Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

Het Kelderluik arrest

De aansprakelijkheidsregels zijn voor het eerst door de Hoge Raad bepaald in het zogeheten Kelderluik arrest. Dit arrest uit 1965 (HR 5 november 1965, NJ 1966/136) ging over een bezorger van coca cola flesjes in een Amsterdam cafe.

De bezorger had tot taak om de colaflesjes in een kelder op te bergen. Hiervoor maakte hij gebruik van een kelderluik dat zich bij de ingang van het café bevond. Omdat de bezorger het vervelend vond om steeds het kelderluik open en dicht te doen, besloot hij om dit onbeheerd open te laten als hij een nieuwe lading flesjes ging halen.

Op een gegeven moment is een van de gasten van het cafe in het kelderluikgat gevallen met ernstig letsel tot gevolg. De vraag die aan de Hoge Raad werd gesteld was of het nu verwijtbaar was om het kelderluik onbeheerd achter te laten.

De Hoge Raad stelde ter beantwoording van deze vraag een aantal criteria op. Deze worden de Kelderluik criteria genoemd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding na een auto ongeluk, een fietsongeluk, hondenbeet of bedrijfsongeval? En wilt u weten waaruit deze schadevergoeding bestaat? Neem dan contact op met onze letselschade specialisten. Ons letselschadebureau helpt u graag en altijd 100% kosteloos!

Kelderluik arrest criteria

De Hoge Raad stelde bij het kelderluik arrest criteria op. Deze werden als volgt geformuleerd:

 • Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
 • Hoe groot is de kans dat hieruit ongevallen ontstaan?
 • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
 • Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

 

In een concreet geval dient dus op basis van deze criteria bezien te worden of een doen of laten verwijtbaar is. Het levert dan een onrechtmatige daad op. Is er sprake van een onrechtmatige daad? Dan is de pleger hiervan aansprakelijk en schadeplichtig jegens het letselschade slachtoffer.

Letselschade claimen

Is een ander aansprakelijk voor de schade die u lijdt? Dan kunt op grond van het kelderluik arrest een schadevergoeding eisen. Dit wordt gedaan door middel van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin staat onder andere:

 • de toedracht van het ongeluk, bijvoorbeeld een kop-staart botsing, hondenbeet of een val van een steiger op het werk
 • het letsel dat is opgelopen, zoals een breuk, whiplash klachten of hersenletsel
 • de schade die uit het letsel voortvloeit, zoals loonschade, kosten voor huishoudelijke hulp of een studievertraging
 • een aansprakelijkstelling en de grond waarop de aansprakelijkheid rust
 • het stuiten van de verjaring

Op welke letselschade bedragen heb ik recht?

Een letselschadevergoeding bestaat uit veel soorten letselschade bedragen. Deze schadeposten worden onderverdeeld in materiële schadeposten en immateriële schade, beter bekend als smartengeld.

De meest voorkomende materiële letselschade bedragen zijn:

 • loonschade als u in loondienst werkt
 • inkomensschade van een zelfstandig ondernemer
 • studievertraging
 • medische kosten
 • huishoudelijke hulp
 • onderhoudskosten van uw huis en tuin
 • kosten gemaakt tijdens een ziekenhuisopname
 • (extra) kinderopvang
 • reparatiekosten van een fiets of telefoon
 • vervangingskosten van bijvoorbeeld kleding

Wat is smartengeld?

Naast materiële letselschade bedragen heeft u ook recht op smartengeld. Smartengeld of immateriële schade is een letselschadevergoeding voor alle schadeposten welke niet op geld waardeerbaar zijn.

Voorbeelden van schadeposten die onder een smartengeldvergoeding vallen zijn:

 • pijnklachten
 • verkeersangst na een verkeersongeluk
 • angst voor honden als u gebeten door een hond bent
 • psychische klachten zoals een PTSS
 • ontsierende littekens
Gratis hulp van een letselschade advocaat

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, 1 van de enige gespecialiseerde advocatenkantoren. Daarom wordt u door ons niet geholpen door een letselschade jurist, maar door een letselschade advocaat.

Kiest u voor een letselschade specialist van ons kantoor, dan kiest u voor kwaliteit en gespecialiseerde en ervaren advocaten. Wij gaan ook direct voor u aan de slag. Dit is wat wij voor u doen:

 • wij gaan de tegenpartij aansprakelijk stellen
 • verzoeken direct om een voorschot op uw letselschade
 • schakelen zo nodig een medisch adviseur in zodat u de beste medische behandeling krijgt
 • onderhandelen en discussiëren met de letselschade verzekering
 • zorgen voor een maximale slotbetaling van uw letselschade vergoeding
Ons letselschadebureau helpt u gratis

Is er op grond van de criteria uit het Kelderluik arrest sprake van aansprakelijkheid? Dan is er recht op een letselschadevergoeding. Onze letselschade experts helpen gratis bij het claimen van uw letselschade.

Letselschade Kompas is geen letselschade bureau zoals zovelen waar alleen letselschade juristen werken. Het nadeel van een letselschade jurist van een letselschade bureau is namelijk dat procederen niet mogelijk is. Omdat Letselschade Kompas onderdeel uitmaakt van Brugman Letselschade Advocaten kunnen wij wel voor u procederen!

Contact met u letselschade advocaat

Is er op grond van het Kelderluik arrest sprake van aansprakelijkheid? Bijvoorbeeld omdat u betrokken bent bij een auto ongeluk of als fietser aangereden bent? Dan kunt u gratis aanspraak maken op de hulp van een letselschade advocaat bij u in de buurt.

Letselschade Kompas en Brugman Letselschade Advocaten hebben samen meer dan 15! bezoeklocaties verspreid door heel Nederland. Daarom is een letselschade specialist van ons letselschade bureau altijd in de buurt. Maar wij komen ook gewoon bij u thuis na een ongeluk voor het geven van gratis letselschade advies en het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor uw letselschade.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade door een onrechtmatige daad

De Kelderluik criteria

Bent u aangereden, betrokken bij een bedrijfsongeval of door een hond gebeten? Onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.