Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL

Letselschade advocaat Groningen

Een achterop aanrijding, een fiets ongeluk of een arbeidsongeval. Als er bij een ongeval sprake is van letsel, dan is er recht op een letselschadevergoeding als het ongeval is ontstaan door toedoen van een ander. Een letselschade advocaat in Groningen helpt u bij het claimen van letselschade. Dit doen wij altijd kosteloos voor u.

Een letselschade advocaat Groningen inschakelen

U bent op zoek naar een letselschade advocaat in Groningen en omgeving. Dat betekent dat u te maken heeft gekregen met een ongeval. Een hele nare ervaring met ook nog eens (ernstige) gevolgen. U heeft pijnklachten en ervaart beperkingen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk of het huishouden.

Maar ook zijn er financiële gevolgen bij een ongeluk met letsel. Hier kunnen wij u van Letselschade Kompas bij helpen! Bij Letselschade Kompas wordt u altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat uit Groningen. Letselschade Kompas is namelijk onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade voor slachtoffers.

Wat kan een letselschade advocaat in Groningen betekenen?

Een letselschade advocaat in Groningen behartigt de belangen van u tegenover de tegenpartij. Dit is bij een auto-ongeluk of bedrijfsongeval vaak een letselschade verzekeraar. Daar werken ervaren letselschade juristen die er alles aan doen om de letselschadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Een letselschade advocaat in Groningen zorgt er voor dat u de letselschade vergoeding ontvangt waar u recht op heeft! Uw letselschade advocaat in Groningen:

 • Stelt de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk
 • Stuit een eventuele verjaringstermijn
 • Zorgt voor een voorschot op de totale schade
 • Berekent uw letselschade door middel van een schadestaat
 • Voert de onderhandelingen met de letselschade verzekeraar
 • Zorgt ervoor dat u een eerlijke schadevergoeding ontvangt!
 • Schakelt indien nodig een medisch adviseur in

Op welke schadevergoeding heb ik recht?

Letselschade is heel persoonlijk. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van vele factoren, zoals de ernst van het letsel. Bij blijvend letsel is de schadevergoeding vaak hoger dan bij kortdurende klachten en beperkingen.

Als u bent aangereden door een auto, als fietser aangereden bent of betrokken bent bij een bedrijfsongeval, dan krijgt u te maken met diverse schadeposten. Kunt u niet werken door het opgelopen letsel, dan lijdt u inkomensschade. Deze letselschadepost komt voor vergoeding in aanmerking.

Andere schadeposten die vergoed worden zijn onder andere:

 1. medische kosten
 2. reiskosten
 3. mantelzorg
 4. hulp in het huishouden
 5. kosten van kinderopvang
 6. kosten die u maakt in het ziekenhuis zoals parkeerkosten en kosten voor eten en drinken
 7. een smartengeldvergoeding

 

Wilt u weten op welke letselschadevergoeding u recht heeft na een aanrijding, arbeidsongeval of hondenbeet? Laat uw letselschade berekenen door uw letselschade advocaat in Groningen van Letselschade Kompas.

Uw letselschade advocaat in Groningen helpt gratis!

Vaak kiezen mensen niet voor een letselschade advocaat, maar voor een letselschade jurist van een letselschadebureau. Deze keuze wordt vaak gemaakt vanuit financieel oogpunt. Letselschade advocaten zijn duur en juristen werken gratis, zo wordt vaak gedacht. Maar dit is niet correct!

In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat een verkeersslachtoffer of slachtoffer van een bedrijfsongeval of hondenbeet, recht heeft op kosteloze rechtsbijstand. Dit kan een letselschade jurist zijn, maar ook een letselschade advocaat in Groningen.

Op grond van de wet betaalt u dus niks voor de rechtsbijstand van onze letselschade specialisten.

Wilt u ook gratis juridische hulp van een letselschade advocaat in Groningen? Wij helpen u graag. Bel gratis 0800 278 4626, stuur ons een bericht of app met ons via whatsapp.

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Bij een aanrijding met letsel gelden diverse wettelijke regelingen. Hieruit blijkt wie schuldig is bij een aanrijding. Maar wie is dit dan als u in de auto of als fietser aangereden bent?

Een van de belangrijkste wettelijke bepalingen bij een auto ongeluk is artikel 6:162 BW. Dit artikel gaat over de onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is onrechtmatig een handelen in strijd met de wet of gewoonte. Dus bij een voorrangsfout is de persoon die geen voorrang verleent aansprakelijk.

