Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Letselschade advocaat Nijmegen

Zoekt u een letselschade advocaat in Nijmegen voor het verhalen van letselschade? Letselschade Kompas helpt graag. Onze letselschade specialisten staan aan uw zijde gedurende het gehele letselschade proces.

Wij werken altijd 100% kosteloos voor u bij het verhalen van letselschade na een ongeval. De rechtsbijstandskosten worden vergoed door de aansprakelijke partij of svi- verzekering!

Letselschade claimen in Nijmegen

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. U wordt daarom bij uw letselschade claim niet bijgestaan door een letselschade jurist, maar door een letselschade advocaat in Nijmegen. Daarnaast hebben wij onze eigen medisch adviseur en een heel netwerk aan deskundigen op het gebied van arbeid, zorg en aanpassingen in woningen of van een auto.

Bij Letselschade Kompas kunnen wij u dus meer dan alleen adviseren op het gebied van letselschade. Wij zorgen ook dat u bij de juiste specialisten terecht kunt en adviseren u bij problemen op het werk of met overheidsinstanties. Zoals het UWV of de gemeente (WMO).

Een afspraak met uw letselschade advocaat Nijmegen

Wilt u een vrijblijvend letselschade advies? Heeft u vragen het verhalen van letselschade of wilt u een second opinion van uw lopende letselschade dossier? Uw letselschade advocaat in Nijmegen helpt u graag.

Uiteraard bent u van harte welkom op onze afspraak locatie in Nijmegen. Maar wij komen ook gewoon bij u thuis voor een letselschade advies of een intakegesprek. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

Wat doet een letselschade advocaat in Nijmegen voor mij?

Letselschade claimen is een ingewikkeld proces. En dat heeft u ook nog een letselschade jurist van een verzekeraar tegenover u. Dit is een ongelijke strijd! De verzekeraar heeft immers veel kennis van het letselschade recht. Zonder de juiste hulp ontvangt u vaak niet waar u recht op heeft na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Schakelt u een letselschade advocaat in Nijmegen in, dan staat u sterk. Wij weten immers precies waar u recht op heeft en hoe ervoor te zorgen dat u een eerlijke letselschade vergoeding ontvangt.

Wij staan u bij tijdens het volledige letselschade traject. Dit houdt in dat wij:

 • De tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Een eventuele verjaringstermijn stuiten
 • Uw letselschade berekenen
 • Zorgen voor een correcte smartengeldvergoeding
 • Onderhandelen met de verzekeraar
 • Een maximale schadevergoeding voor u verhalen.
Wat is letselschade?

U lijdt schade door een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet. Maar wat is letselschade eigenlijk? Letselschade is de schade die u na een ongeluk lijdt omdat u daarbij gewond bent geraakt. Een letselschade vergoeding bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd.

De hoogte van een letselschade vergoeding hangt af van diverse factoren. De belangrijkste zijn de ernst van het letsel, de duur van het letsel en of er al dan niet sprake is van blijvend letsel.

Naast het letsel zelf zijn ook de gevolgen van het letsel van invloed op de hoogte van de letselschadevergoeding. Zo zal deze hoger zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Maar ook de looptijd van de schade is bepalend. Zo is vaak bij jongeren of bij blijvend letsel de looptijd langer en daarmee de letselschade hoger.

Wat valt onder letselschade?

Letselschade bestaat uit vele schadeposten. Uw letselschade advocaat in Nijmegen onderzoekt samen met u welke letselschadeposten in uw geval van toepassing zijn.

De belangrijkste schadeposten bij letselschade zijn:

 • Schade door arbeidsongeschiktheid (inkomensschade)
 • Het eigen risico
 • Eigen bijdragen medicijnen
 • Medische hulpmiddelen
 • Facturen van behandelaars
 • Reiskosten
 • (Extra) kinderopvang
 • Hulp in het huishouden
 • Studievertraging
 • Onderhoudskosten huis en tuin
 • Kosten gemaakt in het ziekenhuis (tv, parkeerkosten)
 • Smartengeld

Bent u gewond geraakt bij het ongeluk? Dan is er altijd recht op een smartengeldvergoeding. De aard en ernst van het letsel maakt niet uit. Zowel bij een whiplash, een breuk of hersenletsel is er recht op smartengeld.

Kettingbotsing en kop-staartbotsing

Een aanrijding bestaat vaak uit een kettingbotsing of kop- staart botsing. Maar wat is een kop-staart botsing eigenlijk en wat is een kettingbotsing? Het verschil tussen beide is dat bij een kop-staart botsing er 2 auto’s betrokken zijn. Bij een kettingbotsing zijn ten minste 3 auto’s bij het auto ongeluk betrokken.

Is iemand bij u achterop gereden bij een kop-staart botsing of kettingbotsing? Dan is op grond van artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens het voertuig dat achter op is gereden aansprakelijk voor de schade die u door de aanrijding lijdt.

Letselschade na een achterop aanrijding kan direct bij de WAM- verzekeraar van de tegenpartij verhaald worden. Uw letselschade advocaat in Nijmegen gaat uw letselschade claimen op deze verzekeraar en zorgt ervoor dat u een maximale letselschade vergoeding ontvangt.

Als fietser aangereden in Nijmegen? Altijd letselschade claimen!

Als u als fietser aangereden bent door een fietser of ander motorvoertuig, dan kunt u altijd letselschade claimen. Ook als u door rood licht gereden bent of geen voorrang verleend hebt. Dit is opgenomen in artikel 185 Wegenverkeerswet. De enige voorwaarde is dat u als fietser aangereden door auto bent of door een ander motorvoertuig. U ontvangt dan ten minste 50% van uw letselschade vergoed en met de billijkheidscorrectie kan dit oplopen tot 100%!

Is uw kind als fietser aangereden door een auto? Kinderen tot 14 jaar ontvangen altijd alle schade die zij door een aanrijding lijden vergoed!

Wat is een bedrijfsongeval?

Er is u op het werk een ongeval overkomen. Als er sprake is van een bedrijfsongeval, dan is er recht op een letselschadevergoeding. Maar wat is een bedrijfsongeval eigenlijk? Van een bedrijfsongeval wordt gesproken als u tijdens de uitvoering van uw werk gewond raakt, bijvoorbeeld door een gebrekkige zaak (machine, steigerongeval) of omdat u een heftruckongeluk overkomt. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Een werkgever moet er voor zorgen dat u in de uitoefening van uw werk geen ongeval kan overkomen. Raakt u toch gewond door een bedrijfsongeval? Dan heeft u recht op een compensatie van uw schade als er sprake is van een schending van de zorgplicht werkgever. De zorgplicht werkgever is geschonden als:

 • machines en gereedschap gebrekkig is
 • er onvoldoende toezicht is op het werk
 • schriftelijke instructies ontbreken
 • u geen veiligheidskleding krijgt

Is u een ongeval op het werk overkomen? Neem dan contact op met uw letselschade advocaat in Nijmegen. Onze letselschade advocaten verhalen uw letselschade 100% kosteloos werkgever.

Letselschade door een hondenbeet

Bij een hondenbeet kunt u de hondenbezitter aansprakelijk stellen. Dit staat in artikel 6:179 BW. Hierin is opgenomen dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt aan zaken, maar ook aan personen. Bij letselschade omdat u door een hond gebeten bent kunt u dus de eigenaar van de hond een aansprakelijkstelling sturen.

Bent u gebeten door een hond? Onze letselschade advocaten in Nijmegen helpen u graag bij een hondenbeet. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij nemen dan direct contact met u op. Ook voor als u aangereden bent of een bedrijfsongeval is overkomen!

Letselschade Kompas Nijmegen

Letselschade Kompas Nijmegen is een landelijk werkend letselschade bureau en onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Daarom wordt u bij ons niet geholpen door een letselschade jurist, maar altijd door een letselschade advocaat!

Naast in Nijmegen vindt u bij Letselschade Kompas een letselschade advocaat in Alkmaar en een letselschade advocaat in Almelo

Contact met uw letselschade advocaat in Nijmegen

Lijdt u letselschade na een auto-ongeluk? Bent u als fietser aangereden of is u een arbeidsongeval overkomen? Onze letselschade advocaten in Nijmegen helpen u graag met het verhalen van uw letselschade.

Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade advocaat Nijmegen

Wilt u uw letselschade claimen in Nijmegen of uw letselschade berekenen?

Neem dan contact met ons op. Onze letselschade specialisten helpen u graag. Wij komen gewoon bij u thuis dus u hoeft niet naar ons kantoor te komen, wel zo fijn als je herstellende bent van een ongeluk.