Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Verjaring letselschade claim

Na een ongeluk denkt u misschien niet direct het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Soms lijken klachten ook wel mee te vallen of weet u gewoonweg pas later dat u recht heeft op een schadevergoeding. Dit is immers niet altijd even duidelijk.

Er zijn namelijk diverse bijzondere regelingen waarop aanspraak gemaakt kan worden. Zo krijgen fietsers en voetgangers bijna altijd een schadevergoeding na een aanrijding, ook als ze zelf een ongeluk veroorzaken. En bij een bedrijfsongeval is er eigenlijk ook altijd recht op een schadevergoeding. Dit moet je dan wel weten!

De wetgever houdt er rekening mee dat een slachtoffer van letselschade niet direct aan de bel trekt en een schadevergoeding eist. Wel zijn er grenzen aan de tijd waarin je een letselschade claim kunt indienen.

Wanneer gaat de verjaringstermijn lopen?

De hoofdregel is dat de verjaringstermijn bij letselschade gaat lopen op het moment dat het letselschade slachtoffer:

  • bekend is met de aansprakelijke persoon
  • schade lijdt

 

Neem een verkeersongeluk waarbij iemand achterop zijn voorganger is gereden. Als op het moment van de aanrijding van achteren is de aansprakelijke persoon bekend. Komen de klachten en de schade pas later, dan gaat vanaf dat moment de verjaring van het letsel lopen.

Maar wat nu als je pas na 1 jaar hoort dat de klachten die je hebt van het ongeluk kunnen komen of het directe gevolg zijn van een medische fout? Kun je dan nog een verzoek tot het vergoeden van letselschade indienen?

Verjaringstermijn letselschade bij verkeersongelukken

Voor de verjaringstermijn bij verkeersongelukken zijn 2 wetsartikelen van belang. We zullen deze hieronder bespreken.

Alle motorrijtuigen in Nederland zijn verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Deze autoverzekering is verplicht op grond van de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Artikel 10 lid 2 van de WAM gaat over verjaring bij letselschade. Artikel 10 lid 2 WAM luidt:

"..... een rechtsvordering tot vergoeding van schade....van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde bekend was of redelijkerwijze bekend had behoren te zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon, en in ieder geval door verloop van tien jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan."

Een letselschade claim indienen bij de autoverzekering moet dus binnen 3 jaar na het ongeluk plaatsvinden. Meestal weet je immers direct na de aanrijding wie aansprakelijk is en of er sprake is van letselschade.

U kunt naast deze directe actie op de verzekeraar ook aanspreken voor letselschade:

  • de bestuurder die u aangereden heeft op grond van onrechtmatige daad
  • de eigenaar van de auto

 

De verjaringstermijn bij onrechtmatige daad bedraagt 5 jaar en is te vinden in artikel 3:310 lid 5 BW. Dit artikel is speciaal geschreven voor verjaring van letselschade zaken.

Verjaring letselschade in overige gevallen

Is u een ongeluk op het werk overkomen of bent u gebeten door een hond? Dan is de verjaringstermijn 5 jaar. Dit geldt ook als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor letselschade na een ongeval en bij een medische fout.

Alleen bij een ongeluk in het openbaar vervoer geldt nog een afwijkende termijn. Bent u door een tram aangereden of gevallen in de bus? Dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding van letselschade. De letselschade claim moet dan wel binnen 3 jaar na het ongeluk ingediend worden/

Stuiting verjaring letselschade

De lopende verjaringstermijn bij letselschade kan "gestuit" worden. Dit betekent dat er opnieuw eenzelfde verjaringstermijn gaat lopen. We leggen het uit met een voorbeeld.

Stelt u ben op het werk aangereden door een heftruck. Door dit heftruck ongeluk loopt u ernstig letsel op en bent u arbeidsongeschikt geraakt. Er is een erkenning van aansprakelijkheid, dus er is recht op een compensatie van schade.

Er is binnen de verjaringstermijn een aansprakelijkheidsbrief gestuurd, maar het dossier loopt erg lang. Inmiddels bijna meer dan 5 jaar. Stuurt uw letselschade jurist dan een nieuwe aansprakelijkheidsbrief, dan gaat er opnieuw een verjaringstermijn van 5 jaar lopen. Met de aansprakelijkstelling vindt een stuiting van de verjaring in uw letselschadedossier plaats.

Contact met uw letselschade advocaat

Heeft u letselschade aan een ongeluk overgehouden en wilt u tijdig een letselschade claim indienen? Wilt u informatie over de verjaringstermijn van uw letselschade dossier?

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschade bureau gespecialiseerd in het claimen van letselschade. Onze letselschade juristen zijn altijd in de buurt met maar liefst 10 bezoeklocaties door heel Nederland. Maar wij komen voor een letselschade advies of een intakegesprek gewoon bij u thuis, waar in Nederland u ook woont!

Neem voor al uw vragen over verjaring en letselschade claimen contact met ons op en wij gaan direct voor u aan de slag.

Letselschade Kompas is een onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Voor u heeft dit grote voordelen. Zo kunnen wij kosteloos voor u procederen als het nodig is. Ook hebben wij hierdoor meer kennis in huis dan andere letselschade bureaus.

 

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Artikel 10 lid 2 WAM

verjaringstermijn letselschade

is u een ongeluk overkomen en wilt u weten wat de verjaringstermijn van uw letselschade dossier is? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd volledig kosteloos!