gevallen maakt u deze kosten als ouder. Ook dan worden ze vergoed.

Bij kinderen kan er door de aanval van de hond ook sprake zijn van angstklachten. De hiermee gemoeide kosten, zoals van een kinderpsycholoog komen voor vergoeding in aanmerking, net als onder andere:

 • kosten voor verbanmiddelen en pijnstillers
 • vervangingskosten van kleding
 • reiskosten die u als ouder maakt
 • vergoeding voor vrije dagen omdat u uw kind thuis verzorgt
 • kosten voor behandeling littekens (nu en in de toekomst)
Smartengeld na een hondenbeet

Niet alleen alle kosten worden vergoed nadat uw kind gebeten is door een hond. Er ontstaan namelijk ook vaak pijnklachten en angstklachten. Daarnaast kunnen er ontsierende littekens ontstaan en dit kan tot veel verdriet maar ook tot onzekerheid leiden.

Voor pijn, angst, verdriet en onzekerheid hebben slachtoffers van letselschade recht op een smartengeldvergoeding. Als ouder kunt u onder voorwaarden recht hebben op een shockschade vergoeding of op affectieschade. Onze letselschade juristen adviseren u graag.

De letselschade verzekering betaalt de letselschade

De meeste mensen hebben een verzekering tegen aansprakelijkheid. Hieronder valt ook de schade veroorzaakt doordat uw kind gebeten door een hond is. De schade die geleden wordt zal dus betaald worden door deze verzekeraar.

In het geval van een hondenbeet bij een kind is het belangrijk ook de toekomstige schade mee te nemen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Want het letsel kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Bijvoorbeeld als er ernstig letsel is. Uw kind kan hier in de toekomst problemen mee krijgen. Onder andere ten aanzien van schoolkeuze, werk of kosten voor verwerking door een psycholoog.

Schakelt u een van onze letselschade juristen in, dan zorgen wij ervoor dat alle letselschade vergoed wordt. Daaronder ook de toekomstige schade. Soms nemen wij ook een aantal voorbehouden op in de vaststellingsovereenkomst die uiteindelijk opgesteld wordt. zo zorgen wij ervoor dat uw kind bij schade in de toekomst altijd een beroep kan blijven doen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de hondenbezitter.

Wat doen onze letselschade juristen?

Het verhalen van letselschade is het werk van letselschade specialisten. Deze weten precies wat er moet gebeuren om de schade te verhalen en de rechten van het slachtoffer te waarborgen. Neemt u een van onze letselschade juristen in de arm, dan doen wij het volgende voor u:

 • wij stellen de hondenbezitter aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief
 • de verzekeraar van de hondenbezitter wordt aangeschreven en verzocht om een voorschot op de schade te betalen
 • alle schadeposten van uw kind en van u worden gespecificeerd en wij gaan deze letselschade berekenen
 • wij voeten de correspondentie met de letselschade verzekeraar
 • er wordt voor gezorgd dat ook de toekomstige schade wordt vergoed
Wat te doen bij een hondenbeet?

Op basis van de wet moet u bewijzen dat uw kind gebeten is door een hond en van wie hond is! Daarom geven wij u graag de volgende 5 tips bij een hondenbeet:

 • vraag altijd alle contactgegevens van de hondenbezitter en niet alleen het telefoonnummer
 • maak foto's van de hond en de omgeving waar de hondenbeet plaatsvond.
 • zijn er getuigen? Noteer de namen zodat u later nog een getuigenverklaring kunt vragen
 • ga altijd naar de dokter met het letsel
 • schakelen zo snel mogelijk een letselschade jurist in om u te helpen. Zo weet u zeker dat de rechten van uw kind gewaarborgd blijven
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade door hondenbeet

Mijn kind is gebeten door een hond

Is uw kind gebeten door een hond? Onze letselschade juristen helpen u gratis bij het verhalen van de letselschade van uw kind en van uzelf.