Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Wat kost een letselschade advocaat in Bergen op Zoom?

Lijdt u letsel door een aanrijding of ander ongeluk, dan is het logisch dat u een goede letselschade advocaat wilt. Sterker nog, u wilt de beste letselschade advocaat in Bergen op Zoom! Maar wat kost een letselschade advocaat en is het niet goedkoper om een letselschade jurist in de arm te nemen?

In Nederland worden de belangen van letselschadeslachtoffers goed beschermd. Zo staat er in artikel 6:96 BW dat u na een ongeluk gratis de hulp van een letselschade expert in kunt roepen. Of u nu dus kiest voor een letselschade jurist van een letselschadebureau of een letselschade advocaat, uw kosten worden betaald door de aansprakelijke persoon.

Onze letselschade advocaten in Bergen op Zoom werken dus altijd volledig kosteloos voor u!

Wat doet een letselschade advocaat in Bergen op Zoom voor mij?

Wie slachtoffer is van een ongeluk, kan een schadevergoeding eisen. Hierbij krijgt u te maken met diverse partijen, waaronder in de meeste gevallen een verzekeraar. Zo zijn auto's verplicht verzekerd en valt aansprakelijkheid bij een hondenbeet onder de WA- verzekering van de hondenbezitter.

Gelukkig hoeft u het letselschade claimen na een aanrijding of bedrijfsongeval niet zelf te doen. Dit geldt ook als u gebeten door een hond bent. U heeft immers bij het verhalen van letselschade recht op gratis rechtsbijstand.

Kiest u voor een letselschade advocaat van ons kantoor, dan regelen wij alles voor u. Wij stellen de veroorzaker van een ongeluk aansprakelijk, regelen dat u een voorschot op uw letselschadevergoeding ontvangt en discussiëren met de verzekeraar van de tegenpartij over de hoogte van uw schadevergoeding.

Wat te doen bij een auto ongeluk

In deze bijdrage leest u wat te doen bij diverse ongelukken. Hieronder leest u wat te doen bij een fietsongeluk en een hondenbeet en wat een bedrijfsongeval is en wie dan de kosten vergoed. Maar we beginnen met een auto ongeluk.

Dagelijks is het raak, zowel op de snelweg als binnen de bebouwde kom en ook u bent er bij betrokken geraakt, een auto ongeluk. De oorzaak is vaak een verkeersovertreding van een medeweggebruiker. Bijvoorbeeld omdat u geen voorrang kreeg of na een kettingbotsing.

Het gevolg van een auto ongeluk is vaak niet alleen autoschade, maar met name letselschade. Bijvoorbeeld als gevolg van whiplash klachten, een botbreuk, hersenletsel of een dwarslaesie. Deze letselschade kunt u in de meeste gevallen laten verhalen door een letselschade advocaat in Bergen op Zoom.

Alle motorrijtuigen waaronder auto's, scooters en vrachtauto's zijn verplicht verzekerd op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen. Uw schadeclaim kan hiermee direct bij de letselschadeverzekeraar worden ingediend. Wel zo gemakkelijk omdat u niet hoeft uit te zoeken wie de bestuurder of de eigenaar van de auto is.

Als u een schadevergoeding claimen wilt na een auto ongeluk, dan dient u te bewijzen dan de andere bestuurder schuldig is aan de aanrijding. Om aan deze bewijslast te voldoen adviseren wij u als volgt:

  • vul altijd een schadeformulier in. Hierop kan bijvoorbeeld de toedracht van een auto ongeluk getekend worden
  • laat het schade-aanrijdingsformulier altijd ook door de tegenpartij tekenen
  • zijn er mensen die het auto ongeluk hebben zien gebeuren? Vraag dan om een getuigenverklaring
  • bel bij doorrijden na een aanrijding altijd ter plaatste de politie zodat er een onderzoek naar de toedracht gedaan kan worden
  • ga met letsel altijd direct naar een arts, zeker bij niet objectiveerbaar letsel als nekletsel of rugklachten
  • schakel een letselschade advocaat in Bergen op Zoom in om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade

Letselschade door een fietsongeluk

Bij een fietsongeluk kan het gaan om een aanrijding tussen fietsers, maar vaker komt het voor dat een fietser aangereden door een auto wordt. In dit laatste geval is er altijd recht op een letselschadevergoeding.

Fietsers maar ook voetgangers zijn conform de wet "zwakke verkeersdeelnemers." Dit omdat bij een aanrijding tussen een fiets en voetganger er veelal sprake is van ernstig letsel. U bent als fietser bij een fiets ongeluk immers niet zo goed beschermd als een automobilist.

Wordt iemand als fietser of voetganger aangereden, dan beschermd de wet deze persoon tegen letselschade. Hiervoor is een bijzondere regeling die te vinden is in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Op basis van deze regeling is er bij een aanrijding op de fiets door een auto of ander motorrijtuig altijd recht op een letselschade vergoeding.

Is het motorrijtuig schuldig aan de aanrijding, dan ontvangt u uiteraard een volledige schadevergoeding. Maar geeft de fietser geen voorrang of rijdt deze door een rood verkeerslicht? Dan nog ontvangt deze een schadevergoeding van ten minste 50%. Op grond van de billijkheidscorrectie kan dit percentage oplopen tot 100%. Bij kinderen tot 14 jaar wordt altijd de volledige letselschade vergoed.

Wat te doen bij een hondenbeet?

U bent gebeten door een hond en hierbij gewond geraakt. Logisch dat u de schade die hieruit voortvloeit wilt verhalen. Maar wat moet je nu doen bij een hondenbeet voor het claimen van letselschade?

Heel belangrijk is dat u weet wie de hondeneigenaar is, maar ook dat u alle contactgegevens van de eigenaar van de hond weet. Daarnaast is het noodzakelijk dat iemand gezien heeft dat u gebeten bent. Vraag of getuigen dan ook een verklaring willen afleggen.

Hondenbezitters zijn niet verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Vraag daarom altijd of de hondeneigenaar verzekerd is tegen aansprakelijkheid en verzoek om de gegevens van de verzekeraar.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

De schending van de zorgplicht van een werkgever, het niet geven van instructies of het niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. In de meeste gevallen kunt u na een bedrijfsongeval de werkgever aansprakelijk stellen. Dit geschiedt door middel van een aansprakelijkheidsbrief.

In bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk bij een arbeidsongeval. Maar er zijn wel een aantal zaken waar u op moet letten. Zo dient u op grond van de wet te bewijzen dat u tijdens de uitoefening van uw werk een ongeluk op het werk is overkomen en dat u hieraan letsel heeft overgehouden.

Vaak staat de aansprakelijkheid van de werkgever snel vast, bijvoorbeeld als u naar het ziekenhuis wordt gebracht en er getuigen van het bedrijfsongeval zijn. Soms echter is dit lastiger. Vraag daarom altijd om schadeformulier om in te vullen. Zijn er collega's die het ongeluk op het werk hebben zien gebeuren? Vraag dan om een getuigenverklaring.

Gratis hulp van een letselschade advocaat in Bergen op Zoom

Lijdt u schade als gevolg van een aanrijding, hondenbeet of bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd volledig kosteloos bij een ongeluk.

Bel voor gratis rechtsbijstand in Bergen op Zoom en omgeving gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en 1 van onze letselschade advocaten neemt nog dezelfde dag contact op om u te helpen bij uw letselschadeclaim.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade claimen

Letselschade advocaat Bergen op Zoom

Bent u gewond geraakt en/ of heeft u klachten aan een ongeval overgehouden? Onze letselschade advocaten in Bergen op Zoom helpen u graag en 100% kosteloos!