Voor wat betreft een aanrijding van achteren, zoals bij een kop-staart botsing of kettingbotsing, geldt er een bijzondere wettelijke bepaling. Deze staat in artikel 19 Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels. Dit artikel luidt:

" De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is"

Bent u dus betrokken bij een kettingbotsing of van achteren aangereden bij een kop-staart botsing, dan is op basis van deze wettelijke regeling het achterste voertuig in beginsel schuldig aan de aanrijding en gehouden uw letselschade te vergoeden.

Een laatste belangrijke regel bij een verkeersongeluk is te vinden in artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Bij een aanrijding door bumperkleven, te hard rijden of het niet verlenen van voorrang is de persoon die zich hieraan schuldig maakt dus aansprakelijk.

Bent u in de auto aangereden en wilt u uw letselschade claimen op de aansprakelijke partij? Uw letselschade advocaat in Groningen verhaalt kosteloos uw letselschade op de aansprakelijke persoon of diens schadeverzekering.

Als voetganger of fietser aangereden in Groningen

Uw letselschade advocaat in Groningen kan u ook kosteloos bijstaan als u op de fiets aangereden bent of als voetganger aangereden bent door een auto of scooter. Daarbij is het belangrijk om te weten dat er bijzondere regels gelden voor een fietsongeluk waarbij een motorvoertuig betrokken is. Ditzelfde geldt bij een aanrijding tussen een voetganger en een auto of scooter.

Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) beschermd namelijk fietsers en voetgangers tegen het oplopen van letselschade. In artikel 185 wvw is namelijk opgenomen dat fietsers en voetgangers als kwetsbare verkeersdeelnemers altijd recht op schadevergoeding hebben. Dit ongeacht de toedracht van het verkeersongeluk. Dit betekent dat:

 • bij een aanrijding tussen een fietser en auto waarbij de automobilist schuldig is, u altijd een volledige schadevergoeding ontvangt. Dit behelst de materiële letselschade en het smartengeld
 • indien het fietsongeluk (mede) veroorzaakt is door een eigen verkeersfout, u toch altijd ten minste 50% van uw letselschade vergoed krijgt
 • kinderen tot 14 jaar altijd alle schade betaalt krijgen.

 

Bent u als fietser aangereden of bent u als voetganger aangereden door een motorvoertuig? Dan kunt u kosteloos uw letselschade laten verhalen door uw letselschade advocaat in Groningen van ons letselschadebureau.

Aanrijding tussen fietsers

De regeling van artikel 185 wvw geldt alleen bij een aanrijding tussen een fietser of voetganger en een gemotoriseerd voertuig. Gaat het om een aanrijding tussen 2 fietsers of een fietser en een voetganger? Dan is artikel 185 wvw niet van toepassing.

Bent u als fietser aangereden door een fietser? Dan is schuldig de persoon die de verkeersfout gemaakt heeft. Bijvoorbeeld omdat iemand geen voorrang verleent.

Wat is een bedrijfsongeval?

Een val van een ladder, een heftruck ongeluk of letsel als gevolg van een gevaarlijke machine. Als u daarbij letsel en schade oploopt, dan is er sprake van een bedrijfsongeval.

De vraag bij een bedrijfsongeval is wie er aansprakelijk is voor de schade die u lijdt. Het antwoord vinden wij in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat de zorgplicht van de werkgever. Deze zorgplicht houdt in dat:

 • de werkgever ervoor moet zorgen dat machines, gereedschap en de werkplek veilig zijn
 • er dienen voldoende veiligheidsinstructies gegeven te worden
 • het toezicht op de werkzaamheden moet voldoende zijn.

 

Wordt er niet voldaan aan de zorgplicht? Dan is er sprake van aansprakelijkheid van de werkgever, ook wel werkgeversaansprakelijkheid genaamd.

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, dient u als slachtoffer te bewijzen dat:

 • er tijdens werk een ongeval is gebeurd
 • u als gevolg van het bedrijfsongeval letsel opgelopen heeft

Werkgeversaansprakelijkheid

Niet alleen bij een bedrijfsongeval is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Dit is ook het geval indien:

 • een collega letsel veroorzaakt
 • er onder werktijd een verkeersongeval met letsel gebeurd

 

In sommige gevallen dient een werkgever een bedrijfsongeval te melden. dit is het geval indien:

 • er sprake is van blijvend letsel
 • u opgenomen wordt in het ziekenhuis
 • in het geval van een dodelijk bedrijfsongeval

 

Het melden van een bedrijfsongeval gebeurt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze zal dan een onderzoek doen naar de toedracht van het bedrijfsongeval. Ook wordt er dan gekeken of de zorgplicht van de werkgever geschonden is.

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Lijdt u letsel door een fout van een collega of bent u als chauffeur, pakketbezorger of vertegenwoordiger onder werktijd aangereden? Dan is er recht op een letselschade vergoeding. Uw letselschade advocaat in Groningen helpt u graag bij het verhalen hiervan.

Gebeten door een hond in Groningen

Ieder jaar worden er 150.000 mensen gebeten door een hond. Een hondenbeet kan voor ernstig en zelfs blijvend letsel zorgen. Veel voorkomen letsel is bijvoorbeeld zenuwschade, een diepe vleeswond, zenuwschade en zelfs een amputatie van ledematen.

Een hondenbeet kan tot schade lijden, zoals medische kosten, reiskosten en zelfs inkomensschade door arbeidsongeschiktheid. Het is daarom verstandig om na een hondenbeet een letselschade advocaat in Groningen in te schakelen om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade.

De vraag is nu wie er aansprakelijk is voor letselschade als gevolg van een hondenbeet. Dit valt af te leiden uit artikel 6:179 BW. Dit artikel gaat over de aansprakelijkheid van dieren.

Op grond van artikel 6:179 BW is aansprakelijk voor een hondenbeet de bezitter van een dier. Uw letselschade advocaat in Groningen van ons letselschadekantoor helpt u bij het verhalen van de door u geleden schade.

De aansprakelijkstelling

Is een derde aansprakelijk voor uw letselschade? Dan dient deze persoon aansprakelijk gesteld te worden. Uiteraard neemt uw letselschade advocaat in Groningen dit voor u uit handen.

De tegenpartij aansprakelijk stellen gebeurt door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Dit is een brief gericht aan de tegenpartij waarin belangrijke informatie staat:

 • de gegevens van de tegenpartij
 • datum en tijd van het ongeval
 • het letsel dat u als gevolg van het ongeluk lijdt
 • de diverse schadeposten
 • een aansprakelijkstelling
 • stuiting van de verjaring
 • verzoek om een voorschot op de letselschadevergoeding

Op welke letselschade vergoeding heb ik recht?

Letselschade is persoonlijk. Hoe hoog een letselschade vergoeding is hangt af van diverse factoren:

 • aard van het letsel
 • ernst van het letsel
 • de persoonlijke gevolgen (arbeidsongeschiktheid, studievertraging)

 

Een letselschade vergoeding bestaat uit veel soorten schadeposten. Belangrijk onderscheid bestaat er tussen materiële schadeposten en smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u door het ongeval lijdt. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten, angstklachten en psychische klachten.

Veel voorkomende materiële letselschade bedragen waar recht op is zijn:

 • inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid
 • schade door een studievertraging
 • pensioenschade
 • medische kosten zoals kosten van de fysiotherapeut en het eigen risico
 • reiskosten
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • verzorgingskosten en verpleegkosten
 • (extra) kinderopvang
 • honden uitlaatservice
 • onderhoudskosten huis en tuin
 • reparatiekosten van uw fiets of telefoon

 

Al deze schadeposten worden op een schadestaat geplaatst. Op basis hiervan berekent uw letselschade advocaat in Groningen de letselschade die vergoed dient te worden.

 

 

Contact met de beste letselschade advocaat van Groningen

Wilt u gratis letselschade claimen door de beste letselschade advocaat van Groningen? Wij staan graag voor u klaar.

Onze letselschade specialisten zijn iedere dag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur  bereikbaar, maar ook 24 uur per dag via whatsapp en mail.

Mensen lezen ook:

De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

7 months geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 year geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 year geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  

Wognum

Dick Ketlaan 2

1687 CD WOGNUM

Noord - Holland
Nederland

Den Bosch

Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch

5216 PP 's-Hertogenbosch

Noord - Brabant
Nederland

Tilburg

Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14

5038 JL Tilburg

Noord - Brabant
Nederland

Gouda

Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda

2803 PE Gouda

Zuid - Holland
Nederland

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

Noord - Holland
Nederland

Delft

Poortweg 4

2612 PA Delft

Zuid - Holland
Nederland

Den Haag

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

Zuid - Holland
Nederland

Nijmegen

 

Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland