Verkeersongeval

In Nederland gebeuren jaarlijks veel ongevallen.

Ongevallen

Waren er in 2017 nog bijna 21.000 zwaargewonden letselschadeslachtoffers te betreuren, in 2018 is dit aantal nog toegenomen. Ook het aantal verkeersdoden nam in 2018 toe met maar liefst 11%. Naast alle zwaargewonden raakte nog eens vele mensen licht gewond.

Maar ook bij lichte verwondingen kunt u als letselschadeslachtoffer dermate klachten en beperkingen ondervinden dat uw letselschade lijdt. Als u zelf het slachtoffer bent van een verkeersongeval door toedoen van een ander, dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding. Schade als gevolg van een verkeersongeval wordt letselschade genoemd.

Verhalen letselschade na verkeersongeval

Het verhalen van letselschade gebeurt door belangenbehartigers. U kunt daarbij kiezen voor een letselschadebureau of letselschade advocaten. Het voordeel van letselschade advocaten is dat zij kwalitatief de hoogte rechtsbijstand bieden. Ook kunnen letselschade advocaten voor u procederen.

Bij Letselschade Kompas wordt u altijd geholpen door ervaren en deskundige letselschade advocaten. Hiermee onderscheid Letselschade Kompas zich van letselschadebureaus. En wij verhalen uw letselschade na een verkeersongeval ook nog eens geheel kosteloos voor u!

Wilt u uw letselschade kosteloos laten verhalen door een erkende en ervaren letselschade advocaat? Bel dan met onze letselschade advocaten: 0800 278 4626 of stuur ons een mail!

Letselschade door dieren

Ieder jaar worden maar liefst 150.000 mensen door een hond gebeten. Omdat iedere gemeente zelf bepaalt hoe ze omgaat met bijtincidenten van honden is er geen centrale registratie van bijt-incidenten.
Meer weten

Letselschade door whiplash

Whiplash letsel is een van de meest voorkomende letsels tijdens verkeersongevallen, met name bij een achterop aanrijding. Maar een whiplash komt ook bij ander ongevallen voor.
Meer weten

Letselschade door wegdek

Bijna in ieder gemeente en provincie zijn er wegen of stoepen die niet goed onderhouden zijn. Dit levert veel gevaarlijke situaties op die niet zelden uitmonden in ongevallen met letselschade.
Meer weten

Hersenletsel

Is het hersenletsel veroorzaakt in het verkeer of op het werk? Of bent u gevallen op straat door toedoen van een slecht wegdek? Dan komt de schade als gevolg van uw hersenletsel verhalen op aansprakelijke partij.
Meer weten

Dwarslaesie

Bij een dwarslaesie is er sprake van een onderbreking van het ruggenmerg. Hierdoor raken de zenuwbanen die door het ruggenmerg lopen afgekneld. Door het afknellen van de zenuwbanen raken bepaalde lichaamsdelen, waaronder veelal ledenmaten, verlamd.
Meer weten

Overlijdensschade

In 2018 overleden er 678 mensen als gevolg van een verkeersongeval. Op het werk overleden zijn er jaarlijks rond de 60 dodelijke slachtoffers te betreuren. Helaas stijgt het aantal mensen dat in het verkeer of op het werk overlijd de laatste jaren sterk.
Meer weten

Opdrachtgever moet letselschade betalen

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die haarmedewerkers lijden door een bedrijfsongeval. Voor waarde is dat de werkgever niet aan zijn zorgvuldigheidsverplichting uit de wet heeft voldaan. In de praktijk blijkt dat een werkgever bijna altijd aansprakelijk is voor letselschade door een bedrijfsongeval. Een medewerker krijgt dus veelal zijn of haar letselschade volledig vergoed.
Meer weten

Arbeidsongeschikt

U kunt door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raken. Soms is deze arbeidsongeschiktheid tijdelijk, maar het kan ook zijn dat u voor langere tijd of zelfs voor altijd uitvalt voor uw werk.
Meer weten

Ongeval als zzp’ er

Steeds meer mensen in Nederland werken als zelfstandigezonder personeel. U geniet hiermee veel vrijheden, maar u loopt ook een risico.
Meer weten

Letsel door fout van collega

Het kan zijn dat niet uw werkgever een fout maakt, maar diens medewerker, dus uw collega. Bijvoorbeeld omdat hij u op de werkvloer met een heftruck aanrijdt of uitschiet met gereedschap en u hierbij letsel oploopt.
Meer weten

Ongeval in de bouw

Het aantal ongevallen in de bouw is in 2018 met 3,5% toegenomen. Ook waren er in hetzelfde jaar 20 dodelijke slachtoffers in de bouw te betreuren.
Meer weten

Aansprakelijkheid werkgever

Door de (zware) zorgplicht die op de werkgever rust is deze eigenlijk bijna altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Slecht bij opzet of bewuste roekeloosheid is dit anders.
Meer weten

