Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade advocaat Den Haag

Het aantal verkeersongevallen in Den Haag stijgt. Inmiddels vinden er bijna 6500 aanrijdingen per jaar plaats. Maar ook het aantal bedrijfsongevallen en hondenbeten neemt eerder toe dan af.

Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade, dan kunt u gratis een letselschade advocaat in Den Haag van ons letselschadebureau inschakelen. Wij helpen snel en zorgen dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Letselschade advocaat Den Haag nodig? Wij helpen gratis!

Bent u aangereden door de schuld van een ander of is u een bedrijfsongeval overkomen? Dan heeft u recht op schadevergoeding. Het verhalen hiervan kunt u kosteloos overlaten aan een letselschade advocaat in Den Haag van ons letselschadebureau. Graag leggen wij uit hoe dit kan.

Slachtoffers van een ongeluk worden in Nederland goed beschermd door de wetgever. In de wet staat namelijk dat de kosten die gemaakt moeten worden voor het vaststellen van aansprakelijkheid en het verhalen van schade, betaalt moeten worden door de aansprakelijke partij. Vaak is dit een schadeverzekering. Deze betaald uw letselschadevergoeding en de kosten van uw letselschade advocaat in Den Haag.

Waar vind ik mijn letselschade advocaat in Den Haag?

Ons advocatenkantoor vindt u dichtbij huis, wij zijn namelijk gevestigd in Den Haag. Ons adres is Kon. Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag. Parkeren doet u eenvoudig in Q-Park CS New Babylon aan de Princes Irenestraat 1.

Indien u aan een ongeval verwondingen of klachten over hebt gehouden, dan begrijpen wij goed dat het voor u lastig is om naar ons kantoor te komen. Daarom komt uw letselschade advocaat van ons kantoor voor een intake of een letselschade advies gewoon bij u thuis in Den Haag en omstreken.

Wat doet een letselschade advocaat in Den Haag voor mij?

Letselschade verhalen na een ongeval is niet eenvoudig. Gelukkig kunt u kosteloos aanspraak maken op hulp van een van onze letselschade advocaten in Den Haag. Wij staat u gedurende het gehele letselschadetraject bij. Dit betekent dat wij:

 • onderzoeken wie aansprakelijk is voor uw letselschade
 • de tegenpartij aansprakelijk stellen
 • na erkenning van aansprakelijkheid een voorschot op uw letselschadevergoeding regelen
 • een schadestaat opstellen
 • indien van toepassing een medisch adviseur inschakelen
 • discussiëren met de schadeverzekeraar over de hoogte van uw schadevergoeding
 • onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding
 • zorgen dat uw letselschade maximaal verhaald wordt

 

Wilt u weten op welke letselschadevergoeding u recht heeft? Neem dan contact op met een letselschade advocaat in Den Haag van ons letselschade bureau. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos!

Waaruit bestaat een letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding bestaat uit een vergoeding van alle geleden schade. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële schadeposten en smartengeld.

In het geval van materiële schadeposten gaat het om schade die wij op geld kunnen waarderen. Voorbeelden van materiële schadeposten zijn:

 1. inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. pensioenschade
 3. schade door een studievertraging
 4. medische kosten
 5. reiskosten
 6. kosten voor vervanging in het huishouden
 7. onderhoudskosten voor uw huis en tuin
 8. (extra) kinderopvang
 9. reparatiekosten en vervangingskosten (bijvoorbeeld van uw auto of fiets
 10. verzorgingskosten en verpleegkosten thuis
Wat is smartengeld?

Naast materiële schade bestaat een letselschadevergoeding uit smartengeld. Dit is een vergoeding voor het leed dat u door de aanrijding, het ongeval op het werk of de hondenbeet is aangedaan.

Het doel van een smartengelvergoeding is om een compensatie te bieden voor onder ander geleden pijn, verdriet over de gevolgen van het ongeval, angstklachten voor honden na een hondenbeet en rijangst na een verkeersongval.

Letselschade advocaat of letselschade jurist in Den Haag?

Naast een letselschade advocaat in Den Haag zijn er ook letselschade juristen die zich bezighouden met het verhalen van letselschade. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een letselschade advocaat en een letselschade jurist:

 • een letselschade advocaat mag procederen bij de rechtbank, een letselschade jurist alleen bij de kantonrechter
 • kiest u voor een letselschade advocaat in Den Haag, dan wordt u altijd geholpen door een Universitair afgestudeerd persoon. Dit is bij een letselschade jurist niet altijd zo

 

Eigenlijk zijn dit de grote verschillen. Kiest u voor ons kantoor, dan kiest u altijd voor een letselschade specialist die afgestudeerd is aan de universiteit. Daarnaast hebben wij zowel juristen als advocaten in dienst. Bij ons wordt u dus altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade specialist.

