Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL

Letselschade advocaat Eindhoven

Een ongeval met letsel tot gevolg heeft grote gevolgen, op persoonlijk vlak, maar ook financieel. Dan is het wel zo prettig als u de letselschade claim over kunt laten aan een ervaren letselschade advocaat in Eindhoven. Deze vindt u bij ons letselschadebureau.

Onze deskundige letselschade advocaten in Eindhoven helpen u gratis bij letselschade. Hoe dit kan leest u op deze pagina, net als belangrijke informatie over letselschade claimen na een ongeluk.

Kies voor de beste letselschade advocaat in Eindhoven

Bent u aangereden of is u een ongeluk op het werk overkomen, dan wilt u uiteraard de hulp van de beste letselschade advocaat in Eindhoven. Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met een goede letselschade advocaat?

Belangenbehartigers bij letselschade zijn er genoeg in Nederland. Maar de titel letselschade specialist is niet beschermd, iedereen mag de term voeren. Het is daarom verstandig om te onderzoeken met wie u in zee gaat bij het verhalen van letselschade.

Ons letselschadebureau is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een toonaangevend advocatenkantoor gespecialiseerd in het claimen van letselschade. Daarom wordt u bij ons altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat in Eindhoven!

Wist u dat wij al meer dan 2000 verkeersslachtoffers en slachtoffers van een bedrijfsongeval of hondenbeet bijstonden bij een letselschadeclaim? Wilt u ook gratis juridische bijstand van een letselschade advocaat in Eindhoven van ons kantoor? Neem dan contact met ons op. Wij helpen graag en altijd 100% kosteloos.

Wat kost een letselschade advocaat in Eindhoven?

U heeft het als slachtoffer van letsel al zwaar genoeg. Daar komt bij dat de tegenpartij vaak een schadeverzekeraar is waar ervaren letselschade juristen werken. Deze hebben tot doel de letselschade uitkering zo laag mogelijk te houden.

De wetgever beschermd letselschadeslachtoffers. Deze bescherming blijkt onder andere uit artikel 6:96 lid 2 BW. Hierin staat dat de kosten van een letselschade specialist betaald moeten worden door de aansprakelijke persoon. Omdat de veroorzaker van een aanrijding of een werkgever meestal verzekerd is, betaald deze letselschadeverzekering de juridische kosten die gemoeid gaan met het verhalen van letselschade.

Het voorgaande betekent dus dat uw letselschade advocaat in Eindhoven u volledig kosteloos kan helpen als u verkeersslachtoffer of slachtoffer van een arbeidsongeval of hondenbeet bent.

Waar vind ik mijn letselschade advocaat in Eindhoven?

Als u aangereden bent of slachtoffer bent van een ongeluk op het werk, dan is het fijn als u geholpen kan worden door een letselschade advocaat in Eindhoven.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. U vindt onze letselschade advocaten aan het Flight Forum 40. Het kantoor bevindt zich op de begane grond.

Uiteraard heten wij u van harte welkom in ons kantoor, maar u hoeft niet naar ons toe te komen. Onze letselschade advocaten in Eindhoven komen gewoon naar u voor een letselschade advies of een intakegesprek voor het verhalen van uw letselschade. Wel zo fijn als je verwondingen of klachten hebt door een ongeluk.

De tegenpartij aansprakelijk stellen

Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit doet u door het opstellen van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin neemt u belangrijke informatie over het ongeval op:

 • datum van de aanrijding of het bedrijfsongeval
 • namen van partijen
 • verwondingen en/ of klachten die u aan het ongeval overgehouden hebt
 • schade die u door het letsel lijdt
 • aansprakelijkstelling
 • verzoek om voorschot op uw letselschade vergoeding
 • stuiting van de verjaring

 

Het opstellen van een aansprakelijkstelling is niet eenvoudig. Kiest u voor een letselschade advocaat in Eindhoven van ons letselschadekantoor? Dan stellen wij de aansprakelijkheidsbrief voor u op. Maar wij doen nog veel meer voor u!

Wat doet een letselschade advocaat in Eindhoven voor mij?

