Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL

Is werkgever aansprakelijk voor schade werknemer?

Er kan tijdens het werk van alles fout gaan. Dit kan een bedrijfsongeval zijn, letselschade door een fout van een collega of een verkeersongeluk onder werktijd of tijdens woon werk verkeer. Maar is de werkgever altijd aansprakelijk voor schade van haar werknemer?

In Nederland kennen wij de zorgplicht van de werkgever. Maar er zijn ook regels voor als u gewond raakt door toedoen van een collega of als bezorger in het verkeer. Op deze pagina leest u er alles over.

Wilt u advies over letselschade als gevolg van een ongeluk onder werktijd of wilt u direct uw letselschade claimen? Neem dan contact op met onze letselschade specialisten. Wij helpen graag en altijd volledig kosteloos.

Werkgever is aansprakelijk voor schade werknemer

Een val van een ladder, handletsel door een gebrekkige machine of uitglijden over een gladde vloer. Dagelijks gebeuren er in Nederland honderden bedrijfsongevallen met letsel tot gevolg. Hieruit ontstaat vaak schade, zoals inkomensschade en medische kosten. Maar is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de wet. Artikel 7:658 lid 1 BW luidt:

"De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt."

Dit wetsartikel is niet eenvoudig te lezen. Kort samengevat komt het er op neer dag:

 • de werkplek, maar ook machines, gereedschap en andere bedrijfsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden
 • er voldoende en schriftelijke veiligheidsvoorschriften gegeven moeten zijn
 • op de werkzaamheden toezicht gehouden wordt door de werkgever
Zorgplicht van de werkgever

Deze eisen staan bekend als de zorgplicht van de werkgever. Voldoet een werkgever niet aan deze voorwaarden, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade. Dit staat ook met zoveel woorden beschreven in het 2e lid van artikel 7:658 BW:

"De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer."

Een werkgever is dus aansprakelijk op grond van dit artikel als er niet aan de zorgplicht is voldaan. De enige uitzondering is opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Uit de rechtspraak blijkt echter dat hier zelden sprake van is.

Conclusie is dat als u een bedrijfsongeval overkomt, in het merendeel de werkgever aansprakelijk is. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Soms kan een werkgever geen verwijt gemaakt worden dat een medewerker letsel oploopt, maar is zij toch aansprakelijk voor letselschade. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd en is van toepassing als u letselschade oploopt door toedoen van een collega.

Werkgever is aansprakelijk voor schade werknemer toegebracht door collega

Een collega die u per ongeluk met de heftruck aanrijdt of koffie over u heen laat vallen. Het resultaat is dat u letsel en schade oploopt. De werkgever kan van dit ongeluk onder werktijd geen verwijt gemaakt worden. Maar toch is zij aansprakelijke voor de opgelopen letselschade. Hoe zit dit?

Artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek luidt:

"Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen."

Vrij vertaalt staat er in dit wetsartikel dat de werkgever aansprakelijk is voor fouten (onrechtmatigde daad) van haar medewerkers. Dit geldt zowel voor medewerkers in loondienst als een zelfstandig ondernemer die in opdracht van de werkgever werkzaamheden verricht.

Dus ook in dit geval is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer.

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer in het verkeer

Neemt u voor uw werk deel mee aan het verkeer? Voor werkgevers geldt dat zij medewerkers dienen te verzekeren tegen letselschade opgelopen in het verkeer. Is er geen verzekeraar, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Stel u bezorgd in loondienst of als zelfstandige voor uw werkgever of opdrachtgever pakketten of maaltijden en u overkomt een verkeersongeval. Wordt u door toedoen van een derde aangereden, dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Maar bij een eenzijdig ongeluk of eigen schuld zoals de wet dit noemt is er geen recht op een schadevergoeding.

Voor deze gevallen is de werkgever verplicht een verzekering af te sluiten. Deze WEGAS of WEGAS verzekering dekt dan uw letselschade. Is de werkgever niet verzekerd? Dan is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer. Bij en verkeersongeluk onder werktijd is er dus altijd recht op schadevergoeding.

De verzekeringsplicht geldt alleen voor een verkeersongeluk onder werktijd. Is u tijdens woon werk verkeer een aanrijding overkomen, dan zijn werkgevers echter vaak toch vrijwillig verzekerd op grond van de WEGAS.

Wilt u weten of in uw geval de werkgever aansprakelijk is voor de schade van u als werknemer? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade.

Werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade

Is u een bedrijfsongeval overkomen, heeft u letsel opgelopen door toedoen van een collega of is u onder werktijd een verkeersongeluk overkomen? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. Dit gebeurt door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin staat wat u is overkomen, welk letsel u aan het ongeluk over hebt gehouden en welke letselschade u hierdoor lijdt.

Het enige wat u als medewerker hoeft te bewijzen is dat u onder werktijd een ongeluk is overkomen. Het is vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. U hoeft dus niet zelf de schuld van de werkgever te  bewijzen.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval

Een letselschade vergoeding bestaat ten eerste uit inkomensschade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden alle kosten betaald, waaronder:

 • medische kosten
 • onderhoudskosten (zelfwerkzaamheid)
 • kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
 • reiskosten
 • kosten voor overname van huishoudelijke taken
 • (extra) kinderopvang
 • honden uitlaatservice

 

Naast inkomensschade en kosten kunt u als slachtoffer van een ongeval aanspraak maken op smartengeld. Dit is een vergoeding voor het persoonlijk leed dat u door een bedrijfsongeval lijdt. Er is altijd recht op een smartengeldvergoeding bij verwondingen en klachten als gevolg van een arbeidsongeval.

Bespreek uw bedrijfsongeval met onze letselschade specialisten

Is u een bedrijfsongeval of verkeersongeluk onder werktijd overkomen en lijdt u hierdoor letselschade? Onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Leg uw letselschadezaak aan ons voor en wij geven u een gratis letselschade advies. Wilt u uw letselschade verhalen op de aansprakelijke persoon? Ook hier helpt ons letselschadebureau u graag bij.

Mensen lezen ook:
De beste rechtsbijstand bij letselschade

Wij helpen u graag verder. Vul uw gegevens in en onze letselschade advocaten nemen binnen 24 uur contact met u op. Liever direct contact? Bel ons gratis op 0800 27 84 626

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom kiest u voor Letselschadekompas?
 1. Wij hebben meer dan 14 jaar ervaring in letselschadezaken.
 2. Wij bieden direct persoonlijke hulp op werkdagen.
 3. Wij zijn 7-dagen-per-week in heel Nederland beschikbaar.
 4. Wij vechten voor maximale schadevergoeding, dit doen wij 100% kosteloos.

Wacht niet te lang! Neem vandaag nog gratis contact op met één van onze specialisten.

Dit is wat onze cliënten over ons zeggen!

Mijn ervaring is méér dan uitstekend

Alle juridisch adviseurs van Brugman stelden de goede vragen om mij te attenderen op mijn rechten. De communicatie was zakelijk maar prettig. Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.

2-3-2023P.J. Rutte , Haarlem

Gerard de Boer

9 months geleden

Uitstekend!

Goeie werk, wordt snel aangepakt ik ben zee tevreden

21-2-2023 A. Benhamed , Rotterdam

A. Benhamed

1 year geleden

Zeer goed geholpen!

Ik ben zeer goed bijgestaan bij mijn letselschade. Ik ben blij met hoe de zaak uiteindelijk is afgehandeld. De communicatie was prettig en over het algemeen ging het vrij vlot.

Judith

1 year geleden

Onze letselschade specialisten

Al onze letselschade juristen zijn deskundig en hebben meerdere jaren ervaring in het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet

Ontmoet ons hele team!

Wognum
Den Bosch
Tilburg
Gouda
Rotterdam
Delft
Den Haag
Nijmegen  

Wognum

Dick Ketlaan 2

1687 CD WOGNUM

Noord - Holland
Nederland

Den Bosch

Pettelaarpark 84 5216 PP 's-Hertogenbosch

5216 PP 's-Hertogenbosch

Noord - Brabant
Nederland

Tilburg

Hart van Brabantlaan, Het Laken 12-14

5038 JL Tilburg

Noord - Brabant
Nederland

Gouda

Kampenringweg 45D 2803 PE Gouda

2803 PE Gouda

Zuid - Holland
Nederland

Rotterdam

Hofplein 20

3032 AC Rotterdam

Noord - Holland
Nederland

Delft

Poortweg 4

2612 PA Delft

Zuid - Holland
Nederland

Den Haag

Jan Pietersz. Coenstraat 7

2595 WP Den Haag

Zuid - Holland
Nederland

Nijmegen

 

Gelderland
Nederland
Gelderland
Nederland