Letselschade door een aanrijding in Den Haag

Jaarlijks gebeuren er inmiddels bijna 900 aanrijdingen met letsel tot gevolg in Den Haag. Dit aantal neemt ieder jaar alleen maar toe. De oorzaken zijn met name toenemende drukte en telefoongebruik.

Voor alle motorvoertuigen in Nederland geldt een verzekeringsplicht. Zo weet u dus zeker dat de tegenpartij verhaal biedt. Maar dit betekent niet automatisch dat u schadevergoeding claimen kunt. Vast dient namelijk te staan dat de tegenpartij schuldig aan het ongeval is.

Vaak staat aansprakelijkheid bij een aanrijding snel vast, bijvoorbeeld als u bij een kop-staartbotsing van achteren aangereden bent of u geen voorrang krijgt. Maar er kan ook discussie over de toedracht ontstaan. Daarnaast rijden er gemiddeld 3 mensen door na een verkeersongeval.

Om uw kans op succesvol schade claimen te vergroten, adviseren wij u als volgt:

 1. vul altijd een schadeformulier in, ook bij een fietsongeluk!
 2. laat het aanrijdingsformulier ook door de tegenpartij ondertekenen
 3. vraag getuigen om een getuigenverklaring
 4. maak zoveel mogelijk foto's van de ongevalslocatie en uw letsel
 5. ga met uw letsel altijd langs een arts, dit kan discussie met de schadeverzekering voorkomen, zeker bij whiplash klachten
 6. schakel direct uw letselschade advocaat van ons advocatenkantoor in!

 

Bij een aanrijding kan het gaan om verschillende ongelukken. Wij bespreken er op deze pagina 4:

 

Letselschade door een auto ongeluk in Den Haag

Is uw een auto ongeluk in Den Haag overkomen en een ander is schuldig aan de aanrijding, dan is er recht op schadevergoeding. Wie schuldig is bij een aanrijding, is opgenomen in diverse wettelijke bepalingen. Wij bespreken er hier 3:

 1. artikel 6:162 BW: hierin staat dat iemand die onrechtmatig handelt, aansprakelijk is voor de schade. Onrechtmatig handelen is een handelen in strijd met de wet en regels. Bijvoorbeeld de regel dat rechts voorrang heeft of iemand moet stoppen voor een stopbord.
 2. in artikel 19 Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels is opgenomen dat bestuurders voldoende achterstand moeten houden. Hieruit valt af te leiden dat het achterste voertuig bij een kettingbotsing aansprakelijk is.
 3. artikel 5 Wegenverkeerswet. Hierin is opgenomen dat bestuurders zich zodanig op de weg moeten gedragen dat gevaarlijke situaties en ongevallen met letsel voorkomen worden. Te kort afstand houden, zonder reden remmen zijn voorbeelden die in strijd zijn met dit wetsartikel.

 

Bent u betrokken geraakt bij een auto ongeluk in Den Haag? Onze letselschade advocaten in Den Haag helpen u graag en geheel kosteloos bij het verhalen van uw letselschade

De eenzijdige aanrijding en eigen schuld

Steeds meer bestuurder van motorvoertuigen sluiten naast de verplichte aansprakelijkheidsverzekering een vrijwilliger verzekering af. Dit wordt een schade inzittendenverzekering of schade opzittende verzekering genoemd.

de (afgekort) svi en svo verzekering vergoed de materiële en immateriële letselschade van de inzittenden of opzittenden  van een voertuig. Het kan daarbij gaan om een eenzijdig ongeval, maar ook omdat de bestuurder van het voertuig zelf een auto ongeluk in Den Haag veroorzaakt heeft.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschade vergoeding na een aanrijding? Onze letselschade advocaten in Amsterdam helpen u graag en altijd volledig kosteloos.

Als fietser aangereden in Den Haag

De fiets is een populair vervoersmiddel in Den Haag. Helaas worden fietsers ook regelmatig aangereden door motorvoertuigen en door andere fietsers. Uit onderzoek blijkt dat bijna 2 op de 1000 fietsers in Den Haag aangereden wordt.

Indien u als fietser aangereden bent in Den Haag, dan is het belangrijk om onderscheid te maken tussen:

 

Is er bij het fietsongeluk een fietser en een auto of ander motorvoertuig betrokken? Dan kunt u aanspraak maken op een bijzondere wettelijke bescherming. Deze bescherming is te vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (wvw) die gaat over een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een ongemotoriseerd voertuig.