Kiest u ervoor om gratis een letselschade advocaat in Eindhoven van ons kantoor in te schakelen, dan nemen wij alle zorgen voor u uit handen. Wij:

 • onderzoeken wie schuldig is aan een aanrijding of aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval
 • stellen de tegenpartij aansprakelijk
 • regelen een voorschot na erkenning van aansprakelijkheid
 • onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding
 • stellen een schadestaat op
 • schakelen zo nodig een medisch adviseur of arbeidsdeskundige in
 • voeren de noodzakelijke discussies met de schadeverzekeraar
 • regelen een maximale schadevergoeding voor u

 

Wilt u ook gratis hulp van een letselschade advocaat in Eindhoven? Neem dan contact met ons op en wij gaan direct voor u aan de slag!

Letselschade door een verkeersongeval in Eindhoven

Een auto- ongeluk, fietsongeluk of scooterongeluk, als u betrokken raakt bij een verkeersongeluk en hierbij gewond raakt, dan is er een kans dat u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding.

Voor een auto- ongeluk of scooterongeluk gelden andere wettelijke bepalingen dan als u als voetganger of fietser aangereden wordt. Zo worden fietsers en voetgangers extra beschermd als ze aangereden door een auto worden. Daarom bespreken wij hieronder eerst een aanrijding tussen motorvoertuigen en daarna een ongeluk tussen een auto en voetganger of fietser.

Auto ongeluk in Eindhoven

Uit het verkeersprotocol van de gemeente Eindhoven blijkt dat zij proberen de verkeersveiligheid in Eindhoven te verbeteren. Toch gebeuren er nog jaarlijks veel auto ongelukken en ongelukken met een scooter. Maar de gemeente kan de verkeersveiligheid zoveel mogelijk verbeteren, verkeersfouten zullen gemaakt blijven worden, met een ongeval tot gevolg.

Een auto ongeluk of aanrijding op de scooter kan voor ernstig en zelfs blijvend letsel zorgen. Veel voorkomend letsel dat als gevolg van een aanrijding geleden wordt betreft:

 

Wordt er letselschade geleden door de aanrijding, dan is het de vraag wie schuldig is bij een aanrijding. Het antwoord op deze vraag blijkt uit diverse wettelijke regelingen. Zo geeft artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens aan dat bij een achterop aanrijding het achterste voertuig schuldig is. In artikel 5 Wegenverkeerswet is opgenomen dat de persoon die gevaarzettend handelt de schade van het verkeersslachtoffer moet betalen.

Staat vast wie schuldig is bij een ongeval, dan is het nog de vraag wie u aansprakelijk stellen kunt. Daarbij geldt dat ieder motorvoertuig in Nederland verplicht verzekerd is tegen aansprakelijkheid. De letselschadeclaim kan hiermee rechtstreeks bij de schadeverzekering ingediend worden.

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeluk en heeft u hierbij letsel opgelopen? Onze letselschade advocaten in Eindhoven helpen u graag bij het verhalen van de letselschade.

Schade inzittendenverzekering (SVI)

Er is niet altijd een aansprakelijke partij bij een verkeersongeval. Dit is het geval bij:

 

In deze gevallen kunt u geen tegenpartij aansprakelijk stellen. Maar veel autobezitters hebben naast de verplichte WAM verzekering ook een vrijwillige schade inzittenden verzekering (SVI) afgesloten.

Op grond van de svi verzekering heeft u recht op een letselschade vergoeding. Het maakt daarbij niet uit wat er gebeurd is, dus zowel bij een eenzijdig ongeluk als bij het zelf veroorzaken van een aanrijding is er recht op een letselschadevergoeding.

De svi verzekering geldt voor alle inzittenden, dus voor de bestuurder als de passagiers. Bij een scooter of motor heet deze verzekering de schade opzittende verzekering.

Als fietser aangereden in Eindhoven

Bent u als fietser aangereden in Eindhoven? Dan geldt er een speciale regeling. Op grond hiervan is er te allen tijde recht op een letselschadevergoeding. De toedracht van het fietsongeluk maakt daarbij niet uit. Er is alleen 1 voorwaarde, uw dient als fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig te zijn.

