Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade advocaat Utrecht

In 2022 vielen er bij 1783 verkeersongevallen in Utrecht 340 gewonden. Het aantal bedrijfsongevallen steeg, evenals het aantal hondenbeten.

Letsel als gevolg van een ongeval kan grote gevolgen met zich meebrengen, persoonlijk en financieel. Onze letselschade advocaten in Utrecht helpen u bij het verhalen van de schadelijke gevolgen van een ongeval, 100% kosteloos!

 

Wat kost een letselschade advocaat in Utrecht?

Als u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Uiteraard wilt u voor het verhalen hiervan de hulp van de beste letselschade advocaat. Maar wat kost een letselschade advocaat?

Het antwoord zal u wellicht verrassen, onze letselschade advocaten werken namelijk volledig kosteloos voor u. Hoe dit kan? Wij leggen het u graag uit.

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de kosten die u maakt voor het verhalen van schade onderdeel uitmaakt van die schade. In de praktijk betekent dit dat de kosten van een letselschade advocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke partij.

Motorvoertuigen in Nederland zijn verplicht verzekerd. Daarnaast zijn de meeste werkgevers en hondenbezitters in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering. Uw letselschade en de juridische kosten worden dan ook in bijna alle gevallen gedekt door de schadeverzekering van de aansprakelijke partij. Zo hoeft u uw letselschade advocaat in Utrecht niks te betalen voor zijn hulp.

 

 

Wanneer een letselschade advocaat in Utrecht inschakelen?

Bent u aangereden door toedoen van een ander, is u op het werk een ongeval overkomen of bent u gebeten door de hond van de buurman, dan wordt uw letselschade dus veelal betaald door de letselschadeverzekering van de aansprakelijke partij.

Schadeverzekeraars hebben veel kennis van het letselschaderecht. U krijgt te maken met een letselschade jurist die maar 1 doel heeft, de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Schakelt u direct na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet een letselschade advocaat in, dan regelt deze alles voor u. Hij staat u bij gedurende het gehele letselschadetraject. Kort samengevat zorgt uw letselschade advocaat in Utrecht ervoor dat:

 • de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt
 • na erkenning van aansprakelijkheid er een voorschot op uw letselschadevergoeding geclaimd wordt
 • u de beste medische behandelingen krijgt, mogelijk gemaakt door onze medisch adviseur
 • hij de discussie aangaat met de letselschade jurist van de verzekeraar
 • er een maximale slotbetaling van uw letselschadevergoeding betaald wordt

 

Wilt u weten wat een letselschade advocaat in Utrecht van ons letselschadebureau voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos.

Welke schadeposten worden vergoed bij letselschade?

Is de aansprakelijkheid erkend door de (verzekeraar van de) tegenpartij? Dan is er recht op een vergoeding van uw letselschade. Uw letselschade advocaat in Utrecht verhaalt deze namens u.

Letselschade is onder te verdelen in materiële schade en immateriële schade, beter bekend als smartengeld. Materieel zijn alle letselschadebedragen die wij op geld kunnen waarderen. Het bijzondere aan smartengeld is nu juist dat deze schadeposten niet op geld waardeerbaar zijn.

De 10 meest voorkomende materiële schadeposten zijn:

 1. inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid
 2. pensioenschade
 3. schade door een studievertraging
 4. medische kosten zoals het verplicht eigen risico
 5. reiskosten
 6. kosten voor hulp in het huishouden
 7. onderhoudskosten voor uw huis en tuin
 8. (extra) kinderopvang
 9. reparatiekosten en vervangingskosten. Bijvoorbeeld de kosten van uw fiets na een fietsongeluk
 10. verzorgingskosten en verpleegkosten thuis
Waaruit bestaat een smartengeldvergoeding

Alle hiervoor genoemde schadeposten zijn op geld waardeerbaar. Zo kan inkomensschade berekend worden door het inkomen voor en na een ongeval te vergelijken. Al deze materiële schadeposten worden op een schadestaat geplaats. Het totaal van de materiële schade wordt vervolgens gevorderd van de aansprakelijke persoon.

Smartengeld is ook een schadepost, maar deze kunnen wij niet berekenen. Maar als smartengeld berekenen niet mogelijk is, hoe stellen wij de hoogte van het smartengeld dan vast en waaruit bestaat smartengeld?

Smartengeld of immateriële schade is een verzamelnaam voor het leed dat u door een ongeluk is aangedaan. Het is een vergoeding voor onder andere:

 • pijnklachten
 • verdriet omdat u door het ongeval dingen niet meer kan doen
 • boosheid omdat u een ongeval is aangedaan
 • angstklachten zoals rijangst na een aanrijding of angst voor honden na een hondenbeet
 • psychische klachten zoals herbelevingen, ook wel een ptss genaamd
 • frustratie om de gevolgen van het ongeluk

 

Wilt u uw letselschade berekenen laten door uw letselschade advocaat in Utrecht? Onze letselschade specialisten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade.