Op grond van artikel 185 wvw worden fietsers en voetgangers als kwetsbare verkeersdeelnemers beschermd. Deze bescherming houdt in dat als u als fietser of voetganger aangereden wordt, u altijd recht op schadevergoeding heeft. Schematisch ziet de regeling er als volgt uit:

 • bent u door schuld van een motorvoertuig aangereden op de fiets? Dan is er altijd recht op een volledige schadevergoeding. Deze behelst de materiële schade en het smartengeld
 • De aanrijding met het motorvoertuig is (deels) uw schuld. Bijvoorbeeld omdat u door rood licht reed of ten onrechte geen voorrang verleende. Dan nog wordt de letselschade voor ten minste 50% vergoed
 • Is uw kind aangereden door een motorvoertuig? De letselschade wordt dan altijd volledig vergoed
Aanrijding tussen fietsers

Bij een aanrijding tussen fietsers geldt de bijzondere bescherming uit artikel 185 wvw niet. Aansprakelijk is dan de fietser die de verkeersfout maakt. Bijvoorbeeld omdat er geen voorrang verleend wordt.

Let bij een aanrijding tussen fietser goed op dat er geen verzekeringsplicht is. Bent u aangereden door een fietser, vraag dan altijd naar de AVP verzekering.

Letselschade door bedrijfsongeval Den Haag

Een machine die niet veilig is, een aanrijding door een heftruck of een val van een ladder. Jaarlijks gebeuren er in Nederland 150.000 bedrijfsongevallen. In sommige gevallen gaat het om een bedrijfsongeval met letselschade. De vraag is dan wie aansprakelijk is voor uw letselschade.

Op grond van de wet rust er op uw werkgever een zorgplicht. In de wet staat ook wat deze zorgplicht van de werkgever inhoudt:

 1. bedrijfsmiddelen zoals machines en gereedschap moeten veilig zijn
 2. er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, zoals veiligheidskleding of werkschoenen en een lasbril
 3. de werkgever dient toezicht op de werkzaamheden te houden
 4. er moeten voldoende instructies gegeven worden om het werk veilig te kunnen verrichten.

 

Wordt de zorgplicht van de werkgever geschonden, dan is de werkgever aansprakelijk en gehouden uw letselschade te vergoeden. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Wanneer is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid?

Is er sprake van een arbeidsongeval en is de zorgplicht geschonden? Dan is er dus sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Maar er zijn meer omstandigheden die leiden tot werkgeversaansprakelijkheid:

 

Wil u weten of u aanspraak op schadevergoeding maken kunt na een ongeval op het werk? Neem dan contact op met een letselschade advocaat in Den Haag van ons letselschadebureau.

 

Letselschade door hondenbeet in Den Haag

Jaarlijks worden er 150.000 mensen gebeten door een hond met letsel tot gevolg. Het gaat dan van een oppervlakkige hondenbeet tot ernstig letsel. Veel voorkomend letsel door een hondenbeet bestaat uit:

 • littekens
 • bijtwond
 • diepe wond
 • spierschade
 • zenuwschade
 • amputatie van ledenmaten

 

Bent u gebeten door een hond in Den Haag? Dan is de vraag wie aansprakelijk is voor de hondenbeet. Dit staat in artikel 6:179 BW dat over aansprakelijkheid voor dieren gaat.

In artikel 6:179 BW staat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt. In het geval van een hondenbeet is dit dus de hondenbezitter.

Van belang is dat er geen verplichte verzekering die dekking biedt door letselschade door een hondenbeet. Wel valt deze schade onder de dekking van een AVP verzekering, een WA verzekering voor particulieren. Vraag daarom altijd aan de hondenbezitter of deze in het bezit is van een dergelijke verzekering.

Contact met uw letselschade advocaat in Den Haag

Bent u aangereden, betrokken bij een bedrijfsongeval of gebeten door een hond? Een letselschade advocaat in Den Haar van ons advocatenkantoor in letselschade gespecialiseerd helpt u graag en altijd volledig kosteloos.

Wilt u ook gratis hulp van een ervaren en deskundige letselschade advocaat in Amsterdam? Neem dan contact met ons op. Bel gratis 0800 278 4626 of stuur ons een mail of whatsappbericht en wij komen direct voor u in actie.

Mensen lezen ook:
De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

8 months geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 year geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 year geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  
Wognum
Dick Ketlaan 2
1687 CD WOGNUM
Noord - Holland
Nederland
Den Bosch
Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch
5216 PP 's-Hertogenbosch
Noord - Brabant
Nederland
Tilburg
Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14
5038 JL Tilburg
Noord - Brabant
Nederland
Gouda
Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda
2803 PE Gouda
Zuid - Holland
Nederland
Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Noord - Holland
Nederland
Delft
Poortweg 4
2612 PA Delft
Zuid - Holland
Nederland
Den Haag
Jan Pietersz. Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Zuid - Holland
Nederland
Nijmegen

 
Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland