Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Waar vinden wij de zebrapad regels?

De zebrapad regels vinden wij in artikel 49 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Hierin staat het volgende:

 • bestuurders dienen voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die oversteken of dit van plan zijn bij een zebrapad voorrang verlenen.
 • blinden met een blindengeleidenstok moeten van bestuurders voorrang krijgen, niet alleen op een zebrapad, maar altijd!
 • bestuurders hoeven voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig geen voorrang te verlenen als de verkeerssituatie wordt geregeld met stoplichten en deze op rood staat voor de voetgangers of het gehandicaptenvoertuig.

 

Van belang is dus dat uit de zebrapad regels  blijkt dat niet alleen voetgangers, maar ook bestuurders van gehandicaptenvoertuigen voorrang hebben bij een zebrapad. Daarnaast is aanstalten maken om over te steken genoeg om voorrang te hebben!

Schending zebrapad regels, aansprakelijkheid!

Op een zebrapad heb je dus altijd voorrang, maar ook als je wilt oversteken en hiervoor aanstalten maakt.

Worden de zebrapad regels geschonden en wordt u door een voertuig aangereden op of nabij het zebrapad? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de schade die u door de aanrijding lijdt.

Bij een voertuig kunt u niet alleen denken aan een auto, ook bij andere voertuigen is er sprake van aansprakelijkheid als u op het zebrapad wordt aangereden. Hierbij kan gedacht worden aan een:

 • scooter
 • fiets
 • scootmobiel

 

Bent u aangereden op het zebrapad door een overtreding van de zebrapad regels? Dan kunt u dus schadevergoeding eisen. Maar voetgangers worden extra goed beschermd door de wet en wel door artikel 185 wvw. Wat deze bescherming inhoudt leest u hieronder!

 

Artikel 185 wvw

Voetgangers en fietsers worden voor de wet gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit houdt in dat deze personen door de wet extra goed beschermd worden. Deze speciale bescherming is te vinden in de wet en wel in artikel 185 wvw.

De beschermende werking van artikel 185 wvw houdt in dat ook bij het zelf overtreden van verkeersregels er recht is op een letselschade vergoeding. Bijvoorbeeld omdat u niet bij het zebrapad oversteekt, maar ergens waar dit niet is toegestaan. Of omdat u zelf de zebrapad regels overtreedt omdat u door rood licht loopt op het zebrapad.

Bent u als voetganger aangereden en lijdt u hierdoor letselschade? Dan wordt deze altijd voor ten minste 50% vergoed. Bij kinderen tot 14 jaar is dit altijd 100% van de letselschade.

Of u 50% of meer schadevergoeding ontvangt, hangt af van de situatie. Zijn de zebrapad regels door de tegenpartij geschonden? Dan ontvangt u 100% van de letselschade vergoed. Overtreedt u de zebrapad regels zijn, dan komt 50% van de schade voor vergoeding in aanmerking.

De billijkheidscorrectie

Bij een aanrijding als voetganger kan het soms niet redelijk zijn om slechts 50% van de schade te vergoeden. Bijvoorbeeld omdat iemand zwaar letsel of zelfs blijvend letsel aan de aanrijding tussen een voetganger en auto heeft overgehouden. Het is dan niet redelijk (billijk) dat slechts 50% van de letselschade vergoed wordt.

Op grond van de billijkheidscorrectie kan dan niet 50%, maar 75% of zelfs 100% van de letselschade voor vergoeding in aanmerking komen.

Letselschade vergoeding aanrijding claimen

Bent u als voetganger aangereden op een zebrapad en zijn daarbij de zebrapad regels geschonden? Dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen en een letselschade vergoeding claimen. Dit doet u door middel van een aansprakelijkstelling. Hierin staat wie er aansprakelijk is en waarom, maar ook wordt de verjaringstermijn in deze aansprakelijkheidsbrief gestuit.

Alle letselschade dient vergoed te worden, dit betekent zowel de materiële schade als de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd.

Voorbeelden van letselschade bedragen die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 • inkomensschade zoals loonschade en inkomensschade van zelfstandig ondernemers
 • medische kosten
 • een studievertraging
 • reiskosten
 • kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
 • vergoeding ziekenhuisopname letselschade
 • smartengeld

 

Smartengeld is een vergoeding voor de pijnklachten als gevolg van de aanrijding, voor angstklachten en andere klachten en beperkingen als gevolg van de schending van de zebrapad regels.

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Wilt u uw letselschade claimen na een auto ongeluk, fietsongeluk of scooter ongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos.

Bel voor al uw vragen, een gratis letselschade advies of het kosteloos verhalen van uw letselschade 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in en wij komen direct voor u in actie.

Mensen lezen ook
Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Aangereden op het zebrapad

Zebrapad regels

Bent u aangereden op het zebrapad? Bij een schending van de zebrapad regels heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade.