Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Letselschade claimen met de Wegenverkeerswet

Jaarlijks raken zo’n 430.000 personen betrokken bij een aanrijding. Veel slachtoffers van verkeersongevallen lopen hierbij letsel op. De letselschade juristen van het Letselschade Kompas helpen graag bij het verhalen van uw letselschade.

Alvorens letselschade verhaald kan worden, wordt gekeken naar de toedracht van uw ongeval. Het is dus belangrijk voor ons om te weten hoe het ongeval is ontstaan en wat er eventueel mis is gegaan. Wanneer wij beschikken over de juiste informatie omtrent uw ongeval, kunnen wij overgaan tot het verhalen van uw letsel.

In de Wegenverkeerswet zijn bijzondere regels opgenomen die gelden bij aanrijdingen. Met name als u als fietser aangereden bent of als voetganger bent aangereden kunt u hier gebruik van maken. Op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet is er namelijk altijd recht op een letselschade vergoeding. De schuldvraag maakt daarbij niet uit!

Wat is de Wegenverkeerswet?

De Wegenverkeerswet, afgekort wvw, is een wet die zich toespitst op het wegverkeer in Nederland.

De Wegenverkeerswet ziet toe op het vlotte verloop in het verkeer, goede doorstroming van het verkeer, het beschermen van weggebruikers en het verzekeren van verkeersveiligheid. Dit betekent dat de Wegenverkeerswet in Nederland zorgt voor duidelijke regels in het verkeer.

Artikel 5 en Artikel 6 Wegenverkeerswet

Artikel 5 en artikel 6 van de Wegenverkeerswet zien toe op verkeersongevallen. Artikel 5 geeft namelijk aan dat het verboden is voor iedereen om een gevaar op de weg te veroorzaken of om het verkeer op de weg te hinderen. In artikel 5a van de Wegenverkeerswet staan vervolgens allerlei gedragingen opgesomd die gevaar of hinder op de weg kunnen veroorzaken.

Vervolgens geeft artikel 6 van de Wegenverkeerswet aan dat het verboden is voor iedereen om een verkeersongeval te veroorzaken waarvoor hij zelf schuldig is. Dit is verboden wanneer een ander overlijdt door het verkeersongeval of hierbij  zwaar lichamelijk letsel oploopt. Ook wanneer een ander zodanig lichamelijk letsel oploopt dat er ziekte ontstaat of wanneer hij gehinderd wordt bij de uitoefening van normale bezigheden, is dit verboden.

Schade claimen op grond van de Wegenverkeerswet

Een belangrijk wetsartikel voor het verhalen van letselschade gebruiken is artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Voetgangers en fietsers zijn conform dit artikel beschermde verkeersdeelnemers.

Beschermde verkeersdeelnemer betekent in dit geval dat u als voetganger of fietser een zwakkere deelnemer bent in het verkeer. Zwakkere verkeersdeelnemers worden in Nederland beschermt tegen de gevaren die het gemotoriseerde verkeer kan veroorzaken. U bent als voetganger of fietser een zwakkere verkeersdeelnemer, omdat u zwaarder letsel op kunt lopen door een ongeval.

 

Als fietser aangereden of als voetganger? Altijd een schadevergoeding!

Indien u als beschermde verkeersdeelnemer te maken heeft gehad met een verkeersongeval waarbij de wederpartij een motorvoertuig is, kan de wederpartij voor ten minste 50% aansprakelijk gesteld worden voor het letsel wat u heeft. Oftewel, de wederpartij is voor ten minste 50% aansprakelijk uw letselschade, ongeacht of het ongeval door hem veroorzaakt is of niet. Als voetganger of fietser hoeft u verder ook niet aan te tonen dat de wederpartij aansprakelijk is.

In principe is de wederpartij, in geval van een ongeval waar een voetganger of fietser bij betrokken is, voor 100% aansprakelijk te stellen. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen op de aansprakelijkheid van 100%. In totaal bestaan twee uitzonderingen op de 100% aansprakelijkheid. Allereerst bestaat er geen 100% aansprakelijkheid wanneer een voetganger of fietser deels eigen schuld heeft. Wanneer dit het geval is kan de aansprakelijkheid worden verminderd tot 50%. De wederpartij blijft dan dus wel voor 50% aansprakelijk voor het ongeval.

Verder is de tweede uitzondering een uitzondering op de 50% aansprakelijkheid. Het kan zo zijn dat de wederpartij absoluut geen rekening had kunnen houden met de manier waarop u deelnam aan het verkeer. Indien dit het geval is spreekt men van overmacht. De wederpartij had dan het ongeval niet kunnen voorkomen, omdat de voetganger of fietser roekeloos gedrag vertoonde. Als er sprake is van overmacht kan de wederpartij voor minder dan 50% aansprakelijk worden gesteld. Echter, dit komt weinig voor, want overmacht heeft strenge eisen.

De billijkheidscorrectie en artikel 185 Wegenverkeerswet

Artikel 185 Wegenverkeerswet kent ook nog een billijkheidscorrectie. Dit houdt in dat ook bij een schadevergoeding van 50% alsnog een volledige letselschadevergoeding betaald wordt. Dit omdat het onder de omstandigheden “billijk” is om deze schadevergoeding tote te kennen.

Of de billijkheidscorrectie toegepast wordt hangt af van de volgende omstandigheden:

  1. De ernst van uw letsel (hersenletsel, dwarslaesie)
  2. Hoogte van de schade (inkomensschade, studievertraging)
  3. Is het motorvoertuig verzekerd?
  4. Kan het letselschade slachtoffer anders zijn schade verhalen?
  5. De ernst van de gemaakte verkeersfouten
  6. Het betriebsgefahr
Contact met uw letselschade specialist

Wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding na een aanrijding op grond van de Wegenverkeerwet? Neem dan contact met de letselschade specialisten van Letselschade Kompas op. Wij helpen u graag.

Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. U wordt daarom altijd geholpen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat en niet door een letselschade jurist zoals bij een letselschade bureau.

Onze letselschade specialisten werken door heel Nederland. Wij afspraaklocaties vindt u ook door het hele land. Maar wij komen ook gewoon bij u thuis om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade na een aanrijding.

Bel voor het verhalen van uw letselschade 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan direct contact met u op.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Letselschade claimen

o.g.v. de Wegenverkeerswet

Bent u als fietser aangereden of als voetganger? Dan is er altijd recht op een letselschade vergoeding op grond van de Wegenverkeerswet. U leest er alles over in deze tekst. Wilt u kosteloos uw letselschade claimen na een aanrijding? Letselschade Kompas helpt kosteloos!