Aangereden op de scooter

U bent op de scooter aangereden. Als gevolg hiervan bent u gewond geraakt en medische zorg nodig. Misschien bent u zelfs na het verkeersongeval met de scooter naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht. Dan maakt u kosten.
Meer weten

Aangereden door motor

Op de motor bent u kwetsbaar als u wordt aangereden of door een slecht wegdek valt. Ook al draagt u wellicht beschermende kleding, u kunt door een motorongeval vervelend letsel oplopen. Vaak is het letsel door de combinatie van kwetsbaarheid en de snelheid ernstiger dan letsel als u als bestuurder van een auto of fiets wordt aangereden.
Meer weten

Aangereden door tram of bus

Het verkeer in Nederland is druk. Met name bussen en trams rijden ook nog eens hard door de drukke wegen en in de stad. Zeker als voetganger wordt het steeds gevaarlijker in het verkeer. In 2017 leidde dit al tot 40! (bijna) ongelukken met trams is Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit aantal neemt alleen maar toe.
Meer weten

Ongeval in het openbaar vervoer

Er is u als inzittende in de bus, tram, trein of metro een ongeval overkomen. De buschauffeur of trambestuurder moet een noodstop maken of de tram of bus is betrokken bij een ongeval.
Meer weten

Aangereden in de auto

Een achterop aanrijding, een voorrangsfout of iemand die zonder uit te kijken uit een parkeervak rijdt. Het zijn zomaar voorbeelden van verkeersongevallen tussen ongevallen waar enkel auto’s, vrachtwagens, scooters of brommers bij betrokken zijn. Indien een ander verantwoordelijk is voor het ongeval, dan dient u schadeloos gesteld te worden. Dit betekent dat al uw letselschade door de aansprakelijke partij vergoed moet worden.
Meer weten

Aangereden op de fiets

Bij een aanrijding tussen een voetganger of fietser en een motorvoertuig raken eerstgenoemden meest gewond. De automobilist komt veelal met de schrik vrij.
Meer weten

Aangereden als voetganger

Bij een aanrijding tussen een voetganger of fietser en een motorvoertuig raken eerstgenoemden meest gewond. De automobilist komt veelal met de schrik vrij.
Meer weten
Schadeposten bij letselschade verkeersongeval

Na een ongeval heeft u recht op een schadevergoeding. Maar waar bestaat deze schadevergoeding dan uit? Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Kunt u voor korte of langere termijn niet werken door het verkeersongeval? Dan is er sprake van wat wij noemen verlies aan verdienvermogen. U heeft minder inkomen door het ongeval en deze dient vergoed te worden. Daarnaast bouwt u ook minder pensioen op. Ook deze schade verhalen wij.

Vooral bij scholieren en studenten doet er zich door het verkeersongeval vaak een studievertraging voor. Door pijnklachten, ziekenhuisopname of een revalidatietraject worden lessen en tentamens of examens gemist. Soms kan het langer duren voordat de opleiding hervat kan worden met als gevolg dat een diploma later dan gepland behaald wordt. Dit betekent dan ook dat er pas later gestart kan worden met werken. Als gevolg hiervan wordt inkomen gemist en dit is letselschade! Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Naast verlies aan verdienvermogen, pensioenschade en een studievertraging zijn er nog veel meer schadeposten die zich als gevolg van een verkeersongeval kunnen voortdoen. De meest voorkomende schadeposten zijn:

  • Kosten voor hulp in het huishouden.
  • Kosten die u maakt omdat u het onderhoud aan de woning en tuin niet meer kunt doen.
  • Medische kosten.
  • Reiskosten.
  • Een studievertraging.
  • Economische kwetsbaarheid.
  • Kosten voor verzorging en verpleging.
  • Daggeldvergoeding voor opname in het ziekenhuis of een revalidatiecent.
  • Materiële schade, bijvoorbeeld omdat uw kleding of telefoon stuk is.
  • Smartengeld.

Hier vindt u heel veel informatie over de verschillende schadeposten bij letselschade. Heeft u vragen? Bel of mail onze letselschade- experts dan gerust. Wij helpen u graag!

Over Letselschadekompas Brugman

Letselschade Kompas, onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade van slachtoffers van onder meer verkeersongevallen, medische fouten en bedrijfsongevallen.

Meer weten
Onze werkwijze

Zodra de aansprakelijkheid in uw letselschadedossier is erkend, gaan wij met de wederpartij, veelal een verzekeraar, onderhandelen over de totale schade. Wij doen dit aan de hand van een door ons opgestelde en voor de onderhandelingen met u besproken schadestaat.

Meer weten
Direct inzicht in de mogelijkheden van uw zaak

Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden in uw zaak te bespreken. Wij kunnen u snel en adequaat inzicht geven in de mogelijkheden van uw zaak.

Meer weten