Letselschade door een aanrijding in Utrecht

Zoals in de inleiding aangegeven gebeurde er in 2022 in Utrecht 1783 verkeersongevallen. Hierbij vielen 340 gewonden. Maar wat nu te doen bij letselschade als gevolg van een aanrijding? Wie is schuldig als u aangereden wordt en wie betaalt uw letselschade?

Hieronder gaan wij in op een aantal verkeersongevallen. Bij iedere aanrijding gelden namelijk bijzondere wettelijke regelingen. Vervolgens worden besproken:

 • letselschade door een auto ongeluk of scooterongeluk
 • een eenzijdig auto ongeluk
 • als voetganger of fietser aangereden

 

Heeft u vragen of wilt u uw letselschade na een aanrijding verhalen? Neem dan vrijblijvend contact op met uw letselschade advocaat van ons letselschadebureau. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos.

 

 

Letselschade door auto ongeluk of scooterongeluk

Bent u aangereden in de auto of op de scooter of motor? Dan is het van belang om te weten wie schuldig is bij een aanrijding. Want op grond van de wet heeft alleen het verkeersslachtoffer recht op een schadevergoeding. Maar wie is nu schuldig bij een aanrijding?

Deze vraag kunnen wij beantwoorden aan de hand van een aantal wettelijke bepalingen die wij hieronder zullen bespreken.

 • artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel gaat over een onrechtmatigde daad. Het artikel zegt dat de persoon die de onrechtmatige daad (verkeersfout) begaan, aansprakelijk is voor de door het slachtoffer geleden schade.
 • Bezien wij artikel 19 Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels, dan lezen wij dat hierin staat dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Bent u bijvoorbeeld van achteren aangereden bij een kettingbotsing, dan is op grond van dit wetsartikel het achterste motorvoertuig dus schuldig aan het ongeval.
 • In artikel 5 Wegenverkeerswet staat ten slotte dat bestuurders zich niet zodanig mogen gedragen op de wet dat dit de kans op een ongeluk vergroot. Dit betekent dat het schenden van een voorrangsregel aansprakelijkheid oplevert.
Verplichte verzekering bij aanrijding door motorvoertuig

Bent u door een auto aangereden of door een ander motorvoertuig? In Nederland zijn alle auto's, scooters en andere motorvoertuigen verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dit op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorverkeer, afgekort de WAM.

Het grote voordeel van de verplichte verzekering bij een botsing met een motorvoertuig is dat uw letselschade altijd vergoed wordt en u de letselschadeclaim rechtstreeks bij de autoverzekering in kunt dienen.

Wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij? Onze letselschade advocaten in Utrecht helpen u graag en altijd geheel kosteloos!

Een eenzijdig ongeluk of eigen verkeersfout

In sommige gevallen is er geen tegenpartij om aansprakelijk te stellen. Dit is in 2 situatie het geval:

 • bij een eenzijdig ongeval
 • indien u zelf een verkeersfout heeft gemaakt

 

In het geval van een eenzijdig ongeval gaat het bijvoorbeeld om een ongeval door gladheid. U kunt hier niks aan doen, maar u kunt ook niemand aansprakelijk stellen. En is de letselschade ontstaan omdat u zelf een verkeersfout heeft gemaakt, dan kunt u ook niemand aansprakelijk stellen.

In beide gevallen is er geen aansprakelijke persoon, maar mogelijk kunt u toch letselschade claimen. Namelijk als u in het bezit bent van een schade-inzittendenverzekering.

Naast de verplichte autoverzekering is er namelijk ook de mogelijkheid om een vrijwillige verzekering af te sluiten, de schade inzittendenverzekering. Op grond van deze verzekering wordt de letselschade vergoed van alle inzittenden in de auto of op de scooter. De toedracht maakt daarbij geen verschil. Zowel van de bestuurder als alle overige inzittenden wordt de volledige letselschade vergoed, zowel de materiële schade als het smartengeld.

Als voetganger of fietser aangereden in Utrecht

In Utrecht gebruiken veel mensen de fiets om naar het werk of de studie te gaan. Relatief komen er in Utrecht veel fietsongelukken voor. Uit onderzoek blijkt dat 6,8 fietsongevallen gebeuren per 10.000 inwoners van Utrecht.

Bent u aangereden op de fiets of als voetganger, dan gelden er bijzondere regels. Deze zijn bedoelt om fietsers en voetgangers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een fietsongeluk of aanrijding met een voetganger.

Fietsers en voetgangers worden door de Nederlandse wet gezien als "kwetsbare verkeersdeelnemers". Dit omdat als u als fietser aangereden door een auto wordt, de kans op letsel groter is dan bij een aanrijding tussen motorvoertuigen.