De bijzondere regeling die geldt voor fietsers en voetgangers, is opgenomen in artikel 185 Wegenverkeerswet. Op basis hiervan heeft u recht op een volledige schadevergoeding als u door toedoen van het motorvoertuig aangereden op de fiets wordt.

Vindt de aanrijding plaats omdat u door rood reed of geen voorrang verleende aan het motorvoertuig? Ook dan ontvangt u een letselschadevergoeding, maar deze is gelimiteerd tot 50% van uw letselschade. Is er echter sprake van ernstig letsel of zijn de gevolgen van het ongeluk voor u groot (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid), dan wordt er alsnog 75% of zelfs 100% aan schadevergoeding betaald.

Is uw kind tot 14 jaar lopend of op de fiets aangereden door een auto of scooter? Dan wordt altijd 100% van de letselschade vergoed.

Letselschade door bedrijfsongeval Eindhoven

Het gaat helaas vaak mis op het werk. Dit terwijl er op de werkgever een zorgplicht rust om ongevallen te voorkomen. Helaas zijn machines vaak niet goed beveiligd, zijn vloeren glad en ontbreekt het aan goede veiligheidsvoorschriften. Maar een bedrijfsongeval kan ook het gevolg zijn van een fout van een collega, zoals bij een heftruckongeluk waarbij het letselschadeslachtoffer aangereden door een collega wordt.

Een bedrijfsongeval kan voor vervelend en zelfs ernstige verwondingen en klachten zorgen. Een ongeluk op het werk kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Maar worden ook veel medische kosten en andere kosten gemaakt. De vraag is nu wanneer u de werkgever aansprakelijk stellen kunt voor uw letselschade.

In de wet is opgenomen dat de werkgever een zorgplicht heeft. Deze houd onder andere in dat bedrijfsmiddelen als machines veilig moeten zijn. Maar ook dienen er veiligheidsvoorschriften te zijn en instructies gegeven te worden. Tenslotte is toezicht op de werkzaamheden een vereiste.

In de praktijk betekent de zorgplicht van de werkgever dan in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dit wordt ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de door u geleden letselschade. Maar het hoeft hierbij niet per see om een schending van de zorgplicht van de werkgever te gaan. Er is ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid in de volgende gevallen:

 • bij letsel als gevolg van een fout van een collega, de werkgever is op grond van de wet aansprakelijk voor fouten van werknemers
 • als u onder werktijd een verkeersongeval overkomt. Er geldt voor werkgevers een verzekeringsplicht. U kunt dus altijd aanspraak op schadevergoeding maken als u tijdens werk een ongeluk in het verkeer overkomt.

Aansprakelijkheid voor dieren

Een hondenbeet of val van een paard. Dieren kunnen letsel veroorzaken bij mensen. De vraag is dan wie hiervoor aansprakelijk is.

In artikel 6:179 BW valt te lezen dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt aan zaken en mensen. Het is op grond van dit wetsartikel dus de hondenbezitter of de bezitter van een paard die aansprakelijk is voor letselschade.

Uw letselschade advocaat in Eindhoven helpt u graag bij het verhalen van de schade die u door toedoen van een hondenbeet, trap van een paard of een val van een paard oploopt, altijd 100% kosteloos.

Contact met de beste letselschade advocaat in Eindhoven

Lijdt u letselschade in Eindhoven als gevolg van een aanrijding, eenzijdig verkeersongeluk? Bent u gewond geraakt op het werk of door een hondenbeet? Schakel dan een letselschade advocaat in Eindhoven van ons letselschadebureau in.

Onze letselschade specialisten in Eindhoven helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade.

Mensen lezen ook:

De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 maanden geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 jaar geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 jaar geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  

Wognum

Dick Ketlaan 2

1687 CD WOGNUM

Noord - Holland
Nederland

Den Bosch

Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch

5216 PP 's-Hertogenbosch

Noord - Brabant
Nederland

Tilburg

Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14

5038 JL Tilburg

Noord - Brabant
Nederland

Gouda

Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda

2803 PE Gouda

Zuid - Holland
Nederland

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

Noord - Holland
Nederland

Delft

Poortweg 4

2612 PA Delft

Zuid - Holland
Nederland

Den Haag

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

Zuid - Holland
Nederland

Nijmegen

 

Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland