Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Wanneer je op de fiets onderweg bent naar Amsterdam centraal station of van het werk naar huis fietst kan er een aanrijding gebeuren. Als je daarbij als fietser aangereden in Amsterdam bent kunt je hard ten val komen en hierdoor letsel oplopen. Schade als gevolg van een aanrijding wordt letselschade genoemd.

Een verkeersongeval op de fiets kan voor veel ernstig letsel zorgen. Bij een fiets ongeluk in Amsterdam kunt je niet alleen materiële schade oplopen aan de fiets, maar ook veel lichamelijke schade en hierdoor misschien zelfs financiële schade. Deze letselschade is te verhalen op de wederpartij, oftewel de persoon die u heeft aangereden. Een jurist van Letselschade Kompas staat je graag bij waar het gaat om het verhalen van uw letselschade.

Als fietser aangereden in Amsterdam: Wie is aansprakelijk?

In de Wegenverkeerswet staat geschreven dat voetgangers en fietser beschermde verkeersdeelnemers zijn, omdat zij voor de wet “zwakkere verkeersdeelnemers ” zijn. dit omdat fietsers (en voetgangers) zwaarder letsel kunnen oplopen bij een aanrijding tussen een fiets en auto.

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet staat geschreven dat een bestuurder van een motorvoertuig te allen tijde voor ten minste 50% aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade van de fietser, ongeacht of het ongeval aan hem te wijten valt.

Gelet op de wetgeving is een motorrijtuig in beginsel voor 100% aansprakelijk te stellen voor een ongeval met een fietser. Er zijn hier wel uitzonderingen op. Wanneer er aan de kant van de fietser sprake is van eigen schuld kan de aansprakelijkheid worden verminderd tot een maximum van 50%.

Wat gebeurt er na het fiets ongeval?

Wanneer je letselschade oploopt bij het fietsongeval kunnen de letselschade juristen van Letselschadekompas helpen bij het verhalen van de geleden schade. Doorgaans wordt er een schade aanrijdingsformulier ingevuld wanneer het verkeersongeval plaatst vind. Dit formulier is handig voor de letselschade jurist om zo de gegevens van de wederpartij en de toedracht van het ongeluk te achterhalen.

Zodra deze benodigde informatie voorhanden is, kan de behandeld jurist zich richten tot de verzekeraar van de wederpartij. Vervolgens zal er een aansprakelijkstelling opgesteld en ingediend worden bij de verzekeraar van de automobilist of scooterrijder die de fietser aangereden heeft.

Zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, gaat de letselschade jurist over tot het inventariseren van de schadeposten en gaat hij of zij de letselschade berekenen. Vervolgens wordt de schade verhaald op de wederpartij.

Schadevergoeding bij een fietsongeluk

Bij letselschade komen verschillende schadeposten/schadevergoedingen kijken, denk hierbij aan materiele als immateriële schade (smartengeld). De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de ernst van het ongeval en van de impact die het ongeval op het  leven van het letselschade slachtoffer heeft. De wederpartij is verantwoordelijk voor het vergoeden van deze schade.

De materiële schade kan bestaan uit bijvoorbeeld de schade aan uw fiets of andere spullen, maar ook uit een studievertraging of inkomensschade. De immateriële schade bestaat uit schade aan uw lichaam of vermindering van de levensvreugde als gevolg van de lichamelijke en (geestelijke) pijn die u lijdt door het fietsongeval. De immateriële schade wordt vergoed in de zin van smartengeld, dit is een vergoeding voor de niet op geld waardeerbare schade die geleden wordt.

Bij materiële letselschade posten kunt u denken aan:

  • Verlies van loon door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid
  • Studievertraging
  • Gemaakte medische kosten
  • Kosten voor hulp in en om huis (huishoudelijke hulp)
  • Kosten rechtsbijstand
  • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Extra reiskosten
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Als fietser aangereden

Wil je jouw letselschade verhalen als je als fietser aangereden bent in Amsterdam?

Bij het verhalen van letselschade is het raadzaam een letselschade specialist in te schakelen die jouw belangen behartigt. Er kan namelijk veel op je afkomen waar u wellicht geen weet van heeft. Met de hulp van een letselschadespecialist hoef je dit pad niet alleen te volgen.