De bijzondere bescherming voor fietsers en voetgangers is verankerd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (wvw). Op grond van deze wettelijke regeling is er altijd recht op een letselschadevergoeding als u als fietser of voetganger aangereden wordt door een auto of ander motorvoertuig.

 

De regeling van artikel 185 wcw

Kort samengevat ziet de regeling van artikel 185 wvw er als volgt uit:

 • u bent als voetganger of fietser aangereden door toedoen van de bestuurder van het motorvoertuig. Al uw letselschade wordt betaald, de materiële schade en een smartengeldvergoeding
 • de aanrijding is (mede) te wijten door uw eigen toedoen. In dit geval ontvangt u ten minste 50% van uw letselschade vergoed en dit kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie
 • is uw kind tot 14 jaar op de fiets of als voetganger aangereden? Dan ontvangt uw kind altijd alle schade vergoed, ongeacht de toedracht van de aanrijding
Aanrijding tussen fietsers

Bij een aanrijding tussen fietsers geldt de bijzondere bescherming uit artikel 185 wvw niet. Aansprakelijk is dan de fietser die de verkeersfout maakt. Bijvoorbeeld omdat er geen voorrang verleend wordt.

Let bij een aanrijding tussen fietser goed op dat er geen verzekeringsplicht is. Bent u aangereden door een fietser, vraag dan altijd naar de AVP verzekering.

Letselschade door bedrijfsongeval in Utrecht

Een aanrijding door een heftruck of een val van een ladder of steiger. Jaarlijks overkomt er in Nederland 150.000 mensen een bedrijfsongeval. In een aantal gevallen gaat het om een bedrijfsongeval met letselschade. De vraag is dan wie de letselschade moet vergoeden.

Er rust op werkgevers een zorgplicht. In de wet staat ook wat deze zorgplicht van de werkgever inhoudt:

 1. bedrijfsmiddelen zoals machines en gereedschap moeten veilig zijn
 2. er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, zoals veiligheidskleding of werkschoenen en een lasbril
 3. de werkgever dient toezicht op de werkzaamheden te houden
 4. er moeten voldoende instructies gegeven worden om het werk veilig te kunnen verrichten.

 

Is er sprake van een schending van de zorgplicht? Dan is de werkgever aansprakelijk en gehouden de letselschade te vergoeden. Er is dan sprake van  werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

Indien iemand dus op het werk een ongeval overkomt omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Maar in sommige gevallen kan de werkgever niks aan een ongeval doen, maar komt de schade toch voor zijn rekening:

 

Wil u weten of u aanspraak op schadevergoeding maken kunt na een ongeval op het werk? Neem dan contact op met een letselschade advocaat in Den Haag van ons letselschadebureau.

 

Letselschade door een hondenbeet in Utrecht

Ieder jaar vinden er 150.000 hondenbeten plaats met letsel tot gevolg. Het gaat dan van een oppervlakkige hondenbeet tot ernstig letsel. Veel voorkomend letsel door een hondenbeet bestaat uit:

 • littekens
 • bijtwond
 • diepe wond
 • spierschade
 • zenuwschade
 • amputatie van ledenmaten

 

Bent u gebeten door een hond in Utrecht? Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt. Het is dus de hondenbezitter die aansprakelijk is voor de schade die u als gevolg van de hondenbeet oploopt.

Contact met uw letselschade advocaat in Utrecht

Wilt u kosteloos uw letselschade laten claimen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat in Utrecht? Wij staan graag voor u klaar.

Samen met u gaan wij tijdens een uitgebreid intakegesprek bij u thuis de schadelijke gevolgen van het ongeval bespreken. Daarna gaan wij direct voor u aan de slag en gaan wij de tegenpartij aansprakelijk stellen om ervoor te zorgen dat uw letselschade snel en volledig vergoed wordt.

Onze letselschade advocaten in Utrecht hielpen al meer dan 2000 slachtoffers van een ongeval in Utrecht. Wilt u ook gratis juridische bijstand na het u overkomen ongeluk? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag bij gedurende het gehele letselschade traject, altijd 100% kosteloos!

Mensen lezen ook:
De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 maanden geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 jaar geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 jaar geleden

Letselschade Kompas
Wat anderen van ons vinden
Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  
Wognum
Dick Ketlaan 2
1687 CD WOGNUM
Noord - Holland
Nederland
Den Bosch
Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord - Brabant
Nederland
Tilburg
Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14
5038 JL Tilburg
Noord - Brabant
Nederland
Gouda
Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda
2803 PE Gouda
Zuid - Holland
Nederland
Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Noord - Holland
Nederland
Delft
Poortweg 4
2612 PA Delft
Zuid - Holland
Nederland
Den Haag
Jan Pietersz. Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Zuid - Holland
Nederland
Nijmegen

 
Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland