Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Een hoogwerker ongeval, heftruck ongeluk of een ongeval in de bouw, voorbeelden van een bedrijfsongeval waarbij de kans groot is dat u verwondingen, klachten en letsel oploopt. In dat geval moet de werkgever het bedrijfsongeval melden.

Door het letsel kan ook schade ontstaan. Schade na een bedrijfsongeval noemen wij letselschade.Β In deze bijdrage leest u wie er aansprakelijk is voor de schade die na een bedrijfsongeval geleden wordt, wat te doen na een ongeval op het werk en op welke schadevergoeding u recht heeft. Daarnaast leest u wanneer een werkgever een bedrijfsongeval melden moet.

Contact met een letselschade jurist

Lijdt u schade na een bedrijfsongeval en wilt u deze verhalen? Neem dan contact met ons op. Een letselschade jurist van ons letselschadebureau helpt u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Een letselschade jurist neem dan nog dezelfde dag contact met u op.

Wanneer bedrijfsongeval melden?

Als u een ongeval op het werk is overkomen, dan draagt u de bewijslast. Dit wil zeggen dat u moet bewijzen dat u onder werktijd een bedrijfsongeval heeft gehad en hieraan letsel heeft overgehouden. Daarom kunt u het best zo snel mogelijk het bedrijfsongeval melden bij uw werkgever. Daarnaast adviseren wij u na een arbeidsongeval:

 • getuigen te vragen om een verklaring
 • uw letsel te laten noteren door een arts
 • een letselschade jurist van ons letselschade bureau te bellen

Bedrijfsongeval melden arbeidsinspectie

In een aantal gevallen is de werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden en moet hij hiervoor de arbeidsinspectie inschakelen:

 • bij een ongeval op het werk met blijvend letsel
 • in het geval van een ziekenhuisopname
 • bij een dodelijk bedrijfsongeval

Weigert de werkgever het arbeidsongeval te melden, dan kunt u ook zelf de arbeidsinspectie inschakelen. Dit kan heel eenvoudig via de website van de arbeidsinspectie. Uw letselschade advocaat van ons letselschade bureau doet dit ook graag voor u.

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Is er bij de arbeidsinspectie melding gedaan van het arbeidsongeval, dan zal de arbeidsinspecteur een onderzoek instellen. Komt deze tot de conclusie dat de zorgplicht van de werkgever is geschonden, dan zal zij een boeterapport opstellen. Hierin staat op welke wijze de zorgplicht van de werkgever geschonden is en welke boete de werkgever hiervoor krijgt.

De arbeidsinspectie onderzoek dus de zorgplicht van de werkgever na een arbeidsongeval. Dit is ook van belang voor een letselschade claim. Concludeert de arbeidsinspectie dat er sprake is van een schending van de zorgplicht, dan betekent dit ook dat de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade.

Wat is een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval heeft u meestal recht op een schadevergoeding. Maar wat is een bedrijfsongeval eigenlijk? Een antwoord vinden wij niet direct in de wet, maar een bedrijfsongeval kan het beste omschreven worden als een ongeluk tijdens werktijd waarbij de medewerker of zzp’er gewond is geraakt en schade lijdt.

Letselschade berekenen

Wilt u weten op welke schadevergoeding u recht heeft? Laat dan uw letselschade berekenen door een letselschade jurist van ons letselschade bureau. Dit doen wij volledig kosteloos voor u, net als uw letselschade claimen op de werkgever.

Wilt u uw letselschade berekenen laten? Lijdt u letselschade en wilt u deze verhalen op de werkgever? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het claimen van letselschade na een bedrijfsongeval en doen dit altijd geheel kosteloos voor u. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Er wordt dan nog dezelfde dat contact met u opgenomen door een letselschade jurist van Letselschade Kompas

Verschil bedrijfsongeval en werkgeversaansprakelijkheid

Bij een bedrijfsongeval gaat het om een ongeluk tijdens het werk zelf waarbij de zorgplicht van de werkgever geschonden is. Werkgeversaansprakelijkheid is echter een veel ruimer begrip. De werkgever is namelijk niet alleen aansprakelijk voor schade geleden door een ongeval op het werk, maar ook voor schade:

 • veroorzaakt door een aanrijding tijdens werktijd
 • als gevolg van een fout van een medewerker

Wordt u als pakketbezorger of pizzakoerier aangereden onder werktijd? Dan is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade.

Hetzelfde geldt als u letsel oploopt door toedoen van een collega. Bijvoorbeeld omdat u door door een collega wordt aangereden bij een heftruck ongeluk. In deze gevallen is er geen sprake van een bedrijfsongeval, maar wel van werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever is dan gehouden uw letselschade te vergoeden. In sommige gevallen is de werkgever dus ook verplicht het arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie.

Schadevergoeding bij bedrijfsongeval

In de meeste gevallen is er na een bedrijfsongeval recht op een letselschade vergoeding. Dit is het val bij een schending van de zorgplicht. Hiervan is sprake indien:

 • een machine of gereedschap niet in orde is
 • de werkplek onveilig is
 • er onvoldoende instructies zijn gegeven
 • toezicht op de werkzaamheden onvoldoende is

Uit de rechtspraak blijkt dat een werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk is. U heeft dan recht op een schadevergoeding. Deze bestaat uit alle kosten die u maakt, inkomensschade en smartengeld

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Bedrijfsongeval melden

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval?

Letselschade Kompas is een letselschadebureau dat zich bezighoudt met het verhalen van letselschade na een arbeidsongeval of aanrijding. Het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een advocatenkantoor met letselschade advocaten door heel Nederland. Indien gewenst kunnen wij daarom een letselschade advocaat voor u inschakelen.